Annons

Akut behov av ingenjörer med elbilskompetens: Högskolan Väst drar igång två nya utbildningar

Per Nylén berättar att man har tagit fram två nya program, men också flera fristående kurser i nära samarbete med företag i regionen, bland andra de bolag som nämndes i ingressen.
– Det har varit en snabb process – vi har gått från idé till programstart på bara ett år, konstaterar Nyhlén.

START NU I AUGUSTI OCH UNDER VÅREN 2021
Nu i augusti startade ett treårigt program för elektroingenjörer med inriktning mot elfordon. Från hösten 2021 erbjuds även det ettåriga magisterprogrammet – designat för maskiningenjörer som vill bygga på med kompetens inom elfordonsutveckling. Våren 2021 startar högskolan dessutom nya fristående kurser med inriktning på batterier för elfordon. Kurserna är riktade till ingenjörer som redan arbetar med utveckling eller tillverkning av fordon och som vill nischa sig inom elfordon. De korta kurserna är möjliga att studera parallellt med arbetet.
– Arbetsmarknaden är fantastisk för de här studenterna, inte bara i Sverige utan globalt. Efterfrågan på ingenjörer som kan utveckla elfordon är stor i många delar av världen. Därför kommer magisterprogrammet att hållas på engelska och även i nätbaserad form. Det gör utbildningen tillgänglig även för internationella studenter, säger Nylén.

– Studenterna kommer att vara väl förberedda för de utmaningar som finns inom fordonsindustrin, konstaterar Per Nylén.

UNIKT KURSINNEHÅLL UTFORMAT
I SAMVERKAN MED FORDONSINDUSTRIN

Utbildningarna är unika både vad gäller innehåll och de kontakter studenterna får med fordonsindustrin under sin studietid. Arbetsintegrerat lärande går som en röd tråd genom studierna. Det innebär att teori kopplas till praktik genom laborationer, gästföreläsningar, studiebesök på företag och möjligheten att göra examensarbete om aktuella problemställningar inom fordonsindustrin.
– Företagen som varit med och utformat utbildningarna har bidragit med värdefull input om relevant kursinnehåll. De deltar även i löpande utvärderingar av utbildningarna. Det betyder att studenterna kommer att vara väl förberedda för de utmaningar som finns inom fordonsindustrin, konstaterar Per Nylén.

RÄTT KUNSKAPER OCH RÄTT FÄRDIGHETER
För potentiella framtida arbetsgivare inom fordonsindustrin är det viktigt att rätt kunskap och färdigheter ges i utbildningarna.
– Vi är alltid intresserade och öppna för att arbeta med studenter och forskare från Högskolan Väst, säger José Guerrero, Chapter Leader of Energy Systems på NEVS i Trollhättan. När studenterna har tagit examen försöker vi behålla dem som arbetat med oss. Vi behöver nya förmågor som komplement till våra erfarna medarbetare.
Caroline Kjellin, Propulsion Solution Management Expert på Volvo Cars i Göteborg, ser också positivt på de nya utbildningarna.
– Marknaden förändras snabbt och det kommer ständigt nya tekniker, kommenterar Caroline Kjellin. De här utbildningarna ger studenterna en mycket stark och bred kunskapsbas för att utveckla elbilar med fokus på utveckling av elektriska drivlinor.

FAKTABOX: Högskolan Västs nya
ingenjörsutbildningar för elfordonsutveckling
Elektroingenjör – fordon, 180 hp, hålls på campus i Trollhättan. Startade augusti 2020.
Magister i Elfordonsteknik, 60 hp, hålls på campus i Trollhättan. Programstart hösten 2021.
Våren 2021 startar två nya fristående kurser med inriktning på batterier för elfordon.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title