Annons

AUGMENTED REALITY: Hexagon och Softgear i AR-samarbete

Augmented Reality-tekniken (AR) tränger sig in på allt fler ställen och mätteknikområdet är inget undantag. Under den pågående Elmia Subcontractormässan visar den svenska mätteknik- och PLM-koncernen Hexagon upp resultatet av ett samarbete med västeråsföretaget Softgear. Man använder AR för att ge användare en tydlig visuell bild av mätresultaten.

Poängen med Augumented Reality är att man i realtid kan kombinera den fysiska verkligheten med ett digitalt innehåll. AR-lösningen lägger ett digitalt lager på det verkliga rummet; ett lager som kopplas till exempelvis en 3D-bild. Funktionaliteten kan sedan kan anpassas efter användarens behov. Ett exempel kan vara att en servicetekniker ska byta en del i ett elskåp. Genom att föra exempelvis en uppkopplad surfplatta över skåpet kan hen få fram 3-bilden av skåpet, inkluderat t ex en animerad exploderad vy av innehållet i skåpet, som i sin tur visar hur den del som ska ersättas ska kommas åt.

Hexagon visualiserar mätresultaten med AR. Softgear har i detta sammanhang utvecklat ett stort antal tjänster som använder denna moderna teknik. Detta har Hexagon tagit fasta på och man använder nu AR för att visualisera mätresultat tydligare än vad som tidigare varit möjligt.
Genom AR-tekniken kan användaren, via sin egen smartphone, i realtid se det färdiga mätresultatet projicerat direkt på detaljen. Avvikelser visas med hjälp av Hexagons mätmjukvara PC-DMIS tydliga färgkarta.
– Vi är alltid intresserade av att arbeta med den senaste tekniken, och kombinationen av mätteknik och AR har otroligt stor utvecklingspotential, säger Charlotta Swan, som är marknadskoordinator på Hexagon.
Lösningen visas i Hexagons monter B05:52 på den pågående Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping, där även Softgear finns på plats för att visa sina lösningar inom AR.

Fredrik Jakobsson, Softgear.

Interaktiva utbildningar och vassa säljverktyg. Västeråsföretaget har bland annat tagit fram verklighetstrogna interaktiva utbildningar med hjälp av visuella data, där användare kan utföra moment som tränar muskelminnet utan att ha en faktisk produkt framför sig. Tekniken används även i serviceyrken där användaren genom sin telefon får direkt visuell status på maskiner som behöver servas, eller kan titta in i en industriell maskin för att förstå en komplex process.
– Det är även ett mycket effektivt säljverktyg, säger Softgearägaren, Fredrik Jakobsson. Företag med breda utbud eller stora produkter kan inte fysiskt ta med hela sin produktportfölj ut till kund. Med AR kan de istället virtuellt visa produkterna och placera dem i den miljön det är tänkt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title