Annons

AIOps: Dynatrace vässar sin AI-motor med branschens första hypermodala lösning

Amerikanska Dynatrace har utvecklat en tämligen framgångsrik plattform för analys och automatisering för enhetlig observerbarhet av och säkerhet för mjukvaror. Bland annat anses man ha de mest avancerade lösningarna för AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) vilket handlar om att ge beslutsunderlag och intelligent dataautomatisering i stor skala. AIOps handlar primärt om att samla in information från en mängd olika källor, inkluderat sånt som applikationsloggar, händelsedata, konfigurationsdata, incidenter, prestandamått och nätverkstrafik. Denna data kan vara både strukturerad, som databaser, eller ostrukturerad, som inlägg och dokument på sociala medier. Siktet i allt detta är att effektivare kunna utnyttja maskininlärning (ML) och analys för att automatisera IT-drift.
Detta är bakgrunden till nyheten att Dynatrace nu tagit fram vad man kallar för, ”IT-säkerhetsbranschens första hypermodala artificiella intelligens (AI) för prediktiv och generativ AI.” Hypermodal AI kan beskrivas som en typ av artificiell intelligens som kan arbeta i olika lägen, till exempel förutsägande eller för att se orsakssamband. I det här fallet är det företagets AI-motor, Davis, som kompletterats för att kunna öka produktiviteten mellan arbetsteam med automatiska, kundspecifika rekommendationer för interna arbetsuppgifter. Den utökade AIn tar också hänsyn till de unika egenskaperna i varje organisations hybrid- och multimoln-ekosystem.
Bland kunderna finns SAP, EE, Abercrombie & Fitch, TUI och Samsung.
- Generativ AI är en teknik som har obegränsade möjligheter att leverera produktivitetsvinster. Nyckeln till framgång är att använda hypermodal AI som kombinerar generativ AI med kraftfulla prediktiva och kausala AI-tekniker. Bara prediktiv AI kan se in i framtiden på ett tillförlitligt sätt, och endast kausal AI kan deterministiskt veta grundorsaken till ett problem – och endast generativ AI kan skräddarsy rekommendationer och lösningar på specifika problem med hjälp av avancerade algoritmer, säger Bernd Greifeneder, CTO på Dynatrace.

Hypermodal AI är kan alltså arbeta i olika lägen, till exempel förutsägande eller för att se orsakssamband. På så sätt kan den hjälpa företag att förbättra produktiviteten, lösa problem eller anpassa sig till förändrade behov. 
Med Dynatrace hypermodala AI går det exempelvis att förenkla och snabba på arbetet med att automatisera och skapa olika kontrollpaneler. Det innebär också bättre möjligheter för medarbetare att fokusera på det som leder till snabbare, bättre och säkrare innovation.

Potential att öka produktiviteten
Artificiell intelligens förändrar affärer och generativ AI har potential att öka produktiviteten i alla led. Kraften i generativ AI kan förstärkas avsevärt genom att den sammanförs med prediktiv och kausal intelligens för att skapa en enda hypermodal AI. 

Dynatrace Davis AI har unika funktioner som kan användas för att exempelvis:

1. Prognosticera – med hjälp av prediktiva AI-modeller går det att rekommendera framtida åtgärder baserat på data från tidigare perioder, inklusive försäljnings- och kundupplevelsetrender, säsongsvariationer, molnapplikationers status och annan historisk data.

2. Fastställa – kausal AI kan användas för att leverera faktabaserade och exakta svar och intelligent automatisering baserad på analyserade beroenden av säkerhets- och affärsdata samtidigt som man behåller ett korrekt sammanhang som återspeglar varje datapunkts källa.

3. Skapa – med hjälp av generativ AI går det att ge rekommendationer om hur man löser specifika uppgifter i förhållande till verksamhetens miljö och situation. 

Dynatrace CTO, Bernd Greifeneder.

Förändrar hur ledande
organisationen levererar och
driver IT-lösningar
– Med lanseringen av en utökad Davis AI har vi skapat vi branschens första hypermodala AI och omdefinierar hur observerbarhet och säkerhetslösningar fungerar. Vi förväntar oss att Davis AI kommer att göra det möjligt för våra kunder att öka sin produktivitet betydligt när de ställer om verksamheten kopplat till observerbarhet och säkerhet, fortsätter Bernd Greifeneder.

Allmänt menar detta ca 4500 man starka bolag att man i grunden har förändrat hur många av världens ledande organisationer levererar och driver sina mest komplexa och kritiska mjukvarulösningar. Ett exempel är Italiens största flygplatsoperatör, Aeroporti di Roma (ADR):
– Dynatrace omfattande AI och automatisering innebär att vi nu kan få en avisering som pekar på den exakta orsaken till problemet och inom millisekunder skicka den till personen som behöver lösa det. Vi har till och med kunnat skapa automatiserade arbetsflöden som gör det möjligt för våra applikationer att självläka med ett begränsat behov av mänskligt ingripande. Med målet att garantera och förbättra tillförlitligheten och säkerheten för våra kritiska flygplatstjänster har automatiseringarna förbättrat vår operativa effektivitet inom IT genom att minska behovet av att prioritera problem och söka efter sårbarheter manuellt, säger Pietro Caminiti, CIO, Aeroporti di Roma.

Davis prediktiva och kausala AI är tillgänglig nu för alla kunder, medan expansionen som inkluderar tjänsten Davis CoPilot kommer att vara tillgänglig senare under 2023 för alla kunder som en kärnteknologi inom Dynatrace-plattformen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title