Annons

Analytiker om SIMULERING & ANALYS-investeringarna 2020: Fortsatt snabb tillväxt med ljusa FRAMTIDSUTSIKTER

Behovet av att använda S&A-verktyg och metoder ökar alltså kontinuerligt, av flera skäl. De gör bl a produktutvecklingen mer effektiv och korrekt, bidrar till att förbättra konstruktioner och fungerar som stödsystem för att minska kostnaderna för prototyper och fysiska tester. Det är några av faktorerna som driver på de ökande investeringar på detta område, liksom att verktygen expanderat ifråga om användning till att utnyttjas i både tidigare och senare skeden av produktframtagningsprocesserna. Det är t o m så att man i växande omfattning börjat använda simulering på slutanvändarnivån, exempelvis för att optimera flöden i avancerade pumpanläggningar.

Allmänt kan det hela också uttryckas som att simuleringsprogram fungerar som en försäkring mot dyra misstag eftersom det gör det möjligt för tillverkare att förstå hur en produkt eller komponent kommer att bete sig innan den tas i bruk eller hur det kommer att påverka t ex en produktionslinje.
– Tidigare skulle tillverkarna skapa fysiska prototyper och testa dem under vissa förhållanden. Simuleringsprogramvara ger mer flexibilitet genom att göra det möjligt för tillverkare att digitalt undersöka hur till exempel komponenter i flygplan och bilar reagerar på värme och vibrationer, eller hur man optimerar layouten för ett kretskort i en elektronisk enhet. Tillverkarnas produktionslinjer går också från batcher mot kontinuerlig tillverkning, så de behöver förmågan att förutse och lindra flaskhalsar i samband med övergångar, förklarar Michael Larner, huvudanalytiker för Industrial & Manufacturing på ABI Research.

Siemens Digital Industries Simcentersvit är en av marknadsvinnarna de senaste åren.

UTÖKAD ANVÄNDNING VÄSSAR PRODUKTUTVECKLING OCH TILLVERKNING
Han påpekar också att simuleringsprogramvarulösningar från exempelvis Siemens, Dassault, Altair, MathWorks, Hexagon och de andra aktörerna i segmentet hjälper tillverkare att inte bara skapa robusta produkter, utan också utöka användningen av simuleringsprogram för specialister såväl som individer inom produktutveckling och på fabriksgolvet. Simulering av programvara stöder nu ett stort antal beslutsfattare, till exempel anläggningschefer, systemingenjörer och underhållsteam.
Men allt är inte bara gränslöst löftesrikt för leverantörerna av simuleringsprogram av industriella applikationer. Här finns utmaningar, som bl a hänger ihop med den alltid förekommande rädslan för förändringar och expanderande komplexitet i det som ska hanteras.
– Det finns en bestående stamkunskap inom vissa produktionsanläggningar där delar av personalen är fientlig mot förändringar, men också en problematik som relaterar till förtroendet för simuleringsresultaten i leverantörernas lösninga. Detta är nödvändigvis inte alls korrekt, men verkligheten är nu sådan att man kommer att behöva övervinna denna problematik.
Saken är komplex och på sina håll behöver man skapa vassare pedagogiska modeller än de man har idag när man ska ”sälja in” nya teknologier och tekniker till förändringskeptiska personer.
– Leverantörer kommer att behöva arbeta med sina kunder för att förstå prestandaparametrarna och de acceptabla avvägningarna i olika vertikaler så att resultaten baseras på verkligheten och användarna litar på resultaten, avslutar Larner.

Dassault Systemes har satsat hårt på att utveckla och marknadsföra simulerings- och analys-verktyg, både för mainstream och high-end-marknaden. På bilden en simuleringssession i SOLIDWORKS-miljö.

IMPONERANDE UTVECKLING FRÅN LEVERANTÖRSSIDAN
Även CIMdata noterar att området simulering och analys har fått ökad synlighet och pekar på de senaste årens trend, som går ut på att industriföretag ser S&A som ett sätt att förbättra produktutvecklingsaktiviteter och har fokuserat på bättre sätt att fånga kunskap om analysprocesser och metoder för att förbättra sina egna tillvägagångssätt.
”Som svar har de ledande lösningsleverantörerna fokuserat mer uppmärksamhet på att tillgodose dessa marknadens behov, och framstegen i utvecklingen av ny teknik för att hantera dem har varit imponerande,” skriver analytikern i en färsk rapport.
Särskilt imponerade är bolaget av de stora leverantörernas fokus varit på att ta itu med tre viktiga aspekter av S&A för att ge en större förbättring av den värdesimulering som ger den övergripande verksamheten.
• Lösningar som ger stöd för analys under design, för att hjälpa ingenjörer och designers att skapa nya produkter som uppfyller produktprestandamålen samtidigt som det minskar antalet design-analysera-redesign-loopar.
• Mekanismer för att fånga kunskap om simuleringsmetoder och processer, så att de kan både förbättras och användas på repetitiv basis i hela företaget.
• Lösningar för att bättre hantera S & A -processerna och för att integrera dessa processer (och data som skapats av dem) mer effektivt i det bredare företagets övergripande PLM -strategi och möjliggörande teknik.

Svenska Comsol är en av de större spelarna på den globala marknaden. Antalet användare av bolagets Multiphysics-lösningar börjar närma sig 200 000.

FÖRVÄNTAS VÄXA MED DRYGT ÅTTA PROCENT 2021
CIMdata förväntar sig att S&A fortsatt kommer att vara ett av de snabbare växande segmenten inom verktygssektorn i PLM under de kommande fem år och förutspår att denna sektor på marknaden kommer att överstiga 12 miljarder dollar 2025, med en CAGR på 10 procent.
För 2021 förutspår CIMdata att uS&A kommer att växa drygt 8 procent totalt och ha intäkter på nästan 8,1 miljarder dollar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title