Annons

Aruba om IT-året 2022: Från automatiserade IoT-anslutningar till AI-styrda mikrofilialer

Så här ser Arubas fem förutsägelser för 2022 och framåt ut:

Förutsägelse 1: Det kommer finnas 10 gånger fler enheter än människor i världen år 2025
Digital transformation driver på en spridning av IoT-enheter och maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) växer snabbt. Idag är antalet uppkopplade enheter i världen fem gånger fler än antalet människor. Under de kommande tre åren kommer detta öka så att det finns 10 gånger fler anslutna enheter än människor. Detta gör också att ett automatiserat sätt att ansluta nya IoT-enheter är av yttersta vikt för att undvika att vara sårbar för säkerhetsintrång.

Förutsägelse 2: Två tydliga vägar till SASE
Säkerhetstekniken SASE kommer stort, men på två olika sätt. Små och medelstora företag kommer sannolikt att lockas till allt-i-ett SASE-erbjudanden, där enkelhet har prioritet framför avancerade funktioner. Å andra sidan kommer stora företag förbli ovilliga att kompromissa med säkerheten, tillförlitligheten eller användarupplevelsen. De kommer istället satsa på dubbla leverantörer, med en SD-WAN-partner för lokal säkerhet och WAN-funktioner, samt en fullfjädrad säkerhetspartner i molnet som levererar säker webbgateway (SWG), så kallad molnaccess-säkerhetsmäklare (CASB) och Zero Trust-nätverksaccess (ZTNA).

Förutsägelse 3: Övergången till Wi-Fi 6E kommer ta fart 2022
Mycket uppmärksamheten har ägnats åt 5G-nätet, även inom företag, men vi är samtidigt också på väg mot en snabb övergång till Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E ger högre kapacitet med 6 GHz som nytt spektrum, samtidigt som bakåtkompatibiliteten behålls. Verksamheter ser potentialen eftersom användningsområden som videokonferenser, telemedicin och distansutbildning ser ut att fortsätta vara viktiga och växer.

Förutsägelse 4: Hybridarbetet leder till ”mikrofilialer” med mängder av AI-automatisering
Även om pandemin skulle blåsa förbi verkar distans- och hybridarbetet bli det nya normala. Alla verksamheter kommer ha filialer bestående av en enda medarbetare. Under pandemins början kämpade verksamheterna med att få igång VPN:er och fjärraccesspunkter (RAP) för att koppla ihop sin arbetsstyrka. Under 2022 kommer vi att se en enorm tillväxt av specialbyggda erbjudanden för ”mikrofilialer” som kombinerar Wi-Fi-åtkomst i företagsstandard med sofistikerad WAN-anslutning och avancerade AIOps. På så sätt levereras både tillförlitlighet och en högkvalitativ användarupplevelse.

Förutsägelse 5: Allt fler köper tjänster istället för produkter, vilket ökar efterfrågan på ”as-a-service
Det pågår ett kulturskifte i fråga om konsumtion, och det berör allt från konsumentprodukter till teknisk infrastruktur: Allt fler köper hellre ”tjänster” än ”saker”. Detta är en följd av att verksamheter fokuserar mer på affärsresultaten av sina teknikinvesteringar. De vill därför ha större finansiell flexibilitet och kunna förutse kostnaderna, samtidigt som de vill öka effektiviteten och följa med i en allt högre innovationstakt. As-a-service för infrastruktur tillåter allt detta, och för de verksamheter som inte är helt redo att ta steget ger detta möjligheten att prova innan köp. Detta kommer att driva på en stor ökning av efterfrågan på konsumtionsbaserade tjänster som Network-as-a-Service (NaaS) under 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title