Annons

Aras laddar PLM-plattformen med ny kraft för leverantörssamverkan

Lågkod-plattformar har i takt med Aras PLMs framgångar med sin Innovator-svit hamnat högt upp på aktualitetsagendan. Skälen är flera, men framförallt har de tre stora PLM-spelarna – Dassault, Siemens och PTC – kunnat konstatera att Aras Innovator lyckats kapa åt sig en imponerande skara kundföretag på relativt kort tid. GM, Airbus, BMW, Audi och GE är några exempel på bolag som valt att addera lösningen till sina existerande PLM-system.
Som en av marknadens främsta cPDm-lösningar (”collaborative Product Definition management”, i princip PDM) har Aras Innovator har också ett antal poänger som skapar attraktionskraft:
* Det är en open source-mjukvara, som i sitt basutförande är kostnadsfri – bolaget lever istället på att sälja in systemanpassningar och tilläggsmoduler.
* Aras har också lyckats producera en lösning som effektivt täcker vad som inte sällan är svaga punkter i stora företags PLM-miljöer: Leverantörssamarbete och enkelhet att uppgradera.
* Utvecklingstempot hos PLM-utvecklaren Aras är högt. Inte bara ifråga om att man ingår partnerskap med teknologileverantörer inom PLM på områden som simulering och analys (vcollab och ANSYS), konfigurationsutveckling (Xact) och på systemintegrationssidan (t ex med svenska Modelon kring MBSE, Model-Based Systems Engineering) – man utvecklar också allmänt PLM-sviten Innovator i ett rasande tempo.
När bolaget nu släpper sin nya version 12 av Innovator-sviten finns förstås också en rad förbättringar och nyheter som speglar bolagets framtidstro.

Ingen behöver tvivla på Aras PLMs ambitioner när det gäller cPDm-sviten Innovator. Steg för steg har man jobbat med att täcka igen luckor som funnits. Med Arascommunityn som utvecklingsryggrad i enlighet med open sourcekonceptet och med rejäla kapitalinjektioner från välrenommerade spelare som Goldman Sachs, Silver Lake Kraftwerk och GE Ventures har man vässat sina finansiella muskler, vilket skapat resurser som resulterat i ett högt investerings- och utvecklingstempo. Allt speglat i följande vision: 
– Aras vision är att möjliggöra morgondagens digitala processer med en betydande teknisk innovationsnivå, som lyfter PLM-marknadens processuella status quo. Detta bygger på en lågkodplattform som kan hantera komplexa industriella företagsapplikationer på ett sätt som möjliggör dynamiska förändringar av datamodeller, processer och affärslogik. På sista raden möjliggör detta för kunder att snabbt, enkelt och utan risk implementera kontinuerlig förbättring av deras konkurrensmetodik. Vår vision är att driva kostnaden för förändring ner mot NOLL, säger Araschefen, Peter Schroer.

Vässat webbgränssnitt
Så långt Peter Schroer och Aras vision, men hur avspeglas detta i Innovator 12?
”På flera sätt”, menar bolaget i sin anmälan av den nya versionen 12, men allmänt konstateras att, ”här finns betydande uppdateringar för att förbättra arbetskraftens produktivitet.” Plattformsförbättringar inkluderar även ännu kraftfullare ”lågkodskapacitet” för applikationsmodellering, grafvisualisering och försörjningskedjans säkerhet.

Man pekar också på att utgåvan innehåller signifikanta uppdateringar av användbarheten när det gäller webbgränssnittet, som möjliggör större effektivitet för användare över användarföretagens hela nätverk. På engelska talar man här ofta om, ”the extended enterprise”, och avser med detta inte bara företaget internt, utan inkluderar också alla externa partners och deltagare i t ex utvecklings- och tillverkningsarbetet. I en värld där distribuerade produktframtagningsprocesser blir allt vanligare och viktiga är också denna typ av kapabiliteter synnerligen avgörande för att snabbt få ut produkterna på marknaden. Ju fler som deltar i utvecklings- och produktionsarbetet, desto mer avgörande för framgång blir att man har tillgång till kapabla digitala verktyg för samverkan.

Synkroniserade fallspecifika kopplingar
Här kan det vidare vara intressant att notera att Aras i analytikern Forresters stora Wave-undersökning från årsskiftet 2017-2018 fick toppbetyg ifråga om ”Vision” – 5 av 5 möjliga. Medan det blev ett lägre betyg 3 – ifråga om ”Partner-ekosystem” och ”Leveransmodell – molnet”.
De här bitarna verkar man ha tagit på allvar och just detta med samverkan i leverantörskedjan är sånt som det lagts en hel del krut på att förbättra. 
I Innovator 12 vässas detta med säker webbåtkomst ytterligare till att inkludera nya behörighetsmöjligheter för behovsspecifika scenarier och geografiskt relaterade åtkomstbegränsningar. 
Dessutom har möjlighet att koppla synkronisering till specifika fall, lagts till plattformen. Detta för att skapa möjligheter att släppa eller hålla leverantörsdata från projekt, program eller ”arbetsytor” innanför eller utanför brandväggar. Möjligheterna täcker ett brett utbud av användarsamverkan i samband med leverantörssamarbete, samtidigt som företag nu dynamiskt kan konfigurera och omkonfigurera specifik tillgång till data i leverantörskedjan.

Möter en produktionsvärld i förändring
Produktframtagningsvärlden har förändrats och fortsätter att ständigt förändras. PLM, som för ett decennium sedan primärt handlade om 3D CAD och PDM, har utvecklats mot att bli till breda affärsplattformar. Dagens system, ofta kallade Product Innovations Platforms (PIP), ska kunna hantera produktutvecklingsprocesser, produkter, programvara och bolag som Aras har kunder som vill kunna hanterar leverantörskedjor, tillverkning och t o m eftermarknadsaktiviteter med PLM-verktygen. Med dessa kapabiliteter är PLM inte längre ”bara” en teknisk end-to-end-lösning utan en affärsplattform. Resultatet är att det inte längre är en VP (”vice VD”) och chef för ingenjörsavdelningen som tar besluten om PLM-satsningar.
– Det är VD, CFO eller CIO, säger Schroer. När investerarna tittar på de här marknaderna är en chef för ingenjörsavdelningen, som fattar beslut om att investeringar av den här rangen, inte särskilt övertygande. Men om du har en enterprisemjukvara, en affärsplattform förändras utsikterna. Vi täcker med vår PLM-svit allt ifrån utvecklingsarbete, simulering och inbäddade mjukvaror, till tillverkning och i andra änden också underhållssidan. Kombinerar du detta med den exponentiellt ökande produktkomplexiteten förändras synen på PLM, som egentligen blir betydligt mer än en ”teknikbaserad investering”.

Nya kraftfulla kapabiliteter för lågkodade applikationsmodeller
Men det är klart att de tekniska sidorna av verksamheten ofta har cPDm-systemet som en avgörande framgångsfaktor och det finns ett antal förbättringar i nya ”tolvan”.
Bland annat fortsätter Aras att utvidga plattformens modelleringsmotor genom att lägga till nya lågkodsfunktioner som ”Content Modeling Framework” och ”Technical Documents Framework”. Dessa möjliggör skapandet av sofistikerade datamodeller, som består av innehåll på stycke-, sektions- och fältnivå. De relaterade objekten behandlas kollektivt som en enda enhet för skapande och hantering av dokument med konsekvensanalys av förändringar.

Jobbar vidare med den digitala tråden
Kopplar vi de här trenderna till nya Innovator 12 har man infört flera bitar som har betydelse för utvecklingen av digitala trådar. Utgåva 12 lägger till grafiska visningsfunktioner för användare som med hjälp av dessa enkelt kan visualisera och navigera i datastrukturer i alla applikationer på plattformen – med förbehåll för användarbehörigheter. Användare kan snabbt se flera vyer av datarelationer i Digital Thread för visuell analys av information över hela livscykeln. Det här är viktigt för användarna, konstaterar en av Aras större Innovator-kunder, Schaefflers seniora VP för FoU, processer och metodik, Dirk Spindler:
– Vår digitala transformation inom tekniken är avsedd att omdefiniera användbarheten för ökad produktivitet i användarledet, säger han och tillägger: ”Vi har bidragit med designidéer, ingångar och användarfall till den nya användarupplevelsen i Aras och är glada för hur detta förts in i den senaste versionen.”

Ett bra exempel på hur open source-tanken slagit igenom i Aras communityn.
– Så är det, säger Aras John Sperling, senior VP för produkthantering. Innovator 12 handlar om att göra komplicerade saker enklare – leverantörstillträde, applikationsmodellering, digital tråd-spårbarhet, användarvänlig applikationsanvändbarhet – så vi kan alla vara mer produktiva. 

Att behålla kompetens när folk slutar
Men att behålla produktiviteten i sin organisation handlar förstås om flera saker. Exempelvis händer det ju att organisationer står inför vändpunkter när kvalificerade arbetstagare går i pension och en ny generation väntar på programvara som fungerar mer effektivt med en enklare användarupplevelse. 
Enligt IDC är de två viktigaste faktorerna vid omvandling på arbetsplatsen högre anställningsansvar och ökad arbetstagarproduktivitet som båda kräver bättre användbarhet av programvaran.
– Om du vill ta in och behålla tekniskt kunniga arbetstagare eller byta leverantörer i takt med att handelspolitiken fluktuerar, har Aras unika funktioner för att stödja din globala verksamhet, avslutar Sperling.

Nyfikenheten på Aras växer – Volvo Cars lär titta på lösningen
Sammantaget är lösningarna för samverkan i leverantörskedjan en styrka på Aras PLM-plattform, vilket understryks av förbättringarna i version 12 av Innovator. Det är kanske inte frågan om några magiskt märkvärdiga förbättringar, utan snarare ett fortsatt avancemang på en väg av praktiska lösningar vars bredd verkligen kan underlätta det kollaborativa arbetet i produktframtagningsprocesserna. Många kapabiliteter, förenat med enkelhet att använda och en navigationsåterställning som hjälper användarna att hitta den information de behöver i färre steg, är sånt som alltid är attraktivt. Inte minst för de stora företag som Aras har på kundlistan; OEMs som oftast också sitter på PLM-lösningar från de tre stora, Dassault, Siemens och PTC. Frågan är nu om de nya kapabiliteterna på kollaborationssidan fyller ett gap gentemot dessa konkurrenters lösningar, eller om Aras helt enkelt hittat på något helt nytt. 

Oavsett vilket så växer ständigt nyfikenheten på Aras bland flera stora aktörer på OEM-sidan. Enligt informationer PLM&ERP News fått inifrån Volvo Cars, lär de titta på systemet just nu, som ett komplement till sina Siemens lösningar. Tiden får utvisa om det blir någon affär där. Klart är att Siemens satsat stort på att vässa arsenalen när det gäller lågkodslösning, inte minst genom köpet av köpet av ”låg-kodutvecklaren” Mendix, för något drygt år sedan. Denna har adderat möjligheterna att snabbt bygga appar och på så sätt väsentligt förbättrat kapabiliterna relaterat till både PLM och ERP. 
– Mendix ”suger” information från ”enterprise-system”, som PLM och ERP, och kan presentera denna information i ett modernt ”appformat”. Det stänger dörren för utmanare som Aras, som ofta kommer in med ett helt system som en lösning på något som kanske egentligen bara var ett specifikt problem, säger Siemens PLMs nordenbas, Mats Friberg.

Tveklöst har Aras inträde som ”PLM Mindshare Leader” enligt analytikern CIMdatas definition och deras framgångar som adderande cPDm-lösning, ruskat om marknaden och tvingat de tre stora, Dassault och PTC inräknade, att titta på motsvarigheter till Aras-kapabiliteterna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title