Annons

Altairs uppdaterade version av Simulation, 2022.3: Bättre molnsamarbete, effektivare end-to-end-flöden och vassare AI

SIMULERING & ANALYS. Nya funktioner för förbättrat samarbete i molnet, effektivare end-to-end-simulerings-arbetsflöden och vässade lösningar för AI-driven simulering för skarpare design.
Det är de allmänt viktigaste förbättringarna i Altairs nya version av portföljen Simulation 2022.3, som nyligen lanserades av denna specialist på simulering och analys-lösningar, AI och HPC (High Performace Computing).
Genom att ta med AI-funktioner till design av experiment (DOE) studier, via Altair DesignAI, strävar företaget efter att effektivisera beslutsprocessen. Lovvärt förstås och värdefullt genom att verktyget kommer att kunna variera del- och element-egenskaper när det utforskar designutrymmet. Användare kommer då att kunna generera svar och skapa bättre länkar mellan variabler. Systemet kommer också automatiskt att uppdatera modeller med de nya designvariablerna som bestäms av utforskningen.
Vidare noterar bolaget i sin pressanmälan att Simulation 2022.3 ger uppdateringar till Altair One – Altairs Cloud Innovation Gateway – som tillåter användare att eliminera datasilos, IT-begränsningar och åtkomstbarriärer. Dessutom ger nya sömlösa digitala tråd-arbetsflöden, som förbinder Altair One och Altair HyperWorks – Altairs design- och simuleringsplattform – användare möjlighet att förhandsgranska och modifiera modeller, spåra data, komma åt online-bibliotek och mer. Det bästa av allt är att användare kan göra detta och mer inom ett ekosystem för enkel inloggning som är tillgängligt från vilken plats som helst.

Vi var i ingressen inne på att Simulation 2022.3 också ger nya end-to-end-arbetsflöden; till detta kan även läggas nya funktioner till Altairs HyperMesh, Inspire, SimLab och annat. Användare kan t ex använda Inspire Fluids för att skapa, modifiera och ändra delar och sammansättningsformer som uppfyller hydrauliska designmål. Dessutom stöder Inspire nu Linux-användargränssnittet och erbjuder en ny uppsättning verktyg för att skapa geometri. Vidare finns designförbättringar av elektroniska system, som ger användarna kraften till utförande av batterimodulmodellering och termisk analys av komplexa elektroniska system med större effektivitet än någonsin. Också detta värdefullt, inte minst relaterat till den stora elektrifierings- och elektroniktrenden som nu i rask takt förändrar en rad områden.

Nya funktioner för förbättrat samarbete i molnet är en av nyheterna i Simulation 2023.3.

Låser upp design med AI-driven simulering
Slutligen kan noteras att användare kan bättre fånga expertbeslut för förbättrade design-of-experiment (DOE)-resultat med Simulation 2022.3s funktioner. Del- och elementegenskaper kan, som noterades inledningsvis, variera inom en designutforskning och utökad integration låter användare skapa allmänna länkar mellan variabler av vilken typ som helst och skapa svar från externa filtyper.

Andra förbättringar förbättrar effektiviteten genom att automatiskt uppgradera modeller med designvariabler från alla utforsknings-körningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title