Annons

Analytiker: Massiv förändring kan slå ut en tredjedel av IT-leverantörerna

IT-branschen står på randen till en massiv förändring. Minst en tredjedel av de lokala och regionala IT-leverantörerna riskerar enligt analytikern Radar att duka under i svallvågorna. Detta framgår av en ny rapport producerad av IT-analysföretaget Radar Ecosystem. Omdaningen, som Radar kallar ”Den perfekta stormen”, kommer under de närmsta två åren att förändra den nordiska IT-branschen mer än vad som har skett under de senaste 40 åren och mycket av problematiken relaterar till de stora molnjättarnas alltmer dominerande roll. – Signalerna har blivit allt tydligare, säger Radaranalytikern Hans Werner. Vi har tittat på förutsättningarna i det lokala leverantörsledet och kommit fram till de här dramatiska siffrorna när det gäller de svenska IT-tjänsteleverantörerna. I praktiken betyder detta att många kommer att slås ut. Särskilt bland de mindre spelarna. Vi har ungefär 400 bolag i dag som omsätter över 60–70 miljoner om året och många fler som omsätter mindre än så.

Orsaken är IT-branschens industrialisering, med ökad standardisering och massproduktion via storskaliga IT-fabriker. Störst påverkan har de internationella molnbjässarna, som Google Cloud, Amazon Web Services, IBM Cloud och Microsoft Azure. Inom de närmsta tre åren kommer svenska IT-inköpare att tiodubbla investeringarna i publika molntjänster, från 2,9 procent till mellan 27 och 32 procent av de totala IT-kostnaderna. När industrialiseringen av IT har nått sin fulla potential kommer publika molntjänster att utgöra knappt hälften av IT-investeringarna.

Från stödfunktion till kärnverksamhet. Digitalisering har lett till att IT nu har gått från att vara en stödfunktion till att utgöra kärnan i många verksamheter. Samtidigt pågår en stor teknisk innovation där artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och blockkedjor (blockchain) har en mycket stor potential. Eftersom industrialiseringen innebär standardiserade plattformar blir det däremot svårare att själv stå för specifik teknisk spets. Snarare handlar det om att bli bra på att tillämpa tjänster från de stora leverantörerna.

Automation, integration och innovation. På affärssidan ser Radar stora förändringar både när det gäller affärsmodeller och typer av leverantörer.

– Vi ser redan idag bolag från andra branscher som börjar konkurrera med IT-företagen, till exempel revisionsbyråer och teknikkonsulter, säger Hans Werner.

Ur CIO:ns perspektiv består IT-branschens industrialisering av de tre delarna automation, integration och innovation. CIO behöver leverera och styra inom dessa genom att skapa nytt, integrera nya komponenter och i slutändan automatisera dessa. En större grad av partnerskap blir också nödvändigt, för såväl CIO:er som leverantörer. Rapporten presenteras och distribueras till deltagarna vid nordens största IT-event, Radar summit, den 15 nov på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title