Annons

AFRY stärker positionen inom medtech, finans och cyber-säkerhet med köpet av Evolve

Evolve, som grundades så sent som 2017, jobbar främst med utmanande programvaruutvecklingsprojekt för nya digitala produkter och domäner.
Bolaget har en årlig omsättning på cirka 85 miljoner och 56 anställda, med säte i Göteborg. Tillträdet av Evolve är planerat att äga rum i början av maj.

SENIORKOMPETENS INOM SYSTEMUTVECKLING
Huvuderbjudandet hos Evolve är projektgrupper med seniorkompetens inom IT-systemutveckling, inklusive kravspecifikation, design, UX och testning. Kapabiliteter och lösningar som AFRYs Robert Larsson alltså menar stärker AFRYs digitala helhetserbjudande. Han pekar bland annat på Evolvs fokus på seniora digitala arkitekter och utvecklare, som en styrka.
– Vi ser fram emot att välkomna Evolve och tillsammans skapa värde för våra kunder och öka tillväxten inom detta område, säger han.
För Evolves del framhåller Amir Jorshari, VD, att bli en del av AFRY innebär att man kan erbjuda sina kunder ökad leveranskapacitet och redundans.
– Men också att vi kan ta oss an större och fler internationella projekt. Samtidigt innebär detta ökade kompetens- och karriärmöjligheter för våra medarbetare.

Tilläggas kan att AFRY i dagsläget består av drygt 16 000 medarbetare; experter inom infrastruktur, industri, energi, digitalisering och hållbara lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title