Annons

Analytikern Radars nya rapport: ”Liten konjunkturpåverkan på IT-sidan, än så länge…”

Den svenska situationen på IT-området visar att verksamhet och prioriteringar endast i mindre omfattning påverkats av rådande avmattning i ekonomin. Det konstaterar idag analytikern Radar i rapporten IT-Radar Update 2019. Men man uppmanar samtidigt både folk inom IT-verksamheter och leverantörer på marknaden till ökad vaksamhet inom specifika områden där politiska och strukturella aktiviteter i omvärlden snabbare än i tidigare kan innebära drastiska skiften. - Att den ekonomiska avmattningens påverkan på svensk IT-verksamhet och marknad än så länge är relativt liten är förväntat. Däremot finns mönster som tyder på att den politiska påverkan är stor och att skeenden i den globala konjunkturen snabbt kan skifta. Det handlar om att bygga flexibilitet och handlingsutrymme för såväl IT-verksamheter som för leverantörer, säger Hans Werner VD Radar.

Realiseringar och prioriteringar av projekt i svenska IT-verksamheter, finansierade av 2019 års IT-budget, fortsätter trots avmattad ekonomisk tillväxt och ökad global osäkerhet.

Räknar med marginell tillväxt 2019
Den svenska IT-budgettillväxten för helåret 2019 följer således Radars tidigare prognos och stannar på cirka 1,2 procent jämte verksamhetsfinansierad IT vars tillväxt motsvarar 4,6 procent för helåret 2019. Den historiskt låga tillväxten i IT-budgetarna uppvisar dock stabilitet utan tecken på att följa den ekonomiska avmattningen. IT finansierad av verksamheten visar dock inte samma styrka. Tydliga tendenser inom realiseringen pekar på en anpassning till den svagare ekonomin men detta från en historiskt hög nivå. Inom utvalda applikationsområden ser Radar en trend att avvakta genomförandet av tidigare prioriterade investeringar vilket framgent bör riskhanteras avseende omfattning eller att de helt uteblir.

Svenska IT-verksamheters huvudsakliga utmaningar i planerade och prioriterade projekt:
• Resursförsörjning. Kompetensbrist och rekrytering upplevs som en strategisk utmaning
• Säkerhet. Digitalisering, osäkerhet och nya hot utmanar val av teknik, produktions och leveransformer
• Konjunktur. Den globala påverkan kommer vara stor och Sveriges verktygslåda i ett större spel är liten

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title