Annons

ANALYTIKERN RADAR: Nedskrivna IT-budgetar vars storlek beror på hur coronaeffekterna utvecklas

De tuffa tiderna kommer givetvis att föra med sig negativa effekter när det gäller IT-investeringarna.
PLM&ERP News har talat med en av Sveriges ledande analytiker på området, Radar Ecosystems VD, Hans Werner. Han påpekar allmänt att osäkerheten i utvecklingen av coronasmittan är stor, liksom effekterna, men genom att tänka sig ett antal skilda scenarier i denna utveckling kan man göra ett par antaganden baserat på de olika scenarierna.
Werner har satt upp tre olika scenarier:
1. COVID-19 hanteras effektivt, vilket skulle innebära en effekt-peak inom 3 veckor
2. COVID-19 hanteras efter en långsam strategi som fungerar – med en peak inom 3 månader
3. COVID-19 som hanteras med en långsam strategi, som inte fungerar – med en oklar peak, men med chockeffekter året ut.
Dessa tre punkter har åsatts olika procentuella sannolikheter för att de skulle falla ut:
Punkt ett med 5 %, punkt 2 bedöms som den mest sannolika just nu med 70 %, och punkt 3 med en sannolikhet på 25 %.
I tabellen här inunder framgår sedan vilka tänkbara effekter dessa utfall skulle kunna ha med avseende på samhälle, allmän ekonomi och så, förstås, IT-investeringarna. I alla tre fallen så förutspår Hans Werner och hans medarbetare nedgångar i IT-budgetarna, från några få procent, via minus 4-5 % i punkt 2-scenariot, till i det sämsta scenariot, minskade IT-spenderingar med så mycket som -15 procent.

Tittar vi på specifikt IT-investeringarna vilket är huvudfokus för denna artikel ser det ut så här:

 1. Kort chockeffekt, vissa branscher hårt utsatta. IT-verksamheter gör det nödvändiga. Sakta normaliserad marknad under Q3 med stort initialt fokus på kostnader
 2. Längre chockeffekt. Inga nya projekt kommer startas och många utvecklingsprojekt stoppas eller fryses till 2020. Återgång till ”ett nytt normalläge” under Q3-Q4 med neddragna IT-budgetar på minus 4-5%. Stor påverkan på leverantörer med korta kontrakt eller stor andel timaffär.
 3. Lång chockeffekt, sedan inträffar resignation
  Bara det absolut nödvändigaste sker under året, ”Keeping the Lights On”.
  IT-spend minskar med mellan 10-15%.
  Utslagning och omstrukturering på leverantörssidan.


  – Detta är Radars första prognos för en kommande utveckling i IT-marknaden i Sverige baserat på olika scenarier i Covid-19 utveckling och dess påverkan, säger Hans Werner. Detta är inget ställningstagande från vår sida utan ett försök att så transparent som möjligt redovisa scenarier och dess troliga påverkan. Allt redovisas inte då vi tar in såväl lokala som globala källor, öppen och icke-öppen data i vår modell.
  Han tillägger att Radar kommer att uppdatera denna prognos veckovis så länge det kommer att anses nödvändigt.

Kring distans- och hemarbetets utveckling
En intressant fråga är hur detta med distans- och hemarbete utvecklas. Inte minst för de som jobbar inom produkt- och produktionsutveckling. Man ser på produktutvecklingssidan att vissa klarar att ställa om, framför allt för att de redan ställt om till molnet med tillgång på senaste data den vägen, men allmänt är det en vanlig uppfattning att mycket av arbetet här försvåras av att man inte har tillgång till data. Systemen är i många fall helt anpassade till stationära lösningar som förutsätter att man är på plats på jobbet.
Trots stora framsteg på teknologisidan under de två gångna decennierna arbetar majoriteten av design- och processhanteringssystem med filer. Dessa filer finns överallt. När det gäller enkla dokument är molnfillagring ett enkelt svar. Men när det gäller komplexa filstrukturer, som ett CAD-system, blir det besvärligare. Nästan alla PDM-system är inställda på skrivbord-klient-servermiljöer, som kör lokala ”nätverksvaults” och är knappast tillgängliga i en vanlig webbläsare. Du kanske har tur att ha filer på din dator, men kanske lika gärna inte.
Hur ser din syn på detta ut?
– Vi ser inte så stor konsekvens av detta ännu. Är dock att förvänta att det kommer under nästa fas –”det nya normala” eller i värsta fall ”resignationsfasen”. Eftersom vi lider av såväl utbuds som efterfrågekollaps just nu så sker inte mycket. Inga nya IT projekt startas och man fokuserar just nu på bara det nödvändigaste, säger Hans Werner.

En annan bit gäller de allmänna plattformarna för distansarbete. Hur väl förberedda är företagen allmänt där? Hur tror du att investeringarna i olika lösningar här kommer att utvecklas i skenet av corona?
– Lösningar för distansarbete, stöd för distansarbete, tjänster på distans etc kommer alla att växa. Intressant att se hur offentlig sektor ska hantera sin syn på molntjänster och svensk författningslagstiftning under rådande förhållanden, avslutar Radar-chefen.

”PÅVERKAN” – en tabell över effekter vid olika scenarieutfall:

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title