Annons

ANALYTIKERN Radar: ”Industrin på rätt spår i digitaliseringsracet – men låg säkerhet oroar”

Tillverkande industri uppvisar en klart förbättrad digital mognadsnivå under de senaste åren. Det gäller både på det operativa och det strategiska planet. Det visar den tredje delen i analysföretaget Radar Ecosystem Specialists serie som kartlägger olika branschers IT-investeringar i Sverige.
– Det som imponerar mest är den strategiska mognaden. Flera av de gamla aktörerna tänker både plattforms- och delningsekonomi i de satsningar man gör. Det är ett avancerat strategiskt tankesätt, säger Hans Werner, VD på analysföretaget Radar Ecosystem Specialists. Vad som imponerar mindre på Radar är säkerhetsbitarna, där Werner menar att svensk industri hamnar på en låg nivå.
Totalt satsar man inom svensk tillverkande industri nära 30 miljarder kronor på IT.

Rapporten visar att industrin har en högre verksamhetseffekt än snittet. Dessutom en god driftsäkerhet – många industrier har kapacitet att bedriva verksamhet dygnet, året runt utan incidenter. Branschen är också den som lägger mest pengar på IT i Sverige. Det bäddar för att dra nytta av fördelarna med den pågående industrialiseringen av IT – beskriven i Radars rapportserie ”den perfekta stormen” del 1-3. Den samlade IT-budgeten inom den tillverkande industrin ligger på 24,5 miljarder kronor 2018. Till det kommer 6,4 miljarder kronor verksamhetsfinansierad IT.

– Det som skiljer tillverkande industri från andra sektorer är konkurrensutsattheten. Satsningarna på industri 4.0 har kommit långt i vår omvärld, i länder som USA, Kina och Tyskland. Eftersom industrin är betydande för att generera ekonomisk tillväxt i Sverige är det positivt och viktigt att industrin ligger långt fram, säger Hans Werner.

Minskande tillväxttrend. Samtidigt minskar IT-budgetens tillväxttakt inom den tillverkande industrin jämfört med föregående år. Tillväxten ligger nu under det nationella snittet. Även tillväxten för den verksamhetsfinansierade IT:n ligger under snittet.

– Det är oroande att siffrorna inte korrelerar med varandra. Å andra sidan har industrin väl utvecklade processer för forskning och utveckling (FoU), som idag har ett väsentligt större IT-innehåll än tidigare. Eftersom det inte går att se i de budgetposter vi tittar på finns det troligen en gråzon att hantera, säger Hans Werner.

IT-säkerhet på bottennivå. När det kommer till IT- och informationssäkerhet placerar sig industrin i botten inom flera delar, tillsammans med Sveriges kommuner. Att sällan uppdatera eller revidera befintlig säkerhetsstrategi, trots en medvetenhet kring eventuella risker innebär att blunda för baksidan av industri 4.0.

– Svensk industri är central för vår ekonomiska tillväxt samtidigt som den är utsatt för IP-stöld (upphovsrätt), konkurrens och en statsfinansierad hotbild. Man måste därför bli bättre på att jobba med risken och hotbilden proaktivt och inte bara reaktivt. Det är nödvändigt att kliva uppåt på säkerhetstrappan. Det är ett nationellt intresse, säger Hans Werner.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title