Under designprocessen för alla komplexa elektronikprodukter importerar, exporterar och konverterar både mekanik- och PCB-designers kontinuerligt filer för att hålla mekaniska och elektroniska mönster synkroniserade. Detta betyder timmar av manuellt arbete, dataförluster och omarbetningar i designprocessen. Altiums CoDesigner-upplägg kan vara en bra lösning på problematiken. Det är ett toppmodernt alternativ som helt enkelt håller MCAD synkroniserat med ECAD, så att elektroniska och mekaniska designteam verkligen kan realtids-samarbeta.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

sjutton + fjorton =