Annons

SAP-lösning som gör användarna till low-codeutvecklare

Lågkodsutveckling har blivit mycket aktuellt på IT-sidan de senaste åren. Poängerna är också intressanta: utvecklings- och IT-plattformar med lågkod, eller t o m ingen kod alls, ger en slags visuell miljö som tillåter användarna att skapa allt ifrån kompletta företagsapplikationer till specifikt anpassade instrumentbrädor för personer som jobbar inom ramen för t ex produktutveckling och tillverkning. Bara genom att ”dra och släppa” applikationskomponenter och koppla ihop dem kan man, utan djupa tekniska kunskaper, skapa och utveckla företagsapplikationer, automatisera processer, kreera webbappar och designa webbplatser med enkel dra-och-släpp-teknik.
Man behöver kort sagt inte kunna kodspråk för att få ihop en instrumentbräda. Men man konstruerar alltså inget i lågkodmiljön, utan den innehåller algoritmer för att knyta ihop metadata, visualisera dem och t o m addera alerts – åtgärder relaterat till avvikelser – i allt som ingår i t ex en affärsprocess.
Självklart har marknadsledande affärssystemjätten SAP uppmärksammat och satsat på detta med lågkod. Under den pågående TechEd-konferensen lanserades t ex SAP Build – som man beskrver som, ”ett nytt kraftfullt erbjudande för att underlätta nästa våg av affärstransformation.” Allmänt är SAP Build är en plattform för low code-utveckling som gör att affärsanvändare får tillgång till, ”SAP-teknik och de processer, data och sammanhang som de behöver för att fatta smartare beslut och driva innovation.”
– SAP Build sammanför världens mest kraftfulla affärsapplikationer med en plattform som är gjord för affärsanvändare. I en tid med stora förändringar gör SAP Build och partnerskapet med Coursera så att kunderna kan framtidssäkra sin verksamhet och få ut mesta möjliga av sina teknikinvesteringar, säger Juergen Mueller, SAPs CTO, Chief Technology Officer, och medlem av bolagets ”Executive Board.”

Med SAP Build kan affärsanvändarna dra nytta av allt som ingår i SAPs Business Technology-plattform. Användare kan enkelt integrera system, intelligent övervaka, analysera och automatisera processer och bygga applikationer – allt utan att behöva flytta sin data till ett externt system. 

Djupare processinsyn
Med SAP Signavio får SAP Build-användare också en djup insyn i sina processer så att de vet vad de ska fokusera på för att uppnå största möjliga effekt när de utvecklar och automatiserar. Mer än 275 000 processreferenspunkter från 4 000 kunder och 1 300 användningsspecifika arbetsflöden och automatiseringar gör att användare omedelbart kan utnyttja hela spektrumet av det affärskunnande som är inbyggt i SAPs plattform. Och, menar SAP i pressmateriale, ”det nya SAP Builders-programmet hjälper användare att snabbt komma i gång och få kontakt med andra användare via nätutbildningar och forum för att dela erfarenheter med varandra.”

Det nya SAP Builders-programmet hjälper användare att snabbt komma i gång och få kontakt med andra användare via nätutbildningar och forum för att dela erfarenheter med varandra, sa SAPs Julia White Chief Marketing Solutions Officer.

100 miljoner affärsanvändare är utvecklare inom tio år
– Med tanke på att efterfrågan på moderna digitala lösningar är större än professionella utvecklares förmåga att tillhandahålla dem, tror vi på IDC att affärsanvändare i allt större utsträckning kommer att behöva vara involverade i att skapa digitala lösningar för att lösa viktiga affärsutmaningar, säger Arnal Dayaratna, forskningschef inom mjukvaruutveckling på IDC.
– IDC förväntar sig att mer än 100 miljoner affärsanvändare över hela världen kommer att vara inblandade i produktionen av digitala lösningar under de kommande tio åren. SAP Build-plattformen och verktygen för low-codeutveckling gör att användarna snabb kan bygga och utveckla digitala lösningar i stor skala, fortsätter han.

Till saken hör också att SAP Build-lösningen redan har gett resultat i funktion hos användare.
– Tack vare SAP Build kunde vi enkelt bygga en bättre upplevelse för våra kunder samtidigt som vi dramatiskt minskade våra utvecklingskostnader med 90 procent. Jag kunde snabbt bygga en applikation för att förbättra vårt kundreferensprogram som kommer att öka kundnöjdheten, säger t ex Spencer Cook, XM Advocates Lead på Qualtrics som är experter på användarupplevelser.

Stöttar två miljoner professionella utvecklare
I takt med att dagens bolag tenderar att bli allt mer teknikftungag, säger sig SAP också vilja, ”premiera de färdigheter och insikter som endast professionella utvecklare kan leverera.” Bolaget åtar sig därför att höja kompetensen hos två miljoner utvecklare över hela världen fram till 2025 genom att tredubbla sina kostnadsfria utbildningserbjudanden på SAP Learning-site. Det görs i samarbete med den världsledande inlärningsplattformen Coursera för att hjälpa människor att påbörja en karriär inom SAP-ekosystemet och stötta områden med stort teknikbehov.
– Jag är glad över att SAP nu lanserar ett yrkescertifikat på grundnivå hos Coursera. Det är framtaget för elever med olika bakgrunder och ingen högskoleexamen eller branscherfarenhet krävs. Eleverna förbereds för arbetsroller på ingångsnivå inom några av de mest efterfrågade områdena. Genom samarbetet med SAP kan vi nu öka tillgången på kompetens och utöka de ekonomiska möjligheterna för alla, säger Jeff Maggioncalda, CEO på Coursera.

Dessa lanseringar är några av de som presenterades på TechEd-konferensen. Alla med syftet att hjälpa kunder och partner att fortsätta driva de transformationer de behöver för att fortsätta vara framgångsrika. Från en helt ny webbplats för företagsappar som ökar produktiviteten i molnet till innovationer med hjälp av intelligenta SAP-applikationer, SAP Digital Supply Chain-lösningar och SAP-lösningar för hållbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title