Annons

Smarta tillverkningsplattformar: PTC topprankat, ABB trea

En verkligt avgörande poäng när det gäller modern produktion handlar om hur väl man lyckas integrera operativ teknik (OT) med industriellt IT-stöd. När det gäller plattformar för smart tillverkning är detta A och O. Det här har brittiska analytikern ABI Research tittat närmare på i en rapport och man har rankat de vanligaste leverantörerna av helhetsorienterade lösningar för ”smart manufacturing”. Elva plattformar har man tittat på och med utgångspunkt från en rad kriterier kommit fram till följande fyra plattformar som de bästa: PTCs ThingWorx, GE Predix, ABB ABility och Siemens MindSphere, i nu nämnd ordning.

Totalt är det alltså 11 plattformar som granskats. Det mesta man förväntar sig ska finnas med i plattformsväg finns också där, med ett undantag: Varför är inte Dassault Systemes 3DEXPERIENCE med? Mer om det längre ner i artikeln, men först en förteckning över de plattformar som är med:
ABB Ability, Bosch IoT Suite, Emerson Plantweb, Fujitsu Colmina, GE Predix, Hitachi Lumada, PTC ThingWorx, SAP Leonardo, Schneider Electric EcoStruxure, Siemens Mindsphere och Telit deviceWISE .

Dessa har analyserats utifrån sin förmåga att stödja innovation, ”out-of-the-box-tänkande” och hur man planerat, levererat och exekuterat lösningar för att distribuera och stödja disruptiva teknologier som AR/MR (Augmented och Mixed Reality), digitala tvillingar, spetsintelligens, förmåga att anpassa sig efter olika prototkoll, konnektivitet visavi i-nets, robotintegration och andra transformativa tekniker (som artificiell intelligens – AI – och blockchain).
Men det slutar inte där; ABI Research har också utvärderat plattformarna relaterat till hur man lyckats skapa partnerskap, koppla ihop olika tillgångar, integrera med företags- och molnsystem, regional täckning, säkerhet, direkta kostnader och affärsmodell.
Synnerligen ambitiöst sålunda och med alla parametrar inräknade hamnade PTC högst upp i rankingen, följda av GE, ABB och Siemens.

IoT-satsningen med ThingWorxplattformen har inneburit en stor prestigevinst för PTC-chefen, Jim Heppelmann, som 2010 drog igång IoT-initiativet. Denna del av verksamheten för den amerikanska PLM-utvecklaren är idag ett av bolagets starkaste tekniska och kommersiella fundament. Hur det hela utvecklas återstår att se. Klart är emellertid när det gäller tillverkningskopplingarna att bolagets nyligen överenskomna allians med Rockwell Automation kan betyda att man kan komma att rubba Dassaults och Siemens PLMs närmast ”cementerade” toppositioner inom PLM och tillverkning. 

PTC i ett teknologiskt ”framgångsflow”. För PTC innebär analytikerns rapport ytterligare en framgång ifråga om tekniska utvärderingar. Man har i tidigare rapporter kring tangerande kapabiliter från andra respekterade analytiker placerats i ledarposition av både Gartner – när det gäller IIoT-plattformar (Industrial IoT) – och Forrester, ifråga om PLM-plattformar för diskret tillverkning. Man befinner sig onekligen i ett ”framgångsflow”, vilket inneburit en stor prestigevinst för PTC-chefen, Jim Heppelmann, som 2010 drog igång IoT-initiativet som idag är ett av bolagets starkaste fundament.
– Ja, PTC har klivit fram som ledare när det gäller plattformar för smart tillverkning. På något annat sätt kan man inte tolka våra undersökningsresultat. Bolagets lösningar utmärks i hög grad av innovativa initiativ kring transformativ teknik, säger Pierce Owen, chefsanalytiker för smart tillverkning vid ABI Research.

I utvärderingen från ABI fick PTCs plattformen PTC ThingWorx toppresultat i Augmented Reality (AR)/Mixed Reality (MR) och övergripande innovation.

När det gäller AR konstaterar ABI Research att PTC fokuserar på Vuforiaplattformen, allmän protokollanpassningsförmåga, kopplingarna till Kepware och digitala tvillingar; allt i sin tur kompatibelt och uppkopplat mot ThingWorx. Den senare plattformen är i sin tur sedan kopplad till PTCs PLM-lösning, Windchill.

Automation, PTC och Rockwell. Den brittiska analytikern noterar också att PTC nyligen, nu i juni 2018, tillkännagav att man ingått en allians med Rockwell Automation, som i sin tur gjort en aktieinvestering på 1 miljard dollar i PTC. Missa inte att läsa PLM&ERP News analys av vad denna affär betyder när det gäller konkurrensen i PLM- och automationstoppen. Artikeln har publicerats på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan för att läsa:
The Rockwell Automation Deal: Great for PTC, But Siemens and Dassault Remain Hard Nuts to Crack

PLM, PTC och Forrester. När det gäller PTC och toppositioneringen, enligt analytikern Gartner, ifråga om PLM för diskret tillverkning, har vi publicerat artikeln:
Which PLM Solutions are Best? Forrester Names PTC, Dassault and Aras, But Misses the Point

IIoT, PTC och Gartner. PLM&ERP News’ artikel, skriven av chefredaktören Verdi Ogewell, om hur Gartner positionerar PTC som etta när det gäller IIoT kan nås via den länkade rubriken nedan:
PTC topplacerade i Gartners Magiska Kvadrant för IIoT

GE har med tiden byggt upp sin plattform för smart tillverkning, Predix, till att bli en habil lösning.

GEs väg från misslyckande till en habil plattform. Owen kommenterade också GEs törnebeströdda väg när det gäller den digitala tillverkningsplattformen.
– För tvåan GE har man omgärdats av en berg-och dalbana av förväntningar och besvikelser de senaste åren, speciellt när det gäller GE Digital, dess programvaruföretag. GE Digital ledde vägen genom porten för den fjärde industrirevolutionen, lanserade Predix 2013 och utlovade grandiosa kapabiliteter kring möjligheterna att förbättra och optimera verksamhetstillgångar. Man har dock i stor utsträckning misslyckats med att leverera på löftena och istället karaktäriserats av en ganska långsam utbyggnad. MEN, sedan dess har man trots allt byggt upp sin teknik och sina partnerskap och erbjuder nu en kapabel plattform med många lösningar.

ABBs tredje plats i rankingen kommer av bolagets unika affärsmodell.

ABBs plattform gynnas av en unik affärsmodell. När det gäller svensk-schweiziska ABBs tredje plats i rankingen säger Pierce Owen att, ”den till stor del kommer av bolagets unika affärsmodell.”
– ABB skiljer sig i förmågan att genom att inte saluföra plattformen som ett separat objekt. Trots sin relativt höga poäng i innovation säljer ABB inte plattformen som en separat enhet till sina kunder; de får den gratis i samband med investeringar i ABBs automationsmiljöer. Istället tar man betalt för appar och tillkommande lösningar. Högsta poäng för denna unika affärsmodell har bidragit till en topprankning i genomförandet, knuten till GE.

Siemens på väg mot toppen med MindSphere. ”Något överraskande”, skriver ABI Research i sitt pressmaterial, ”rankades Siemens’ Mindsphere som fyra.”
Man menar att Siemens har utvecklat tämligen avancerade funktioner på Mindsphere-plattformen, men hittills har det visat sig tufft att koppla ihop enheter och utrustning från andra tillverkare utan OPC UA.
Till saken hör att OPC är en av de mest använda sätten att kommunicera inom automationsområdet. OPC (OLE for Process Control) utvecklades först av ett antal aktörer inom automationsbranschen tillsammans med Microsoft redan 1995. Under de följande tio åren blev OPC det mest användbara sättet att kommunicera inom automationsområdet i alla typer av industrier. I den fortsatta utvecklingen gick man från data access (DA) till att addera  ”alarm och händelser” (Alarm of Events) och senare även mer avancerade protokoll, som access av historiska data (HAD) och andra än mer avancerade funktioner. Dock fanns det hela tiden behov och begränsningar som OPC inte täckte vartefter kontrollsystemen blev mera avancerade. Det var ur behoven av modellbaserade data och plattformsoberoende som OPC UA uppstod.
Men när det gäller ”utan-OPC-UA-området” har Siemens hur som helst under året gjort snabba framsteg som, enligt ABI, ”kan leda till ett hopp rakt upp i toppen inom ett år”.
Siemens har samarbetat med Telit deviceWISE, som rankades sexa i ABIs bedömning för extrahering av data och spetsintelligens, och man har tillkännagivit generell tillgänglighet på Microsofts molnplattform Azure under det kommande fjärde kvartalet 2018.
– Detta borde stimulera utvecklingen mot teknologisk spets för både Siemens och Telit, precis som Rockwellinvesteringen kommer att vässa kapabiliteterna för PTC, påpekar Owen och tillägger:
– Idag tycks plattformsleverantörerna ha hittat en balans mellan att konkurrera om marknadsandelar och genomföra de bästa öppna lösningarna för att driva på innovation. Det betyder inte att alla dessa plattformar kommer att överleva, men det kommer till slut att gynna kunderna genom att göra det lättare att använda de bästa lösningarna, avslutar Owen.

Dassault planerar inte att investera i kommunikations- och uppkopplingsskikten när det gäller IoT. ”Det är TCP/IP”, säger DS-chefen, Bernard Charlès. FOTO Getty Images

Varför är inte Dassault Systemes med? En fråga som inställer sig i sammanhanget smart tillverkning och plattformar för detta är: Varför är Dassasults 3DEXPERIENCE-plattform inte med i utvärderingen? Vi har inte hittat någon information om detta i pressmaterialet från ABI Research.
En möjlig förklaring kan vara att Dassault ännu inte utvecklat moduler för IoT, eller som DS föredrar att kalla det, Internet of Experiences (IoE) – som är färdiga att använda. I en strategiförklaring från mitten av 2017 kring saken skriver analytikern Tech-Clarity att, ”DS planer för IoT inkluderar att lägga till ett ”upplevelselager”, som inkluderar analys, optimering, en instrumentpanel och programmering av ”saker”, förutom de lösningar man redan har för hur företag kan utforma smarta, uppkopplade produkter och stödja systemorienterad produktutveckling.

Så ser Bernard Charlén på framtiden för IoT. Vidare noterar analytikern att Dassault Systèmes, ”upprepar sin plan på att investera i att hjälpa tillverkare att utforma IoT-färdiga produkter och hjälpa till att simulera IoT-kopplat beteende, inkluderar kopplade dataströmmar.”
DS planerar inte heller att investera i kommunikations- och uppkopplingsskikten, som DS-chefen, Bernard Charlès, kallar ”TCP/IP av idag” – istället föredrar man att samarbeta med andra som kommer att tillhandahålla denna kapacitet.
– Jag förväntar mig att vi kommer att se mer från Dassault Systèmes gällande IoT-ämnet innan vi gör vår strategi uppdatering för nästa år, skriver Tech-Claritys, Jim Brown.

Allmänt när det handlar om tillverkning ska noteras att Dassault steg för steg fördjupat sina kapabiliteter på området. Både när det gäller stöd för tillverkning och leveranskedjan. Bolaget menar vidare att DM-sviten (DM, Digital Manufacturing) DELMIA nu går från ”Manufacturing Engineering” till lösningar för verkstadsgolvet och för leverantörskedjan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title