Annons

Sverige världsledande inom digitaliseringen av offentlig sektor, enligt färsk Unit4-rapport

Undersökningen omfattade 600 deltagare från olika delar av offentlig sektor i Sverige, Australien, Belgien, Kanada, Storbritannien och USA deltog i undersökningen. Deltagarna kommer från IT-, HR och ekonomiavdelningar.
När det gäller Sverige påpekar Drevstad att den offentliga sektorn nu genomgår nu en av de tuffaste utmaningarna någonsin.
– Men pandemin har visat vad som är möjligt när det gäller digital transformation. Uppgiften under de kommande åren blir att fortsätta investera i innovation för att säkra välfärden och leverera betydande förbättringar för medborgarna, säger han.

TRE OMRÅDEN SOM KOMMIT LÄNGST
Undersökningen visar att de tre områden som offentlig sektor globalt kommit längst med är molnmigrering (50 procent av deltagarna har implementerat lösningar), verktyg för datahantering (49 procent) och verktyg för realtidsrapportering (47 procent). AI, inklusive maskininlärning, är det område som ligger längst ned på listan med en andel på 36 procent.

Utmaningar med att hantera förändringar i offentlig sektor finns det gott om. I Sverige sticker de följande ut enligt undersökningen:
• Ledarskap. 48 procent av deltagarna från Sverige anser att ledningen motsätter sig förändringar.
• Bassystem. 37 procent anser att bassystemen utgör ett hinder mot att vara flexibel och agil. Det är intressant med tanke på att vi kommit jämförelsevis långt med att transformera bassystem i Sverige.
• Kompetens. 36 procent anser att personalen saknar rätt kompetens för att anpassa sig till förändringar snabbt.
• Attityder. 35 procent tycker att personalen motsätter sig förändringar.
Vad är det som behöver åtgärdas i praktiken? Ett talande exempel är att 38 procent av deltagarna globalt berättar att data matas in manuellt från papper till system och 43 procent att data överförs manuellt mellan system.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title