Annons

Altair vässar Simulation 2022-portföljen med uppdateringar av molnelasticitet, skalbarhet och elektrifieringslösningar

De senaste årens snabbväxare inom simulering- och analys, Altair, meddelade idag de senaste uppdateringarna av sin simuleringsportfölj, Simulation 2022.2. Bolaget har steg för steg tagit sig uppåt på listan över de intäkts- och marknadsmässigt dominerande spelarna inom simulering- och analys. Kommersiellt sett låg man enligt senast tillgänglig statistik enligt CIMdata (2021) på femte plats bland de stor branschaktörerna, med intäkter strax över en halv miljard dollar, motsvarande drygt fem miljarder kronor.
Teknologiskt har siktet med den nu lanserade 2022.2-versionen av Simulation-portföljen varit inställt på att framför allt förbättra lösningarnas molnelasticitet och skalbarhet, men även sånt som elektrifiering och produktutveckling allmänt har fått en vässning. Inte minst detta med elektrifieringsstödet i portföljen är intressant och speglar en trend där ledande leverantörer av S&A-lösningar som marknadsettan Ansys, men också Altair och COMSOL nu också tillhandahåller riktade lösningar för design och analys av printade kretskort (PCB), chips och integrerade kretsar. Dessa elektronik S&A-funktioner, som effekt- och signalintegritets-analys, har annars traditionellt tillhandahållits enbart av de ledande EDA-leverantörerna (Electronic Design Automation).
När det gäller molnet-elasticitet och skalbarhet erbjuder hur som helst Simulation 2022.2-versionen en förbättrad Altair One-upplevelse. Detta genom att ge användare mer flexibel åtkomst till lösningar, applikationer, data och beräkningar, något som i sin tur gör att användare kan jobba med ledande verktyg som Altair HyperMesh, HyperView, SimLab och Inspire i webbläsare eller på skrivbordet/bärbar dator. Övergripande är Altair One en nyckelfärdig marknadsplats som kopplar samman användare – från vilken enhet som helst – till deras lösningar, data, team och datorinfrastruktur.
Dessutom kan användare skicka in jobb till solvern som täcker strukturell, termisk- och beräkningsvätske-dynamik (CFD) och hög-/lågfrekventa elektromagnetiska discipliner i Altairs skalbara, elastiska molninfrastruktur – vilket gör det enklare för organisationer med begränsad IT och högpresterande datoranvändning (HPC) resurser för att möta budgetar och efterfrågan.

Lägg till ovanstående att självbetjäningsupplägget tillåter användare att skapa förkonfigurerade HPC-uppställningar genom ett enkelt knapptryck. Användare kan skapa dessa ”privata”, individuellt anpassade lösningar till sin föredragna molnleverantör, vilket gör att de kan använda den bästa datorhårdvaran för att köra simuleringslösare och applikationer som kan köras på GPU-noder för att visualisera vätskedynamik eller simuleringar av bulk och granulärt material.
Tillgång till Altairs lösningar genom Altair Units värdebaserade licenssystem ger användare möjlighet att maximera kraften i befintliga HPC-investeringar internt, i molnet, on-demand och/eller i hybridmetoder.

Teknologiskt har siktet med den nu lanserade 2022.2-versionen av Simulation-portföljen varit inställt på att framför allt förbättra lösningarnas molnelasticitet och skalbarhet.

Pålitlig, effektiv utveckling av elektroniksystem
Men det finns förstås mera: de senaste uppdateringarna gör det exempelvis möjligt för produktteam att samarbeta kring alla aspekter av elektroniska system, kretskort (PCB), hårdvara och 5G-anslutningsutveckling i en uppkopplad ”end-to-end-miljö” så att de kan nå sina mål snabbare.
Simulation 2022.2 har en tätare integration mellan Altair Flux, FluxMotor, SimLab och Material Data Center för att hjälpa användare att effektivisera arbetsflöden och tillhandahålla avancerade modelleringsmöjligheter, utforskning och optimering av elektriska systemdesign samt snabbare akustisk och termisk flödesanalys.
Felsökning och serviceuppdateringar efter produktion finns också tillgängliga med Altair EEVision för elektronisk systemdesign.

Med Simulation 2022.2s senaste förbättringar kan organisationer och team utveckla omfattande arbetsflöden från idé till produktion i en enda, enhetlig miljö för att minska utvecklingskostnader, organisatorisk friktion, time-to-market, slöseri och materialanvändning.

Säkrare grunder för utvecklingsbeslut
I sin anmälan av de nya uppdateringarna skriver Altair i pressmaterialet att, ”de integrerade mjukvarulösningarna tillåter användare att fatta säkra, välgrundade beslut i varje skede av produktens livscykel.” Icke alls en orimlig slutsats baserat på att Simulation 2022.2 förbättrar integrationen mellan Altairs simuleringsprodukter för strömlinjeformad projektledning och minskad ledtid.

Tilläggas kan att Simulation 2022.2 ger användarna betydande förbättringar av HyperWorks, HyperMesh, Altair Pulse och HyperWorks CFD. Dessa förbättringar möjliggör bättre modelleringsanalys genom design- och ingenjörsverktyg med låg och ingen kod, minskade ledtider före och efter bearbetning, förbättrad ytmodellering, integrerade lösare och instrumentpanelsfunktioner, utökad vätsketopologioptimeringskoppling med AcuSolve och EDEM, och mera. Dessa funktioner tillåter användare att få sin design rätt första gången, utan krångel.
HyperWorks har dessutom utökats med AI för att förbättra modelleringsupplevelsen med automatiserad identifiering, karakterisering och gruppering av delar samt igenkänning och hantering av geometrifunktioner för användning i nedströmsprocesser och ytterligare slutanvändarrekommendationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title