Annons

Alimak hissar upp effektiviteten med IFS Applications 10

Svenska utvecklaren av industriella hiss-, lyft- och arbetsplattformar för industri- och byggsektorn, Alimak Group, graderar upp sin ERP-plattform till IFS Applications nya version 10.
I den första fasen kommer IFS Applications att rullas ut till cirka 400 användare i Sverige, för att senare spridas ut i hela den globala organisationen. Potentialen när det gäller antalet användare ligger på 1600 medarbetare när lösningen nått full spridning.
- Vi letade efter en lösning där man kan utveckla de bästa processerna i en global miljö och som dessutom var engagerad i att stödja sätt att förbättra vårt framtida affärsresultat, säger Stefan Rinaldo, senior VP i Alimak Group. IFS, med sitt Aurena användargränssnitt, kommer att hjälpa oss i detta och bidra till att öka vår interna effektivitet.

Alimak är på flera sätt ett intressant företag, av flera skäl. Dels har man funnits länge på marknaden, 70 år, samtidigt som produktutvecklingen varit konstant proaktiv; dels har man med detta som grund etablerat sig som en internationellt ledande spelare med försäljning i mer än 100 länder. I detta har man skapat en bred affärsmodell som på flera sätt är spetsig på modernast tänkbara vis. Verksamheten täcker egentligen hela värdekedjan, från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution till försäljning och eftermarknad.
Men företagsutveckling och marknadsnärvaro är dynamiska företeelser som kräver ständig uppmärksamhet och förbättringar.

I Alimaks fall ville man få bättre synlighet i hela sin leveranskedja. Det är bakgrunden till att bolaget valt IFS Applications 10 som den centrala plattformen i Sverige och som därifrån ska distribueras i den globala organisationen.

Vilka förbättringar tar Alimak sikte på? I den första fasen kommer Alimak att distribuera systemkapacitet som stöder ekonomi, HR, teknik, projekt, tillverkning, försörjningskedja, försäljning och service och underhåll.
Här förväntar man sig att nå ett antal viktiga fördelar:
* Förbättrad planeringsförmåga, både kort- och långsiktigt, för bättre utnyttjande av resurser
* Ökade eftermarknadsintäkter genom bättre synlighet och uppföljning av den installerade basen
* Sömlös inbyggd projektkontroll för planering, rapportering och uppföljning
* Stöd för ”end-to-end-PLM-processer”
* Och förbättrad kostnadskontroll

Allt detta ligger också inom räckhåll menar Elni Kullmer, chef för IFS i Skandinavien:
– Vår ERP-svit stöder en mängd olika kunder globalt, vilket gör det till en lösning för globala företag med komplex tillverkning och eftermarknadstransaktioner. Här ligger Alimak spot-on. Vi ser fram emot att se till att Alimaks medarbetare, med kraftfulla och användarvänliga verktyg, kan optimera interna och externa processer över hela värdekedjan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title