Annons

Aktuellt på ENGINEERING.com: Siemens starkast inom MES bland de tre stora PLM-utvecklarna i Gartners senaste utvärdering

”Siemens Digital Industries MES-lösning närmast en blåkopia på de viktiga teknologitrenderna,” skriver PLM&ERP News’ Verdi Ogewell i en kommentar till Gartners ”Magic Quadrant for MES”, (April 20223). MES-lösningarna (Manufacturing Execution Systems) är i högsta grad av grundläggande betydelse i ett framgångsrikt tillverkningsupplägg. Men dessa system står långt ifrån ensamma i detta, framför allt är kopplingarna till PLM och produktutvecklingssidan något som växer starkt i skenet av digitaliseringens och AI-lösningarnas allt större genomslag inom produktframtagningen som helhet.
Så, vad händer i MES-världen och hur står sig de mest välkända PLM-leverantörerna gentemot de teknologiska trenderna? Hur ser det ut när det gäller de alltmer tydliga kraven på starka sömlösa kopplingar mellan PLM på produktutvecklingssidan och MES-bitarna inom tillverkningen?
Det finns flera intressanta svar på dessa frågor, men några av de mest spännande aspekterna på utvecklingen står analytikern Gartner för. Teknologiska förändringar står bakom vad analytikern menar är fråga om fundamentala förändringar som utmanar dessa tillverkningsrelaterade områdens status. Något som fått till följd att MES-marknaden är "i ett tillstånd av disruptiv förändring eftersom den befintliga leverantörsgemenskapen vänder sig till nyare teknologier för att hålla jämna steg med startups."
Det här är utmaningar som tvingar aktörerna att stå på tå, men vilka är dessa utmanande trender? Vi har tittat på saken i ett perspektiv av hur de tre dominerande PLM-utvecklarna, Siemens Digital Industries, Dassault Systemes och PTC/Rockwell, enligt Gartner, hanterar MES och för alla del också MOM-bitarna (Manufacturing Operations Management). PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, kommer att täcka i dessa tre PLM-spelares MES/MOM-lösningar byggt på analytikern Gartners senaste ”Magical Quadrant for MES” i denna och två kommande artiklar. Av dessa är den första nu publicerad på vår amerikanska samarbetssajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan, under texten, för att länkas till och läsa hela artikeln: ”Siemens Strongest in MES Among the Big Three PLM Developers says Gartner”.

Tittar vi på analytikern Gartners nu i april publicerade ”Magiska Kvadrant” för MES-lösningar ser positioneringen av de olika systemen på marknaden sig tämligen som jämfört med fjolårets maj-uppställning. Specialistlösningar som den från Critical Manufacturing håller ännu en starkt ledande position följt av GE Digital (the Proficy Smart Factory-produkten) och Körber (Werum PAS-X), medan man bland de tre stora PLM-utvecklarna hittar Siemens Digital Industries Softwares Opcenter Execution, som den inom kategorin ledande starkt PLM-kopplade MES-lösningen.

Även PTC-partnern Rockwell Automations MES i ledarkvadranten
Ytterligare sällskap i ledarkvadrant är Rockwell Automation och deras FactoryTalk-mjukvara, som sätts i en PLM-synvinkel är knutna till PTC, och iTAC Software (the Solumnia-produkten). Detta emedan andra starka PLM-aktörer som Dassault Systemes–DELMIA Apriso är DS’ lösning för MES–och SAP Manufacturing Suite hamnar utanför Ledar-kvadranten i ”Utmanar” respektive den ”Visionära” kvadranten för SAP.

Notabelt är f ö att AVEVA MES halkat ur ledarkvadranten jämfört med fjolårets utvärdering, AVEVA som dessutom är positionerat som nummer 2 vad gäller kapacitet att leverera exekutiva vassa lösningar.

Men av de tre stora plattformsaktörerna på PLM-sidan är alltså Siemens som lyckats slå sig in bland de mer specialiserade MES-spelarna i ledarkvadranten med sin Opcenter Execution-svit. Min uppfattning är vidare att man kan räkna in PTC i denna kategori också, baserat på att sedan 2017 har ett djupt samarbete kring produktionsrelaterade PLM-kopplingar med Rockwell Automation, som också befinner sig bland ledarna i form av FactoryTalk-produkter. Rockwell har f ö definitivt stärkt sin MES-kapabiltet med 2021 års förvärv av Plex, konstaterar Gartner.

Klicka på rubriken nedan för att länkas till artikeln på ENGINEERING.com:

”Siemens Strongest in MES Among the Big Three PLM Developers says Gartner”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title