Annons

Är kombon PTC/Rockwell en större MES-utmaning för smart factory-ledaren Siemens än Dassault?

Kan PTC räknas in bland PLM-utvecklarna som är konkurrenskraftiga även på fabriksautomations- och tillverkningsområdet med kopplingar till domäner som MES och MOM (Manufacturing Execution Systems och Manufacturing Operation Management)?
- Jag menar att så är fallet. Frågan som sådana aktualiserades av min första av tre artiklar kring analytikern Gartners senaste magiska kvadrant för MES, daterad april 2023, på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Den grundläggande utgångspunkten i artiklarna är: Hur går det för de tre stora inom PLM - Siemens, PTC och Dassault Systemes - när det gäller MES och MOM? Hur står sig dessa välkända leverantörer gentemot de teknologiska trenderna? Det finns flera intressanta svar på detta, men av de mest spännande och väl genomarbetade aspekterna i utvecklingen står analytikern Gartner för, skriver Verdi Ogewell.
I den första artikeln–”Siemens starkast i MES bland de tre stora PLM-utvecklarna säger Gartner”- behandlade vi alltså Siemens; i dagens artikel är turen kommen till kombinationen PTC/Rockwell, där Rockwell positioneras i den s k ”ledarkvadranten”. Gartner behandlar i sin utvärdering huvudsakligen Rockwell som en fristående MES/MOM-utvecklare, och nämner mer i förbigående kopplingar till PTC och PLM, men det finns goda skäl att betrakta de båda gemensamma i detta hänseende. Varför då? Samtidigt har analytikern i den senaste ”Magiska Kvadrantan” placerat Dassault Systemes’ DELMIA Apriso utanför ledarskaran, som ”utmanare”. Därmed kan frågan resas om inte PTC/Rockwell utgöra en tuffare utmaning gentemot Siemens än det som Dassault i dagsläget kan ställa upp på MES/MOM-omådet.
Detta och vad Gartner menar är Rockwell-lösningarnas, Factory Talk och relativt nyförvärvade Plex-mjukvaran, starka eller mer utmanande sidor har PLM&ERP News tittat närmare på i dagens artikel, som också inom kort kommer att publiceras på engelska på ENGINEERING.com.

Innan vi tittar närmare på detta ska vi se hur den senaste av Gartner’s MES-kvadranter ser ut:

Som framgår av grafiken ovan så håller generellt speciallösningarna ännu, enligt Gartner, de starkaste positionerna, som Critical Manufacturing, följt av GE Digital med deras Proficy Smart Factory-produkt, och Körber’s Werum PAS-X.

Bland de tre stora PLM-utvecklarna hittar man i ”Leader”-kvadranten Siemens Digital Industries Softwares Opcenter Execution MES-lösning och på sätt och vis PTC, eftersom Rockwell Automations FactoryTalk-mjukvara idag har starka knytningar till PTCs teknologi.

För den tredje av de tre stora PLM-spelare, Dassault Systèmes med sin DELMIA Apriso-lösning för MES, ser det lite sämre ut; liksom för SAP Manufacturing Suite. Båda har fallit utanför Leader-kvadranten till ”Challenger” respektive ”Visionary” kvadranten. Mer om Dassault’s lösning i en kommande artikel.

Rockwell Automations VD, Blake Moret (till vänster), på scen med PTCs Jim Heppelmann under PTCs ThingWorx-evenemang 2018. (Bild PTC)

Partnerskapet som skapat ett win-win-läge
Åter till PTC och Rockwell, varför bör man bedöma dem ihop?

I ett holistiskt perspektiv är ett i raden av PTC-chefens, Jim Heppelmann, kloka drag att fördjupa kopplingarna mellan bolagets PLM-applikationer och tillverkningsområdet. Det var 2017 som PTC annonserade ett sånt partnerskap med en av världens tre dominerande automationsföretag, Rockwell Automation. Visst hade PTC redan flera till verkstadsgolvet relaterade lösningar som ThingWorx (IIoT), Vuforia (Augmented Reality) och Kepware (kopplingar till automationsenheter för datakontroll), men det breda och mer djupgående automationsanslaget mot framgångskritiska produktionsdomäner, som MES (Manufacturing Execution Systems) och MOM (Manufacturing Operations Management), saknades som snabba programmoduler. Det hade däremot Rockwell, som dock inte hade samma PLM-relaterade kapabiliteter som Heppelmann kunde erbjuda. Att få ihop dessa bitar skulle i ett slag inte bara vässa båda företagens gemensamma kapabiliteter, utan också skapa en möjlig framgångsväg för att utmana de klara ledarna på helhetslösningar, som inkluderar en sömlös resa mellan PLM-bitarna och lösningar för tillverkningsautomation, Siemens Digital Industries. Ett win-win-läge för partnerna, som gjorde slag i saken. För att verkligen se till att arbetet kom igång och präglades av ett djupt engagemang köpte Rockwell in sig i PTC med $1 miljard.

”PTC och Rockwell ser en stor möjlighet att fortsätta skapa värde för varandra”, säger PTC:s VD, Jim Heppelmann, till ENGINEERING.com.

Det bästa från två världar
Det här var för sex år sedan, så, hur ser samarbetet ut idag? Vi frågade Jim Heppelmann:
– PTC och Rockwell Automation ingick ett partnerskap 2018 som var designat för att förena PTCs IoT- och AR-innovationer med Rockwells tillverkningsfokus och fotavtryck. PTC hjälpte Rockwell att skapa ”Factory Talk Innovation Suite” genom att kombinera PTC:s ThingWorx- och Vuforia-lösningar med Rockwells FactoryTalk MES-, MOM- och Analytics-funktioner. Detta partnerskap förlängdes nyligen, eftersom PTC och Rockwell ser en stor möjlighet att fortsätta skapa värde för varandra och våra gemensamma kunder framöver, svarade PTC-basen.

Det senare bekräftades f ö i förra veckan då det blev klart att de båda företagen förlänger sitt partnerskap och t o m utökar relationen med fokus på IoT och Augmented Reality för tillverkning.
– PTC har haft en produktiv och fördelaktig relation med Rockwell Automation under de hittillsvarande avtalsåren, och vi är glada att kunna förlänga det, fortsätter Heppelmann, och tillägger: ”Våra IoT- och AR-lösningar ger verkligt värde till Rockwells tillverkningskunder för användningsfall som tillgångsövervakning, förutsägande underhåll och kvalitetsinspektion. PTC-samarbete med Rockwell Automation fortsätter att vara en win-win för tillverkare som vill förbättra effektiviteten och produktiviteten i sina fabriker.”

Hur kommer Rockwells Plex-köp in i bilden?
Goda och produktiva relationer alltså. Men det har alltså hänt saker som påverkar Rockwell, men också vad PTC kan lägga upp på bordet, inte minst i och med de förras köp av Plex 2021.
– Med tillägget av Plex till programportföljen har vi på Rockwell nu en fullskalig FactoryTalk Operations Hub i världsklass som erbjuder: Production & Performance Management; produktionsschema-läggning; lagerhantering; kvalitetshanterings-system; försörjningskedje-planering; företagsresursplanering; och integration på verkstadsgolvet, säger Rockwells Stanley R Miller till PLM&ERP News.
Detta menar Miller har utvecklat Rockwells kapacitet inom MES och lagt till flera nya funktioner:
– Exakt, bland skarpa nya produktförbättringar ser jag saker som utökad användning av maskininlärning och AI; ny leveranskedjeplaneringslösning för Finite Scheduling som ska lanseras i januari 2024; och utökad global räckvidd genom Microsoft Azure-partnerskapet.

Rockwell har också påbörjat arbetet med att förena de två lösningarna, Factory Talk och Plex:
– Så det är, efter förvärvet av Plex, har tvärfunktionella produktteam lanserats för att identifiera viktiga produktförbättringar och tvärlärande som kan tillämpas på båda plattformarna, säger Stanley R Miller och tillägger:
– För att tillgodose våra kunders behov , planerar vi att anpassa tekniska kapaciteter från Plex och FactoryTalk MES i ett ”hybrid ekosystem”, ett ”bästa av två världar” tillvägagångssätt.

Dessa är nu förbättringar som också torde gynna PTC.

Därför placerar Gartner Rockwell i ledarkvadranten
Så vad tycker Gartner-analytikerna i sin utvärdering av Rockwell Automations MES-lösningar?
Generellt sett bra, så bra att de har placerats som en av ledarna i den senaste ”Magiska Kvadranten” (april 2023). I detta har även den nya sammanslagna organisationen beaktats, där både Factory Talk och Plex ingår.

Om Rockwells FactoryTalk, menar analytikern också att den ”är mycket anpassningsbar och fokuserar på tillverkning av stora volymer, med specifika applikationsmoduler skräddarsydda för automotive OEM-, däck-, konsumentvaru- och läkemedels-områdena.”
Detta beror inte minst på att Rockwells Plex MES mestadels används av diskreta-, batch- och process-tillverkare inom fordons-, industri- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Man noterar vidare att Rockwell arbetar för att harmonisera lösningarnas användargränssnitt baserat på företagets gemensamma UX-center of excellence (COE), men lyfter också en varningsflagg: ”FactoryTalk AutoSuite och CPGSuite erbjuder fortfarande fler möjligheter för överlappning med Plex. Rockwell måste göra riktningsbeslut om hur man ska övervinna den potentiella konflikten,” hävdar de.

Rockwell Automations MES inom bilindustrin. (Bild Rockwell Automation)

Så vad är Rockwells styrkor?
När det gäller programportföljen påpekas det att Rockwell, ”ger ett val mellan mycket anpassningsbara lokala lösningar och en konfigurerbar offentlig molnlösning, men för kärn-MES är det antingen det ena eller det andra.”

När det gäller den bransch-strategiska sidan, tror man att ”kombinationen av Plex- och Rockwell-kapacitet och vertikal expertis visar initiala fördelar för vanliga kunder i flera branscher. De första kunderna har redan rapporterat om gemensamma distributioner av FactoryTalk och Plex MES (d v s genom att använda Plexs kvalitetsledningsfunktioner tillsammans med FactoryTalk).”
Det är snabbt agerat och Garner hyllar Go-to-Market-strategin, mycket baserad på de värderingar som Plex-organisationen adderat till organisationen: ”Tillägget av Plex mjukvaruindustriveteraner till ledande befattningar i Rockwell har hjälpt till att vända fjolårets svaghet till en styrka. Dess go-to-market och produktstrategi är tydlig och fokuserad.”

Vissa varningar hör också till denna typ av utvärdering. I Rockwells fall påpekas det att ”Plex multitenant SaaS-arkitektur (Software-as-a-Service) inte tillhandahåller alla tjänster som krävs av en PaaS (Platform-as-a-Service), vilket skulle vara nödvändigt för att vara en enhetlig plattform för hela Rockwells framtida utveckling.” Intressant förstås inte minst relaterat till PTC:s tunga satsning på SaaS.
Mer då? Inom området ”produktkonvergens” hävdas det att ”Rockwell måste agera försiktigt och genomtänkt så att det inte blir förvirrade överlappande produkter i Rockwell-portföljen.” Detta är något som måste tittas på och vägas in i företagets färdplan.

En tuffare utmanare för Siemens än Dassault Systemes?
Slutligen: Rockwell har en global närvaro centrerad på Nordamerika. I Europa och Asien är aktörerna inte alls lika närvarande, utan istället är Siemens Digital Industries större i dessa regioner. Observationen är: ”Mer internationell expansion har ännu inte realiserats.”
Här är det inte ett orimligt antagande att PTC kan spela en allt viktigare roll för att kanalisera detta.

Med de här bitarna åtgärdade och en välintegrerad Factory Talk/Plex plattform på banan kan nog PTC/Rockwell utgöra en tuffare utmanare gentemot Siemens än det som Dassault i dagsläget kan ställa upp på MES/MOM-omådet.
Kombinationen PTC/Rockwell ser framåtsträvande och resursstark ut och man har också fått en ordentlig skjuts i konkurrensen gentemot Dassault Systemes’ DELMIA Apriso, som alltså hamnat utanför ledarkvadranten i Gartners senaste MES-utvärdering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title