Annons

ANSYS utökar Microsoft Azure Digital Twins med fysikbaserade simuleringar

Simulerings- och analysledaren ANSYS och Microsoft ska utöka samarbetet kring Microsoft Azure Digital Twins med ANSYS Twin Builder. Samarbetet sägs förenkla för gemensamma kunder och innebär att Microsofts företagskunder, på ett mer exakt sätt, kan förutse tillgångars framtida prestanda och minska kostnaderna för oplanerade driftstopp. Poängen blir att användarna därmed radikalt kan minska sina underhållskostnader för maskiner och utrustning. – Industriföretag kräver stora mängder driftdata, men de behöver även insikter från datan, som kan användas som beslutsunderlag för att ytterligare optimera utrustningen i drift. För att hitta bra affärslösningar krävs dessutom att alla partners i ekosystemet samarbetar, säger Eric Bantegnie, VP och chef för ANSYS.

Tillverkande företag investerar idag stora summor i produktion, underhåll och att med hjälp av IoT, övervaka utrustning och fordon i drift. Kopplat till detta – för den som vill maximera utrustningens hållbarhet och effektivitet i fält – är utnyttjandet av en digital tvilling en bra lösning. Med en sådan, som också är uppbyggd så att den kan spegla det totala systemet i drift, kan en rad fördelar nås. Det finns idag många exempel där operatörer använder dessa digitala tvillingar för att förbättra sina förebyggande underhållsprogram, men även för nytänkande kring nästa generations affärsmodeller och för att radikalt förbättra produktutvecklingen.

Enklare att skapa relevanta fysiska utrustningsmiljöer
Hur kommer Microsofts molnplattform Azure in i sammanhanget?
Ja, med Azure Digital Twins är det enklare att skapa omfattande modeller av fysiska utrustningsmiljöer med fullt stöd för tvåvägskommunikation till IoT och edge computing-enheter. Tack vare samarbetet mellan Microsoft och ANSYS, kan tillverkare som skapar modeller och kopplar samman utrustning med hjälp av Azure Digital Twins, nu förbättra driften ytterligare och optimera sina tillgångar med ANSYS Twin Builder. Kort sagt innebär samarbetet att man vässar dataintegrationen och genom ett standardiserat ”definitionsspråk” gör det enklare det enklare för användare att implementera och använda digitala tvillingar.

– Det här underlättar möjligheterna att skapa djupare insikter från de stora mängder data som genereras. Man får ett bättre beslutsunderlag för att ytterligare optimera utrustningen i drift, säger Eric Bantegnie och tillägger:
– Simuleringsdata som kontinuerligt strömmar från Twin Builder kompletterar Azures IoT-tjänster och ger användarna en betydligt bättre förståelse för tillgångens prestanda.

Efterfrågan på fler analysverktyg
Microsofts VP för Azure IoT, Sam George, påpekar också att i takt med att Microsoft Azures kunder implementerar IoT och digitala tvillingar för att öka förståelsen för sina affärstillgångar i realtid, efterfrågar många analysverktyg för att hjälpa dem hitta nya insikter.
– Samarbetet med ANSYS för att utöka Azure Digital Twins ger våra kunder en bättre förståelse för deras tillgångars prestanda, genom att lägga till fysik och simuleringsbaserad analys, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title