Annons

Aras PLM ökar speeden i utvecklingsarbetet: Nyheter och uppdateringar var femte vecka

Aras PLM har onekligen haft framgångar med sin Innovator-plattform och open source-modell och etablerat sig som ett inte sällan använt komplementärt alternativ till de stora systemen med sin lågkodplattform. Här finns mycket av de kapabiliteter som dagens produktframtagningsarbete kräver i form av applikationer för att designa, bygga och driva komplexa produkter.
– En snabb takt i funktionssläpp är både en marknadsdifferentiering och ett bevis på smidigheten hos vår plattform och affärsmodell, kommenterar Sperling.

Aras PLMs nye CEO, Roque Martin.

EFTERFRÅGADE KAPABILITETER INOM RAMEN FÖR LÅGKOD
Med dagens meddelande om ett accelererat och mer agilt releaseschema kan man också ana ett av nye CEOn, Roque Martin’s, första drag för att sätta avtryck i organisationen.
Enligt pressmaterialet när han tillsattes för knappt två månader sedan var uppdraget att, ”på basis av sin beprövade erfarenhet penetrera nya marknader, driva lönsam tillväxt och skala globalt.” Dagens besked är en indikation på vilken betydelse man kan lägga in i denna lite allmänt hållna formulering. Hur då?
De senaste åren har Aras alltmer positionerat sig som en leverantör av en lågkodlösning. Detta för att tillhandhålla, ”öppen, lågkodsteknik som möjliggör snabb leverans av flexibla, uppgraderingsbara lösningar för design, tillverkning och underhåll av komplexa produkter.”
Idén är allmänt förträfflig, framför allt i sin grundläggande idéform, som låter programvaran ”själv” hantera komplexiteten i alla kopplingar som krävs för att koppla ihop alla system involverade. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”), underhållsåtgärder och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktframtagnings-apparaten. Allt detta utan att det krävs en massa kodning.

Att detta har ett stort värde behöver man inte betvivla och att det finns en del som efterfrågats bland kunder är inte heller något ovanligt. Men sen ska hållas i minnet att det alltid finns ett visst motstånd mot att förändra sitt arbetssätt hos de flesta inblandade. Men så länge man låter nyheter och nyintroducerade teknologier komma i en takt som en organisation kan smälta utan att saker tar längre tid för att det blir missar eller påverkar andra ställen i värdekedjan relaterat till dessa nya bitar.

CAD-visualisering i Aras Innovator. Användare vill snabbt kunna se 3D-renderingen av en produkt. Aras Innovator-användare kan i enlighet med detta krav arbeta med nästa generations CAD-visualiserare, vilket möjliggör snabb visualisering av även de största CAD-datasammanställningarna. 3DViewStation kan läsa alla versioner av större CAD-system som CATIA V5, Creo, NX, Inventor och andra.

ALDRIG SÅ FÖRÄNDERLIGT SOM NU
Å andra sidan är det också sant, som Sperling hävdar, att produktframtagnings-verkligheten kanske aldrig tidigare varit så snabbt föränderlig och nödvändig som den är nu.
En organisations förmåga att ständigt anpassa sig är avgörande för att hålla sig uppdaterad med föränderliga digitala processer. Hemligheten är att hitta balansen mellan existerande och nya processer.
I detta är nu Aras lågkodsplattform och öppna arkitektur, i kombination med det nu annonserade agila releaseschemat, något som ger organisationer möjlighet att snabbt anpassa sig till nya processer, öka företagets motståndskraft och möta kraven från de mest komplexa scenarierna.
– Våra plattformskomponenter kan installeras och uppgraderas oberoende av resten av plattformen, vilket ger våra abonnenter större flexibilitet att hålla jämna steg med snabbt föränderlig teknologi, säger Sperling.
Man kan alltså som Innovator-användare selektivt uppdatera delar av sitt ekosystem i en snabbare takt.
Aktuella plattformskomponenter inkluderar Enterprise Search och 3D-visualisering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title