Annons

Product-as-a-Service: Amerikanskt riskkapitalbolag satsar 600 miljoner i Syncron

Svenska molnmjukvaruutvecklaren Syncron har tagit sikte på en börsintroduktion. Bolaget, som specialiserat sig på att leverera programnvara för optimering av eftermarknadsaffären hos tillverkande bolag, har fått in det stora amerikanska ”private equity-bolaget”, Summit Partners, som delägare.
Det är inga småpengar det amerikanska riskkapitalbolaget satsar. Investeringen i Syncron är värd 600 miljoner kronor och ger Summit en minoritetsägarpost. Detta ska bidra till en vidareutveckling av Syncrons SaaS-lösningar och bolagets fortsatta globala expansion.
- Samarbetet med Summit Partners kommer att bidra till Syncrons fortsatta expansion och på sikt också göra oss redo för en börsnotering. Summit har en intressant erfarenhet av snabbväxande mjukvarubolag som kommer väl till pass i vår strävan att driva utvecklingen hos våra kunder mot en mer proaktiv och tjänstebaserad affärsmodell, det som kallas ”servitization”, säger Anders Grudén, VD på Syncron.

Idag domineras utvecklingen av sånt som relaterar till ”smarta” produkter och den komplexitet som följer av produkter som, dels tenderar att i växande omfattning utrustas med sensorer, elektronik och mjukvaror (IoT), dels förvandlas från att ha sålts som produkter till att snarast säljas som tjänster (Product-as-a-Service); i det senare fallet kan det handla om att OEMs exempelvis inte säljer lastbilar utan snarare transporttjänster, eller motorkraft per timme snarare än flygmotorer, och så vidare.
Poängen med produkter som tjänst – ”Product-as-a-Service”, är att företag går från att sälja produkter för att istället saluföra det som produkterna åstadkommer. Exempel är att Caterpillar istället för ”hjullastare” säljer ”transporter av tunga laster”, eller att Volvo Cars säljer ”persontransporter” istället för ”bilar”.
En effekt av den senare trenden är att ägandet stannar kvar hos producenter som får allt större ansvar över allt större delar av produktlivcyklarna. De förutsätts inte längre bara utveckla och tillverka ”prylar”, bilar eller dylikt, utan också antingen själva, eller via partners, se till att de produkter/tjänster som säljs fungerar hos slutanvändarna.

Detta, ökar i sin tur kraven på att produkterna – förutom att de funktionellt blir alltmer sofistikerade – också tillverkas med högre kvalitet och blir robusta nog att palla längre tid hos slutanvändarna utan att gå sönder. I det senare fallet gäller också att de utrustas med kommunikativa medel (sensorer, antenner, elektronik, mjukvaror) som gör att de kan bli föremål för prediktivt underhåll. Maskiner, bilar, däck, flygmotorer m m ska ”själva” kunna meddela när delar behöver bytas ut, innan de går sönder och drabbar innehavarna med kostbara stillestånd.

Scenariot får tanken att svindla för att möjligheterna med IoT och annat tycks oändliga. Både tekniskt och affärsmässigt. Generellt är alla dessa möjligheter dels kopplade till effektiva produktframtagningsplattformar och processer, som i alla stycken kräver rationella lösningar, dels behöver man på ”front-end-sidan” vassa system för effektiv eftermarknadshantering.

Från reaktiva modeller till proaktiva. Den här förändringen får effekter på flera vis, men en viktig bit är förstås att tillverkande företag utvecklar sina tjänster på eftermarknaden. Man måste gå från en reaktiv affärsmodell, fokuserad på att laga något när det går sönder, till en proaktiv modell där problem identifieras och åtgärdas innan det blir stillestånd eller oplanerad ”nedtid”. Leveransen blir en ”prenumerationsbaserad” tjänst kopplad till tillgänglighet, ”upptid”, för maskiner och produkter. I det här perspektivet kan man till och med säga att IT övergår från att ha varit stödsystem till att bli affärsmässiga kärnsystem i takt med att ”Product-as-a-Service-koncept” och annat vinner mark.
– Vi anser att Syncron är unikt positionerat för att stötta globala tillverkningsbolag i deras resa mot den här typen av ”servitization”. Inom bilindustrin, maskinindustrin, techsektorn, flygindustrin och många andra sektorer arbetar ledande tillverkande företag med Syncron för att driva utvecklingen av sina tjänster för eftermarknaden, säger Antony Clavel, ansvarig projektledare på Summit Partners.

Globala storföretag på kundlistan. Det är som sagt också så att Syncrons lösningar attraherat en rad av världens större företag med sina lösningar.  Exempelvis Electrolux, Hitachi, JCB, Mazda, Siemens och Toyota. Summit Partners Han Sikkens, Europachef pekar på just detta som ett tungt motiv för riskkapitalspelarens dryga halvmiljardsatsning:
– Syncron är ett imponerande teknikföretag som har många av världens mest respekterade företag bland sina kunder. Syncron-teamet har dessutom levererat stark och lönsam tillväxt på global nivå och vi ser fram emot att stödja företaget och deras arbete att fortsätta stärka sin marknadsledande position, säger han.

För Summits del är dagens annonserade investering är bolagets första i Sverige. Klart är också att både Han Sikkens och Antony Clavel kommer att ingå i Syncrons styrelse.
Storleksmässigt har Summit Partners över 14 miljarder dollar under förvaltning och man har investerat över 2 miljarder dollar i europeiska tillväxtbolag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title