Annons

”Alla vill ha multimoln” – men utmaningarna är många…

Detta med att minska komplexiteten för och förenkla hanteringen av hybrida molnmiljöer är också, konstaterar Mats Eriksson, det grundläggande syftet med Nutanix plattform. Enhetlig hantering innebär bland annat ett minskat behov av många dyra specialistkompetenser för enskilda delar av en IT-miljö. Nutanix plattformar förenklar också migreringar av IT-lösningar mellan privata och publika moln. Det är viktigt för många företag av både ekonomiska och regulatoriska skäl.

Mats Ericson, regionchef för Nutanix.

NÅGRA INTRESSANTA RESULTAT UR UNDERSÖKNINGEN
• De största utmaningarna med multimoln är säkerhet (49 procent anger det), dataintegration (49 procent) och kostnader för att hantera flera molnplattformar (43 procent). Trots det är multimoln inte bara den mest populära molnmodellen, utan också den enda som ökar.
• Pandemin har påverkat verksamheten för nästan alla organisationer. 61 procent anger att de anstränger sig att erbjuda mer flexibla arbetsmiljöer som en följd av pandemin. Distansarbete kan komma att öka eller minska, men det är här för att stanna. Multimolnmodellen ger bäst förutsättningar för att hantera det.
• Förmågan att kunna flytta drift av applikationer är mycket viktig. Nästan alla organisationer, 91 procent, har flyttat en eller flera applikationer till nya IT-miljöer under de senaste tolv månaderna. Detta trots att 80 procent anger att det är kostsamt och tidsödande att göra det. Anledningarna till flyttarna är säkerhet (41 procent), prestanda (39 procent) och ökad kontroll över applikationerna (38 procent).
• 72 procent av deltagarna anser att IT ses som mer strategiskt än för ett år sedan. Affärsbeslut står bakom byten av lösningar för infrastruktur, till exempel rörande bättre distansarbete och samarbete (40 procent), bättre kundservice (36 procent) och kontinuerlig tillgänglighet (35 procent). Det blir allt vanligare att matcha olika driftsbehov mot den infrastruktur som passar bäst, beroende på faktorer som säkerhet (41 procent), prestanda (39 procent) och kostnader (31 procent). Allt detta bidrar till satsningar på multimoln.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen Enterprise Cloud Index utfördes av Vanson Bourne, med 1 700 IT-beslutsfattare från hela världen som deltagare. Undersökningen genomfördes under augusti och september 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title