Annons

Simulering & Analys: Altair vässar kapabiliteterna inom elektronisk systemdesign med nytt bolagsköp

Altairchefen hävdar vidare att man genom att integrera denna teknik i sin svit för elektronisk systemdesign kan erbjuda kunder omfattande och snabba visuella representationer av komplexa systemmodeller och möjligheter att felsöka elektroniska system.

Fristående eller integrerat
Concept Engineerings visualisering av elektroniska system och felsöknings-teknologi för halvledardesign finns tillgängliga som en fristående lösning och är också tätt integrerade i över 40 OEMs automatisering av design (EDA) och CAD-verktyg för att förse slutanvändarna med smart funktionalitet för felsökning samtidigt som man sparar in månader av ingenjörers tid och support med datorstödd verktygsutveckling.
– Med över 30 års erfarenhet är vi stolta över att ha byggt upp verktyg och teknologi som hjälper ingenjörer inom elektronisk design att enkelt förstå, felsöka, optimera och dokumentera elektroniska designer, koimmenterar Gerhard Angst, president och CEO för Concept Engineering dagens annonserade köp. Att bli en del av Altairs ekosystem kommer att utöka tillgången till våra verktyg i en tid då komplexiteten som omger elektroniska system är större än någonsin.

Verkar inom tre tunga marknadssegment
Den nu köpta aktören har kunder inom tre huvudsakliga segment av marknaden:

  • Design med halvledare – Concept Engineering tillhandahåller innovativa lösningar för felsökning av elektroniska designer, vilket förbättrar kvaliteten på halvledardesign och kortar ner på tiden för att nå ut på marknaden. Dessa lösningar omfattar abstraktioner för elektroniska system, nivåer för registeröverföring (RTL) och transistordesigner när det gäller både analoga och digitala ändamål. 
  • Utveckling av EDA och CAD-verktyg – Concept Engineerings familj av mjukvarukomponenter för automatiserade schematiska genereringar och visualiseringar hjälper mjukvaruutvecklare att skapa smarta och högpresterande felsökningscockpits, korta ner utvecklingscykler för programvaruverktyg, sänka kostnaderna för mjukvaruutveckling och underhåll och öka produktkvaliteten på EDA-verktyg.
  • Branscher med komplexa elektriska system – Concept Engineering tillhandahåller avancerad visualisering av elektriska kretsar, ledningsnät och komponenter för snabb och pålitlig utveckling, tillverkning och service. Detta för branscher som kräver högspecialiserade mekanismer för felsökning och visualisering i sin utveckling och underhåll av produkter efter tillverkning. Dessa branscher inkluderar fordons-, flyg- och tillverkningsindustri och robottillämpningar såväl som farmakologi, transport och logistik samt byggindustri och jordbruk.

Concept Engineerings programvara kommer att integreras i Altairs svit för design av elektroniska system och blir tillgänglig via Altair Units, som ger kunderna enkel åtkomst till Altairs hela portfölj av mjukvarulösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title