Annons

Artificiell Intelligens från Nissan läser av förarens hjärnsignaler

Innovationstempot inom automotivesektorn är högt uppdrivet. Mycket av detta relaterar till utvecklingen av autonoma fordon, IoT och ”kopplad” teknologi. Ett av företagen som ligger långt framme är japanska Nissan. Inom ramen för sitt initiativ, Nissan Intelligent Mobility, erbjuder man idag bilar som läser av sina förares hjärnor. Det som för inte så många år sedan hade betraktats som något av ett aprilskämt har blivit realitet. Nissans senaste innovation innebär att bilar alltså kan tyda signaler från förarens hjärna. Detta menar man, ”förändrar sättet hur människor interagerar med sina bilar”.

Nissan’s B2V-teknologi, Brain-to-Vehicle, är det första systemet i världen av den här typen. Föraren har på sig en apparat som mäter hjärnvågornas aktivitet, som sedan analyseras av de autonoma systemen. Genom att förutse den tänkta rörelsen – som att vrida på ratten eller sänka hastigheten – kan systemet reagera 0.2 till 0.5 sekunder snabbare än föraren.

Den förbättrade reaktionstiden för föraren gör så att bilarna kontinuerligt anpassar sig, för att göra körningen än mer njutbar.

”Osäker vision.” Nissan kommer att demonstrera kapaciteten hos denna exklusiva teknologi vid CES 2018 mässan i Las Vegas under den kommande veckan. B2V är den senaste utvecklingen inom Nissan Intelligent Mobility, företagets vision om hur bilar körs, drivs och integreras i samhället.
– När människor tänker på självkörande bilar, har de en väldigt osäker vision av framtiden, där människor överlåter kontrollen. Där gör B2V det motsatta, genom att använda signaler från människans egen hjärna för att göra körningen ännu mera spännande och rolig, säger Nissans EVP, Daniele Schillaci.
Via Nissan Intelligent Mobility, hävdar han, ”förflyttar vi människor till en bättre värld genom att leverera mer automatik, mer elektrifiering och mer uppkoppling”.

Kan förutsäga förarens agerande. Denna innovation från Nissan, är resultatet av forskning i hur man kan använda hjärnans signaler för att förutsäga förarens agerande och undvika obehagliga situationer:

Förutsäga: Genom att uppfatta signalerna från förarens hjärna – med exempelvis en indikation på att föraren ska sätta igång en rörelse, som att vrida på ratten eller trycka på gaspedalen – kan förarassistanstekniken starta aktiviteten snabbare. Detta kan förbättra reaktionstiden och den manuella hanteringen.

Upptäcka: Genom att upptäcka och utvärdera förarens situation, kan den artificiella intelligensen förändra körstilen när den självkörande funktionen är aktiverad.

Kan leda till justeringar av den inre förarmiljön. Andra möjliga användningsområden kan vara att justera miljön inne i bilen, säger Dr. Lucian Gheorghe, senior innovationsresearcher vid Nissan Research Center i Japan, som leder B2V-forskningen. Teknologin kan t ex användas för att justera vad föraren ser och skapa en mer avslappnad miljö.

– Den potentiella tillämpningen av den här teknologin är fantastisk, säger Gheorghe. Den här forskningen kommer att bli en katalysator för fler innovationer i våra bilar de kommande åren.
Under CES Nissan kommer att använda en körsimulator för att demonstrera några av teknologins funktioner vid CES.

5G-introduktionen kommer att påverka autonom teknik. När CEC drar igång nu under den kommande veckan (start den 9 januari) är det flera saker som relaterar till utvecklingen av fordonsteknologi som kommer att vara i fokus. Den kommande introduktionen av 5G-teknik kommer att betyda mycket i sammanhanget. Redan under fjolårseventet i Barcelona demonstrerades detta med bilköring baserat på 5G.

Minimal fördröjning en nyckel. Klart är också att hastigheten som den nya tekniken för med sig har en viss betydelse, men framför allt menar man från experthåll att den nya industritekniken innebär ett behov av att kunna hantera stora datavolymer parallellt.

Här menar Jens Zander, KTH-professor inom radiokommunikation, att, ”den tekniska utvecklingen kräver en hel del datakraft för att kunna fungera smärtfritt. Nyckelordet här är fördröjning, d v s tiden det tar från det att man exempelvis trycker på skärmen tills dess att något sker.”
Med 5G kommer fördröjningen, jämfört med dagens 4G, att minska till bråkdelar av vad det senare erbjuder. Målsättningen är att ta sig under under 1 millisekund.
Det är kort sagt så att kort fördröjning är nödvändigt när man behöver reglera och styra något. Detta alldeles oavsett om det handlar om autonoma bilar, lastfordon i gruvor och till och med industrimaskiner i drift. Med nya, extremt snabba reaktionstider får vi helt nya möjligheter att kontrollera fordon; både vad avser distans och fjärrstyrning och ifråga om de autonoma fordonens möjligheter att interagera med lokala signalinstallationer under drift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title