Annons

Altair uppdaterar igen: Skarpare simuleringslösningar för CFD och elektronikdesign

Altair CFD är ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa enskilda verktyg från flera programvaruleverantörer. Detta för att Altair levererar alla viktigare CFD-lösningar under en enda licens. Detta inkluderar:
• Vätskedynamik för allmänna syften och termiska simuleringar som utnyttjar Navier-Stokes (NS) metod
• Simulering av smörjning, skvalpning och blandning med utjämnad partikelhydrodynamik (SPH)
• Simulering av extern aerodynamik med Lattice Boltzmann-metoden (LBM)
• Simulering av system med partiklar och vätskor med metoden för diskret elementmodellering (DEM)
• Användning av Altairs unika teknik för att modellera komplexa, integrerade termosystem av vätskor

Därmed kan man säkerställa att ingenjörsteam har den lämpligaste tekniken som finns tillgänglig för sina tillämpningar och att tiden därmed reduceras för modellering och utveckling av produkter. Altair CFD tillhandahåller avancerade funktioner inklusive kopplingar mellan flera olika CFD-applikationer såväl som med andra applikationer för strukturell analys etc. Dessutom skrevs koden i Altair CFD för LBM och SPH med hjälp av kod för grafikprocessorn (GPU), vilket möjliggör snabbare simuleringar och förbättrad produktprestanda.

DESIGN AV ELEKTRONISKA SYSTEM END-TO-END
Altairs verktygslåda för design av elektroniska system har ett nytt arbetsflöde för termisk hantering för att förbättra utformningen av elektroniska enheter. Produktingenjörer kan nu, förutom att använda de befintliga arbetsflödena för strukturella belastningar, vibrationer och prestanda vid falltest i Altair SimLab, säkerställa kylningen av kretskort (PCB) och kompletta system för att förhindra överhettning, problem med produktens tillförlitlighet och dyra förändringar i sena skeden av designen.

Smarta enheter som ansluts ger ett allt större behov av höghastighetsminnen. Automatisering av signalintegritet för gränssnitten till DDR-minnen (Double-Data Rate) har lagts till Altair PollEx, vilket förbättrar optimeringen av DDRx-tajming, överföringslinjer, topologi och termineringar. Andra förbättringar inkluderar ytterligare simulering av integritet och möjligheten att exportera PCB-lager för analys av termisk hantering. För ytterligare information om de senaste förbättringarna av Altairs ESD-lösningar, registrera dig för den kommande serien av webinarier om ”Modern Electronic System Design.”

SIMULERING UTAN NEDLADDNING I MOLNET MED ALTAIR ONE
Altair One är en enda portal för Altairs produkter, och är tillgänglig var som helst via vanliga arbetsstationer, datorer, bärbara datorer och mobila enheter. Användare kan genom ett enda gränssnitt starta appar i molnet för simuleringar och får därigenom enkel åtkomst till resurser som är lokala, i molnet eller hybrider. Produktutvecklingsteam kan öka simuleringsdrivet samarbete genom att säkert ladda upp, få åtkomst till, lagra och hantera data med Altair One-enheten.

Altair One kräver inga ytterligare investeringar i komplex IT och kan omedelbart skalas upp som svar på toppar i arbetsbelastningen. Det ger också användare möjlighet att etablera skalbara kluster av applikationer redo för användning genom alla stora molnleverantörer, inklusive Amazon AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure och Google Cloud Platform.

Flexibiliteten förstärks ytterligare av Altair Units, Altairs prenumerationsbaserade licensieringsmodell, som gör det möjligt för organisationer att bara betala för vad deras anställda behöver, när de behöver det. Detta inkluderar det nya Product Engineer-paketet som automatiserar och förenklar flera komplexa simuleringar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title