Annons

Är Industri 4.0 realistiskt? Om smarta fabriker och digitala tvillingar med nye chefen för Siemens PLM

VFs PLM TV News-team har lagt upp ett rykande aktuellt reportage på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Vi har träffat Siemens PLMs nye chef, Tony Hemmelgarn, marknadens ledande analytiker och några intressanta användarföretag. Bl a svensk-kinesiska Geely-dottern CEVT, som utvecklar fordonsplattformar till bl a Volvo Cars. Här har vi intervjuat PLM-ansvarige Erik Gräns. Den grundläggande frågeställningen som reportaget undersöker är om Industri 4.0 är realistiskt? För att undersöka saken har vi talat med den av marknadens aktörer som, med utgångspunkt från kombinationen produktutveckling och tillverkning och med avseende på mjukvaror, kommit längst när det gäller digitala fabrikskoncept. Alldeles oavsett vad man tycker om den saken så står det i dagsläget klart att Siemens Digital Factory-division är en av de mest framstående kandidaterna i detta. Men vad är det som placerar divisionen - i vilken Siemens PLM Soft­­ware är en del - i denna position? Det finns förstås fle­ra skäl; som PLM-systemet Teamcenter, automa­tions­­lösningar som Simatic (MES, Manufacturing Execution System) och TIA-portalen (Totally Integrated Auto­mation). Men det stannar inte där; det faktum att Sie­mens faktiskt tillverkar saker har stor betydelse. - Det är en enorm fördel. Vi bygger saker och lär oss mycket; till exempel vad som krävs för att ha en helt digitaliserad fabrik, säger Siemens PLM Softwares nya CEO och president, Tony Hemmelgarn, och pekar på företagets välkända elektronikfabrik i Amberg, Tyskland.

Men inget i den här världen kommer gratis.

– Vi har jobbat hårt för att nå hit, säger Hemmelgarn och tillägger, “att det krävdes mycket svett och – för att citera uppfinnaren Thomas Edison – en tioprocentig dos inspiration.”

Hårt arbete handlar i detta fall bl a om att bryta ner barriärer. Och genom att samarbeta och riva silos mellan avdelningarna PLM Soft­ware och Automation, har Siemens kommit längre på sin ambitiösa Industri 4.0-resa än de flesta andra spelarna på området. Till skillnad från vissa konkurrenter är den tyska jätten mer teknikcentrerad och mer praktiskt orienterad än visionär.

Udden riktad mot Dassault.
– Öppenhet är en nyckel, hävdar Hemmelgarn i dagens TV-reportage. Vi kan inte förvänta oss att våra kunder enbart använder vår programvara eller anser att visionen är viktigare än vad man kan göra med systemen i praktiken. Produktutveckling och tillverkning har alltid handlat om att hantera diversifierade IT-miljöer och ingen gör det bättre än vi.

Han säger det inte rakt ut, men udden i resonemanget är riktad mot tuffa konkurrenterna, Dassault Systemes. Vad han i realiteten menar är att den franska PLM-utvecklaren representerar just denna typ av visionär “överlast”. Inte så att han förnekar visionens betydelse som drivkraft, men att sätta upp digitala fabriker i enlighet med Industri 4.0-koncept kräver en hög grad av realiserade, väl sammankopplade lösningar som existerar här och nu.

Lösningar för mjukvaruhantering och simulering högt på dagordningen.
I detta anser den relativt nyutnämnde siemensbasen – han tillträdde i början av året som chef för PLM Software – att man har kommit längre än någon annan på marknaden.

Det är heller ingen tillfällighet att han har “integration” som favoritord; vilket är nog så viktigt för ett företag som med raska kliv är på väg mot en Industri 4.0-plattform.

Han är också när VerkstadsForum träffar honom i samband med inspelningen av det andra avsnittet i vår TV-serie, “Ansikte mot Ansikte”, noga med att peka på hur tungt man satsat på att förverkliga det stöd en sådan plattform behöver. Visst är PLM-sviten Team­center omfattande och täcker in många aspekter av produkt- och produktionsutveckling, men det finns dels sånt som måste bli bättre, dels nya teknologier som utvecklats under resans gång. Det är sålunda ingen tillfällighet att bolaget de senaste åren investerat stora summor i att köpa företag och lösningar som vässar svitens kapabiliteter:

* LMS (för bl a CAE med 1D-, 2D- och 3D-simulering samt med verktyg för modellbaserad systemutveckling)

* CD-adapco (för CFD-simulering av flödesdynamik)

* Polarion (ALM, Application Life Cycle Management, mjukva­rutvecklingsverktyg)

* Mentor Graphics (det senaste köpet, med en svit för elektronikdesign och simulering på områdena, PCB – kretskort – och IC – integrerade kretsar).

Men detta till trots medger Tony Hemmelgarn att det ännu återstår en hel del innan digitala fabrikskoncept och Industri 4.0 blir vardagliga realiteter.

Rekordsnabb PLM-implementering på CEVT. Så, är Industri 4.0 en realistisk vision? Eller snarare, hur långt har vi dit? Hur kommer man i gång?

VF har diskuterat saken med Siemens PLM-chefen, några av områdets mest framstående analytiker och ett par av Siemens PLMs  kunder och användare, som tagit de första stegen:

l Sonaca Group är en belgiskt tier 1- och 2-leverantör, som utvecklar och producerar vingstrukturer till flygplanstillverkare som Airbus och Em­braer. Man startade sin digitaliseringsresa 2013 genom att att fasa ut sin kustomiserade VPM-lösning från Dassault Systemes till förmån för Siemens Teamcenter. DS VPM-lösning innebar att man var tvunget att ha ett system för varje individuellt flygplansprojekt.

– Det tog väldigt mycket tid och kraft att uppdatera och migrera data till respektive system för de skilda projekten, säger bolagets Hughues Langer. Idag jobbar vi med Teamcenter utifrån en central databas som rymmer alla projekt. Vi har per dags dato tagit in alla konstruktions-, konfigurations- och tillverkningsbitar i denna lösning.

– Det är ett stort steg på vägen, säger han i VF TVs reportage om Industri 4.0, som ligger uppe på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com (“Is Industry 4.0 realistic?).

l I samma reportage har VF-redaktionen talat med CEVTs PLM-direktör, Erik Gräns. De senare är ett dotterbolag till volvoägaren Geely Group och utvecklar plattformar för fordonsdesign inom gruppen. Bolaget, med säte i Göteborg, implementerade 2013 Siemens Teamcenter på den rekordkorta tiden sex veckor. CEVT har också expanderat kraftfullt under samma tid och gått från 100-talet medarbetare till dagens ca 2.000.

– Idag har vi kommit långt i digitaliseringen, säger Gräns. Vi har t ex precis kört in Teamcenters nya konfigurator och förverkligar därmed idén om en visuell BOM (Bill of Material) under hela utvecklingskedjan. Detta är en vision för många OEM:er, men en verklighet hos oss.

Tittartips: PLM TV News om Industri 4.0 – Möt Siemenschefen
För att titta på TV-sändningen som väckt stor uppmärksamhet på VFs amerikanska systersajt, ENGINEERING.com – klicka på rubriken nedan:

Is Industry 4.0 Realistic? Face to Face with Siemens CEO Tony Hemmelgarn – TV Report

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title