Annons

ALM/Mjukvaruhantering: Shell satsar på Siemens Polarion för att påskynda digitaliseringen

Shell använder och ska använda och Polarion för att möjliggöra effektivare och öppet samarbete mellan sina projektutvecklingsteam. Programvaran kopplar Shells projektgrupper när de använder systemteknik för att snabbt och effektivt samla, författa, godkänna, hantera och granska krav för komplexa system under hela projektets livscykel.
– Vi investerar miljarder dollar varje år i nya kapitalprojekt, som driver framsteg i energiomställningen och arbetar mot vårt klimatmål att vara en netto-nollutsläppsverksamhet 2050, i takt med samhället. Vi behöver pålitliga partners för att göra detta – det är därför vi arbetar med Siemens för en robust, heltäckande och innovativ kravlösning, säger James Haug, och tillägger:
– Programvaran Polarion Requirements kommer att vara en nyckelteknik för att främja digitaliseringen av företaget. När vi standardiserar och distribuerar Polarion globalt ser vi fram emot förbättrad effektivitet och lägre kostnader för Shell och för våra leveranskedjor och ekosystem för projekt.

SKAPAR AUTOMATISKT STATUSRAPPORTER
Polarion-lösningen har i konsekvens med ovanstående konfigurerats för att påskynda Shells digitala transformationsmål. Strategin i detta har handlat om att ”finfördela” och överföra företagsspecifikationsdokument till data med hjälp av Polarion för att i nästa steg automatiskt kunna skapa statusrapporter, dokument och arbetsflöden. Allt i akt och syfte att förbättra tillgänglighet i realtid av relevant standardinnehåll och krav i hela organisationen.

Som ett resultat av initiativet är krav som tidigare hanterats i dokument nu tillgängliga som data, som kan modifieras och spåras, via ett användarvänligt samarbetsgränssnitt, för att stödja och leverera större effektivitet i tekniska arbetsflöden över hela projektets livscykel. Shell utökade snabbt användningen av Polarion till ett stort antal projekt globalt under det första året, efter teknikens första distribution.

ENHETLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
– Genom att implementera ett enhetligt tillvägagångssätt för kravhantering som förbinder alla projektutvecklingsprocesser med deras tekniska artefakter och förbättrar samarbetet mellan de team som har sitt ursprung, hanterar och granskar dem hjälper Polarion Shell och dess partners i leverantörskedjan att minska sina totala ägandekostnader förbättra lagstiftningens efterlevnad och påskynda värdet på tillgångar, säger John Nixon, senior direktör för Energy & Utilities Industri, på Siemens Digital Industries Software

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title