Annons

Aras PLM värvar PTC-man till VD-posten – men varför avgår grundaren Peter Schroer?

Men även Cashmans inträde i denna sfär kan ha sina ”naturliga förklaringar”. Dels för att simulering och analys vuxit enormt i betydelse de senaste åren i takt med att digitala prototyper alltmer tagit över de tidigare fysiska och dels för att den förre Ansys CEOn kan detta på djupet, vet vilka teknologier som krävs och hur de ska omsättas till kommersiella framgångar.

Jim Cashman, ny i Aras styrelse. Kommer från Ansys.

VILKEN ROLL SPELAR INVESTERARNA I ROCKADERNA PÅ ARAS?
Exakt vilka skälen är till de rockader som nu äger rum är inte helt klara, men det finns ett några indikationer i pressreleaserna kring de här händelserna.
Att ombytet på den exekutiva toppositionen är något som investerarna i bolaget önskat sig för att matcha de senaste årens explosiva teknologiutveckling och etablering av nya affärsmodeller ska vi låta vara osagt, men man slås onekligen av tanken när man läser uttalanden som görs i Aras PLM’s pressmeddelande kring bytet på CEO-posten.

Det är t ex inte helt vanligt att man vid ett byte av den här digniteten tar med uttalanden av investerare i pressmaterialet. En tolkning av detta kan ju vara att bytet initierats av investerarna; i detta fall Travis Pearson, som är ”managing director” och ”co-head of private equity” på GI Partners.
Han har fått med uttalanden vid båda dessa händelser; dels Cashmans annonserade inträde i styrelsen, dels bytet av CEO.
Det är heller inte ovanligt att den här typen av organisatoriska omgörningar sker i ljuset av att investerare t ex tycker att intäkterna inte växer till sig som önskat och planerat eller att teknikskiften stöter på motstånd på operativ nivå.
Vi ska inte påstå att detta är fallet denna gång, men tanken slår en i alla fall. Något som också underbyggs av att beskedet om avgången kommer och exekveras extremt fort; förändringen på topposten ”är omedelbar”.
Till saken hör att Aras inte offentliggör sina intäkter, men de ska enligt CIMdatas beräkningar ligga kring 100 miljoner-dollarnivån.
Så här kommenterade Travis Pearson saken i pressmaterialet: ”Med sin omfattande tekniska ledarskapserfarenhet kommer Roque att spela en kritisk roll för att leverera värde till kunderna, skala företaget för hållbar tillväxt och bygga framtidens arbetskraft”, och han tillägger: ”Vi tackar Peter för hans vision och ledarskap och för hans pågående bidrag som styrelseledamot.”

SILVER LAKE KRAFTWERK FÖRSÄLJNING AV SITT ARAS-INNEHAV TILL GI PARTNERS SKAPADE FRÅGOR
Apropå detta med investeringskapital från ”private equity-bolag” så berättade Peter Schroer under AEC-användareventet i april tidigare i år att GI Partners med en substantiell investering kommer att påskynda etableringen av Aras lågkod-plattform och ”dess globala expansion och kundsuccé.”
Hur stor satsningen är framgick inte av Schroers uttalanden och inte heller av det pressmaterial man skickade ut då.
Det fanns också i detta material passusar i uttalanden, som tillsammans med att man inte angav något investeringsbelopp, skapade en del tveksamheter till exakt vad satsningen från GI Partners innebar. T ex väcktes frågan om varför tidigare investeraren, Silver Lake Kraftwerk, drog sig ur sin Aras-satsning och sålde sin andel till GI Partners.
När PLM&ERP News’ Verdi Ogewell tog upp saken med Peter Schroer sa han: ”GI Partners-investeringen var en majoritetstransaktion, som ofta inte inkluderar belopp på grund av investerarkänslighet för avslöjande av information som kan användas för att bestämma värdering. Affären inkluderade köp av Silver Lakes andel. Förutom GI Partners är Aras anställda fortfarande betydande aktieägare.”
Han tillade: ”Vi valde GI Partners för den gemensamma visionen om hur man kan främja tillväxt med företagskunder och flexibiliteten de erbjöd oss för att uppnå våra aggressiva mål. Denna investering inkluderar för Aras fortsatt tillgång till GI Partners finansieringskällor för att ytterligare utöka den globala verksamheten, FoU och förvärv.
Vi tror att COVID-pandemin för alltid har förändrat PLM-marknaden, särskilt i de största företagen, och att detta utgör en mycket spännande möjlighet.”

– Peter Schroer och Aras-teamet har byggt upp ett fantastiskt företag som levererar oöverträffat värde till kunderna genom att möjliggöra en smidigare digitalisering än tidigare möjligt, säger nye Aras PLM-chefen, Roque Martin.

POSITIONERAR INNOVATOR SOM EN LÅGKOD-PLATTFORM
Vilka skälen till transformationen nu än är så är Roque Martins uppdrag att på basis av sin beprövade erfarenhet penetrera nya marknader, driva lönsam tillväxt och skala globalt.
Vad betyder detta för Aras återstår att se. De senaste åren har man alltmer positionerat sig som en leverantör av en lågkodplattform. Detta för att tillhandhålla, ”öppen, lågkodsteknik som möjliggör snabb leverans av flexibla, uppgraderingsbara lösningar för design, tillverkning och underhåll av komplexa produkter.”
Detta är nu ingen dum idé och påminner inte så lite om hur marknadsledande PLM-utvecklaren Siemens Digital Industries marknadsför sig. Bolaget har dels sedan köpet av lågkodplattformen Mendix tryckt särskilt mycket på de kapabiliteter som präglar lågkod, dels pekat på lösningen som ett kitt som håller ihop t ex hela produktframtagnings-loopen.

”Lågkod-epitetet” kan uppfattas som att det är en ”simpel” lösning som inte klarar komplexitet, medan det i själva verket är precis tvärtom. Komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.

Arbetsflöde i Innovator-gränssnittet.

FANTASTISKA RESULTAT – NYA UTMANINGAR
Här menar nu avgående Peter Schroer att man nått fantastiskt bra resultat ifråga om de kapabiliteter som idag präglar Aras PLM-plattform Innovator.
– Jag är oerhört stolt över de resultat vårt team har åstadkommit för våra kunder, och jag ser fram emot fortsatt innovation när vi välkomnar Roque Martin till Aras, säger Schroer. Hans erfarenhet av att arbeta med de största företagskunderna och mest komplexa användningsfallen gör honom idealisk för att driva Aras framtida tillväxt, skalbarhet och branschledarskap.

Schroer ska enligt pressmaterialet fortsätta att aktivt engagera sig i företaget genom sin roll i Aras styrelse. Men hans fokus skiftar nu från det dagliga operativa arbetet till genomförandet till företagsstrategi och tillväxtplanering.
I styrelsen får han f ö sällskap av förre Siemens PLM-chefen, Tony Affuso.
Vi ska slutligen också konstatera att det självklart helt enkelt kan vara så att Schroer efter många år med hantering av det dagliga styret helt enkelt ”är klar” med detta och vill ha nya utmaningar.
– Peter Schroer och Aras-teamet har byggt upp ett fantastiskt företag som levererar oöverträffat värde till kunderna genom att möjliggöra en smidigare digitalisering än tidigare möjligt, säger Roque Martin och han tillägger: ”När vi nu fortsätter att slå oss in på marknaden med vår öppna lågkod-plattform, gläder jag mig åt att arbeta med Aras-communityn för att bygga vidare på detta momentum när vi förändrar hur världen tillverkar produkter.”

Det är heller inga dåliga logotyper man har på kundlistan: Airbus, Audi, Denso, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi och Nissan använder plattformen för att hantera komplexa förändringar och spårbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title