Annons

Är PLM i molnet för mindre bolag ett vettig satsning? Möt svenska poolrobottillverkaren Weda

Först ska vi dock repetera en del av vad Kårdén och Färneland tidigare sagt om Eurosteps nya ShareAspace Cloud. Vi ska också ta del av summerande synpunkter från industrianalytikern CIMdata.

”Det bästa av e-post, Dropbox, FTP och PLM-system”
Föga överraskande har alltså Håkan Kårdén hävdat att denna molntjänst kombinerar det bästa av e-post, Dropbox, FTP och de större PLM-systemlösningarna. Såna uttalanden i samband med produktlanseringar ligger s a s i sakens natur. Han hävdar vidare att medan Dropbox och e-post till exempel är mer av ”personliga verktyg” och de större PLM/PDM-systemen är komplexa att installera och administrera, är ShareAspace Cloud ett samarbetsverktyg som Kårdén anser, ”kombinerar det bästa av e-post, Dropbox, FTP och de större PLM-systemlösningarna.” ShareAspace Cloud är kort sagt ett lätt implementerat samarbetsverktyg för att dela och kommunicera data mellan företag och mellan ingenjörer i design och tillverkningsplanering.
– Du skapar ett arbetsområde och organiserar enkelt ett paket där förhandsgranskningar, dokumentsökning, händelseshistorik (”vad var vi egentligen överens om?”), kvitteringsfunktion, rapporteringsdokumentation, e t c ingår. De löser de saker som ofta bidrar till kostsamma misstag och fel leveranser: rätt data, i rätt version, i tid och till rätt person,” säger han.
Eurosteps marknadschef betonar att, ”en fördel i vårt PLM-verktyg är att vi har gjort det enkelt att använda PLM.” Många produktutvecklare och ingenjörer i mindre företag stannar gärna upp och ryggar tillbaka när komplexitetsväggen i de ”vanliga” systemen träffar dem.

– Kort sagt, det finns för många frihetsgrader, tillägger Kårdén.

Ett exempel på gränssnittet i Shareaspace i samband med dagens case-artikel från poolrobot-tillverkaren Reda i Södertälje.

De fyra hörnstenarna
Så, lite mer konkret: vad får du med Eurosteps ShareAspace Cloud?
Magnus Färneland påpekar fyra hörnstenar i utformningen av lösningen:

  • Säkert samarbete
  • Konfigurerbarhet
  • Lätt att komma igång med
  • Kontrollerad datadelning
    Vilket i all sin enkelhet är varken mer eller mindre än vad många små och medelstora företag idag inte alltid har tillgång till, men som skulle effektivisera datakommunikation med alla typer av partners i produktutvecklingsarbetet.

Industrianalytikern CIMdatas syn på saken
Alla de här bitarna är också värden som PLM-analytikern CIMdata håller med om och har tagit fasta på i sin utvärdering av ’ShareAspace Design to Manufacture’.
”CIMdata tror att detta kommer att tjäna de mindre företagen väl i samarbete och tillverkning av värdekedjor. Små och medelstora företag har liknande behov som sina OEM-partners, men färre resurser för att distribuera samarbetslösningar. Faktum är att de kanske inte ens har ett internt PDM- eller PLM-system, men de måste fortfarande kunna arbeta effektivt med sina leverantörer. ShareAspace for Design to Manufacturing fyller luckan för IP-delning och samarbete, ”skriver de.
Dessutom konstaterar Stan Przybylinsky, VD för CIMdata: ”Eurostep har engagerat sig i produktdatasamhället och har använt denna kunskap för att utforma sitt framgångsrika ShareAspace-erbjudande, som stöder delning och samarbete av produktdata i några av världens mest komplexa leveranskedjor. Med sin nya ShareAspace Cloud for Manufacturing tar de infrastruktur för stora företag till medelnivå på företagssidan och fokuserar på globala leveranskedjor. Detta nya molnbjudande möjliggör säkert samarbete i värdekedjan med ett lättanvänt gränssnitt. Detta kommer att vara ett stort steg upp från e-postmeddelanden, Excel-filer till nätverksenheter som stöder produktutveckling och tillverkning i förvånansvärt stora företag. ”
Med andra ord, ett bra betyg, som väl uppfyller Eurosteps förhoppningar kring lösningen. Men hur var det då med den där verkligheten vi talade om inledningsvis?

Weda ABs VD Klas Lange (till vänster) tillsammans med inköpschefen och PLM-ansvarige, Daniel Anjou (mitten) och Eurosteps marknadschef, Håkan Kårdén).

Från Eurosteps CASE BOOK: Weda AB
Weda AB är ett litet företag inom poolrobotindustrin. De utvecklar halv- och helautomatiserade, sänkbara rengöringsrobotar för olika typer av pooler, från vanliga lite större offentliga och kommersiella simbassänger till mer anpassade lösningar för industriella vattenbehållare som finns i sånt som kärnkrafts- och vattenreningsverk.
Man har knappt tio anställda i verkstaden och på kontoret beläget i Södertälje, industriellt mest känd för lastbilstillverkaren SCANIAs huvudanläggning.
Weda har funnits i många år, sedan 1919 de facto, fast då tillverkade man elektriska pumpar. Idag har bolaget mellan 60 och 70 underleverantörer på komponentsidan och hanterar montering av själva robotarna, de flesta exporteras och Tyskland är den klart största marknaden på poolsidan. Allmänt viktiga och större kunder är till exempel Veolia Water, Westinghouse och Suez Water.
Totalt ligger produktionsvolymen på ca 100 pool-robotar om året medan den industriella biten handlar om 20-talet enheter.

Komplexa robotlösningar
“Först och främst är våra robotar tämligen tekniskt komplexa lösningar med sånt som mekanik, elektronik/sensorer, mjukvara och programmerbara PLCer inblandat. Vi tillverkar ytterst lite själva och monterar i princip ihop alla de komponenter som ingår i produkterna,” berättar inköpschefen, Daniel Anjou, ansvarig för PLM-projektet för molnsamverkan baserat på ‘ShareAspace Design to Manufacture’.”
Detta innebär att arbetet som görs på företaget till stora delar handlar om varianthantering.
– Allt är helt konfigurerbart,” säger Anjou.Vi talar i princip om att montera parter och komponenter på s a s artikelnummernivå, allt konfigurerat efter kundernas önskemål.

Traditionellt har hanteringen av denna tämligen omfattande försörjningskedja hanterats via manuella inmatningar, e-mail, telefon och annat, vilket i sig gör att vinsterna blir stora med att utnyttja molnteknologi och automatiserade flödes- och informationsupplägg.
– Försörjningskedjan har i detta alltså varit rätt besvärlig att hålla reda på, berättar Wedas inköpschef.

– Jag portionerar så att säga ut ’digitala lådor’ med vad en leverantör behöver i ritningsväg för att kunna producera det vi ska ha till den individuella roboten saken gäller, berättar Daniel Anjou.

Digitala handskakningar och digitala lådor
Vad har molnet och Eurosteps plattform betytt i detta?
– Mycket, men framför allt ordning och redan. Jag vet idag om vad jag har och kan leverera rätt ritningsnummer till underleverantörerna, förklarar Anjou, och fortsätter: ”Jag portionerar så att säga ut ’digitala lådor’ med vad en leverantör behöver i ritningsväg för att kunna producera det vi ska ha till den individuella roboten saken gäller. Vi gör en ’digital handskakning’ (kvittning) på detta, vilket innebär att de vet vad som gäller och jag vet vad som gäller.”
En poäng i produktionsflödet är strävan efter ”just-in-time”, vilket också blir en hanterbar sak i skenet av molnplattformen.
– Ja, vi har precis börjat även med detta, vilket inneburit att vi har kunnat påbörja en sänkning av lagernivåerna; en process som är pågående just nu. Även om man naturligtvis får pröva sig fram i sökandet efter de optimala nivåerna. Men nu har vi hur som helst nått så långt att vi fått alla leverantörer att i ett paket sampacka alla varor till en robot i en låda. Behöver jag fem robotar så får jag alltså fem lådor, vilket ur lagermässig synvinkel är optimalt.

Detta upplägg sparar på sista raden en hel del pengar i det att vi kan behålla pengar i kassan snarare än att binda upp dem i komponenter som står på hyllorna och samlar damm.
Men det gäller att träffa rätt på såna delar man ändå måste ha på hyllorna för att klara eftermarknadsbehoven. Robotar kan gå sönder eller helt enkelt bara behöva ett utbyte av en sliten komponent.
– Här skriver vi numera avtal med leverantörerna om vad vi behöver ifråga om reservdelar och vad de relaterat till detta måste ha hemma för snabb leverans. Detta sköts också den via ShareAspace-molnplattformen.

Vad har förbättrats på Weda?
Ni har nu beta-testat Eurosteps ShareAspace Cloud-lösning sedan augusti ifjol 2019, vad tycker ni? Vad har blivit bättre, frågar PLM&ERP News Daniel Anjou.
– Mycket, för att inte säga allt. Men det viktigaste, som absolut har blivit mycket bättre, är att varje robot nu får ett eget serienummer, som jag sparar i ShareAspace, där vi dessutom har lagt in exakt vad som ingår i denna robotenhet. Här finns sånt som uppgifter om kamera, serienummer på PLC:erna, uppgift om när den lämnade den fabriken, när monteringen påbörjades, vem gjorde monteringen, vem som checkade funktionerna, o s v. Blir det något fel på roboten vet vi därmed exakt hur historiken ser ut och vad som gäller kring sånt som garantitider och annat. Den här systematiken har vi egentligen inte jobbat särskilt mycket med innan molnlösningen, men idag har vi superkoll på dessa helt avgörande detaljer.

Wedas PLM-ansvarige vid poolkanten. Daniel Anjou

3D CAD och STEP på framtidsagendan
Men det finns en del kvar att göra, berättar Anjou.
– Ritningarna har vi t ex bara i JPG-format och alltså, ingen CAD, även om vi tittar på lösningar här. Så detta är på gång med ett företag som ska hjälpa oss att ’cadda’ upp alla våra maskiner och vi tittar även på att jobba med dem i STEP-formatet.
Idag ligger alla ritningar i 2D. Dessa görs om till JPG-filerna, som Anjou talar om ovan, och distribueras numera alltså ut till respektive underleverantör via ShareAspace Cloud.
Built-to-Print kallas versionen i vilken man idag hanterar alla robotar från de individuella helheterna till respektive maskins artikelnivå. Dessutom med all till varje artikel relaterad information, som ritningar, leverantörer, kostnader, leveranstider (ETA, Estimated Delivery Time), o s v.
– Jag har också skapat ett register över varje leverantör i ett ”worksheet”. Idag går alltså i alla kontakter med underleverantörerna via ShareAspace och molnet. Det är klart att en del av dem inte gillat förändringen, men de allra flesta gillar det och jag håller på att vi inte gör några undantag i detta sätt att kommunicera. Annars skulle det bli väldigt svårt för mig och oss att hålla koll på saker och ting.

För att summera saken är detta en lättanvänd molnlösning, enkel att implementera, billig att använda och en vettig instegsprodukt för ett SME-bolag på tillverkningssidan. Flera referensfall kommer, men bortsett från det: ”ShareAspace Cloud, anyone?”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title