Annons

ANSYS och BMW skapar industrins första simuleringsverktygskedja för autonom körning

Det står idag klart att simuleringsverktygen spelar och kommer att spela en avgörande roll när världens fordonsproducenter utvecklar lösningar för självkörande, autonoma fordon. Det är enkelt att se behovet av digitala tester i lägen där fysiska motsvarigheter skulle ta decennier att genomföra.
När BMW Group nu meddelar att man tillsammans med CAE-ledaren ANSYS, skapar branschens första holistiska simuleringsverktygskedja för att utveckla autonoma fordonstekniker (AV) är det ett logiskt steg i utvecklingen. Den kedja man skapar möjliggör högt automatiserad och autonom körning (”Autonomous Driving, AD) med en första billansering runt hörnet. Vi talar om att man tänker sig att ha en lösning framme inom två år.
För att möjliggöra detta använder BMW Group ANSYS tekniska simuleringslösningar och erfarenheter för att påskynda utvecklingen av en säkerhetsfokuserad lösning för validering av AD-system.

Enorm inverkan på den globala ekonomin
De finansiell konsekvenserna av autonoma fordonsteknologier blir genomgripande och stora. Analytiker tror de här teknologierna kommer att inverka på den globala ekonomin med 7 biljoner dollar.
Men pengarna är förstås inte allt. Det som har den största betydelsen är hur autonom teknik påverkar människoliv. Enligt de utvecklingsskisser som görs av flera analytiker räknar man med en stor potential när det gäller att avsevärt minska trafikolyckor. Siffror kring mer än 600 000 liv per år nämns. Innan dessa fordon släpps ut på vägarna i större antal måste dock teknologierna klara de krav som ligger i linje med säkerhetsprovning, vilket ska ske genom noggrann testning i komplexa körmiljöer, inklusive alla tänkbara vägmiljöer och väder scenarier. Detta skulle kräva miljarder mil av fysiska vägbaserade prov under mängder av körförhållanden.
Det är i detta simulering betyder oerhört mycket. Den minskar avsevärt behovet av fysisk provning och kommer att bidra till att man kan få/utveckla säkra autonoma teknologier som klara sånt som motorvägsförhållanden. Allt på en bråkdel av den tid fysiska tester hade krävt.

Ska ta autonom teknik till nivå 3 och 4-5
Överenskommelsen mellan ANSYS och BMW är flerårig och är tänkt att driva utvecklingen av BMW-koncernens nivå 3-erbjudande och nivå 4-5-teknik, vilket handlar om att få fram hög till fullständig automation för den planerade BMW iNEXT, som alltså förväntas vara klar till år 2021.
Den nya automatiserade simuleringsverktygskedjan kommer att effektivt utnyttja BMWs stora mängd sensordata genom intelligent dataanalys och skapandet av scenarier med statistisk relevans och AD-systemkänslighet.
Scenarierna kommer att innehålla vanliga körsituationer och marginalfall för att säkerställa maximal testtäckning. Baserat på dessa scenarier kommer verktygskedjan att utföra rigorösa säkerhetsbedömningar av AD-systemen i en virtuell miljö med hög prestanda.
ANSYS och BMW stöder sin anpassningsförmåga och öppenhet när det gäller relevanta gränssnitt och valideringsmetoder för att rymma och främja säkerhetsinsatser.

ANSYS-chefen Ajei Gopal (t v) lägger ut texten om simuleringens betydelse för utvecklingen av självkörande bilar i CNBC-studion. Du träffar honom och ANSYS GM, Mark Hindsbo i PLM TV News senaste reportage på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken, ”Video Report: Simulation as a Religion and Why ANSYS’s Future is Bright” för att titta.

Exklusiva rättigheter
ANSYS kommer att få exklusiva rättigheter till simuleringens verktygskedjeteknik för kommersialisering till en bredare marknad.
– BMW Group är ledande inom fordonsindustrin och revolutionerar billandskapet genom att utveckla avancerad autonom bilteknik som drastiskt förändrar transporten som vi känner till. Det här partnerskapet är en sann paradigmförändrare och kommer att positionera BMW och ANSYS som nyckelspelar för att förvandla denna framtida vision till en kortsiktig verklighet , säger Eric Bantegnie, VP och GM för ANSYS.
Han påpekar också att, ”ANSYS-simuleringar ger en komplett virtuell testmiljö för AV-system till detta partnerskap, som är utformat för att inleda en ny era av helt autonoma fordon och hjälpa till att ta itu med kritiska säkerhetsvalideringsbehov för autonom körning.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title