Annons

Analytikern Radar: Digitala chefer – ett utdöende släkte?

Analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists tredje och avslutande rapport i serien ”Den perfekta stormen” visar att digitalchef, CDO (Chief Digital Officer), är en yrkesroll som snart kommer att vara passé.
– CDO-rollen är för bred och dåligt definierad. Den representerar en administrativ lösning på ett tekniskt problem, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar.

Digital innovation sker idag i allt större utsträckning i verksamheten snarare än i IT-organisationen. Det har yrkestiteln CDO uppkommit. Men det innebär ett misslyckande att inrätta en ny specialiserad administrativ tjänst varje gång ett relativt brett och dåligt definierat teknikområde flyttas upp högst på dagordningen. CDO-titeln bör därför vara passé och avskaffad inom 4-5 år när digitaliseringsdammet lagt sig och fokus återvänt till ett helhetsperspektiv på digital utveckling och IT-produktion.

CIO i stormens öga. Radars nya rapport ”Den perfekta stormen del 3: CIO i stormens öga” visar samtidigt att verksamheterna lägger för stor kraft på att själva försöka uppfinna hjulet, i form av ogenomtänkta projekt för digital innovation. De skulle få en betydligt större avkastning på investerat kapital genom att istället utnyttja den innovation som sker i industriell skala hos de stora IT-fabrikerna.
– Verksamheten förstår inte IT:s ekosystem och är därför dåliga inköpare. Det finns ett antal svenska exempel på verksamheter som har betalat för lösningar som egentligen är gratis, säger Måns Wallin.

Ytterligare en risk är att verksamheten inte är kapabel att integrera det de köper på stan med befintlig IT-leverans.
– Istället borde de lyfta luren till CIO. Han eller hon kan stötta och hjälpa till att välja rätt, säger Måns Wallin.

Problemet just nu är det enorma trycket på förändring genom digital innovation.
– Det skulle kunna vara så att vi bara är i början av förändringspuckeln. Men folk orkar inte med åtta driftsättningar i veckan. Det hör vi från våra kunder, säger Måns Wallin.

Tufft förändringstryck. Verksamheten förmår inte att implementera eller tillgodogöra sig digital innovation i den takt som de hade trott. Och det stora förändringstryck som IT-organisationen är utsatt för gör att denna inte hinner med det viktiga arbetet att styra de externa leverantörerna, trots att 70 procent av de totala IT-kostnaderna ligger där.
– Vi tror att det är dumt att inte prioritera leverantörsstyrning, säger Måns Wallin.

Ett skäl är att det blir allt viktigare att styra innovationsarbetet via leverantörer. När en allt större del av IT-leveransens komponenter standardiseras med exempelvis molntjänster blir det svårare och svårare att motivera egen produktion för alla utom de som sitter på skalfördelarna.
– Det kommer alltid att finnas IT-organisationer som bedriver egen utveckling. Men för majoriteten är det mer kostnadseffektivt och går snabbare att använda externa leverantörer. Vissa leverantörer får nu sådana skalfördelar att de kan producera IT till en tiondel av kostnaden jämfört med internt producerad IT, säger Måns Wallin.

Fokus på integration den närmaste utmaningen. De närmsta åren kommer IT-organisationerna att behöva fokusera på integration av köpta lösningar och digital innovation med befintliga system. Det kommer dessutom att vara viktigare än någonsin att bli av med sitt tekniska arv (legacy).
– CIO och dennes uppdragsgivare måste vara beredda på stora avskrivningskostnader både för den digitalisering som inte blev något och för avveckling av legacy, hävdar Radaranalytikern.

En grundkomponent till att klara av den digitala transformationen är rätt styrning av IT-organisationen. Data visar tydligt att verksamhetskunnande och verksamhetsnytta är nyckelbegreppen som gör att IT-organisationen levererar värde till verksamheten. Men idag sker styrningen ofta efter fel parametrar. Skulden ligger delvis på CIO, men ännu mer på verksamhetsledningen.
– Risken är att CIO fokuserar för mycket på dåliga mätetal. Och nedprioriterar sådant som egentligen är värdeskapande, säger Måns Wallin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title