Annons

Autodesk avslöjar mer om framtiden för nya Upchain PLM

Alltså, enkla integrationer med äldre system och äldre designverktyg som en ramp mot Fusion 360 molnplattformen för att på sista raden överbrygga äldre designverktyg till Forge-plattformen.

”TVINGAR INTE VAULT-ANVÄNDARNA”
Hur hampar sig allt detta kontra Autodesks andra PLM/PDM-lösningar som Fusion 360 Manage och Autodesk Vault?
Ett svar som givits är att Upchain ”förstår” både filer och molninformationsmodeller som driver Fusion 360. Den senare plattformen har redan en stack byggd på sin molninformationsmodell, som går hela vägen från enkel datahantering fram till PLM-bitarna. Enligt PLM-skribenten Monica Schnittger kommer, ”Upchain sannolikt att ersätta den möjligheten på Fusion 360-biten över tid. Men ännu viktigare är att Upchain stöder en hel del gamla applikationer från konkurrenter.” Man kommer att gå in på konton med de äldre applikationerna och kombinera en Fusion-stack med Upchain-stacken för att hantera all data som Autodesks kunder använder. I slutändan, ser Anagnost att man ska integrera Upchain med Vault, så att Vault kan få en förlängning till molnet.
– Vi tvingar inte våra Vault-användare att flytta från lokalt till molnet. Vault är ett mycket populärt program, vi säljer mycket av det varje kvartal, och vi kommer att fortsätta att uppdatera och underhålla det. Vi kommer att fortsätta att köra Vault, men vi kommer att integrera Vault och Upchain över tiden, vilket kommer att ge våra Vault-kunder en väg att lägga alla sina data i molnet efter eget gottfinnande. Men vi kommer inte att tvinga den migrationen, kommenterade Andrew Anagnost, Autodeskchefen, saken.

– Vi tvingar inte våra Vault-användare att flytta från lokalt till molnet, säger Autodeskchefen, Andrew Anagnost.

MIGRERINGSPROCESSEN BLIR EN UTMANING
Till slut ser han en bild där man följer upp äldre system med en kombination av Fusion-erbjudandet och Upchain-kapaciteten, ”för att samla all kundens data och alla applikationer som kunden använder i en robust molnmiljö.”

Det som kan bli något av en utmaning i detta, både när det Autodesk Fusion 360 Manage och Vault – om verktygen att ersättas med Upchain blir den migreringsprocess som måste till mellan verktygen. Även om t ex Autodesk Vault-migrering är långsiktig så ska det göras. Här gäller det att man tar fram, vilket man inte behöver betvivla, skarpa och lättanvända migreringsverktyg.

PÅ SIKT BLIR UPCHAIN PLM DEN BÄRANDE PELAREN
PLM-bloggaren, Oleg Shilovitsky, menar i sina kommentarer att frågan om hur Upchain kommer att integreras med Forge är mer intressant.
”Det kommer att bli ett komplett blankt papper för Upchain – deras nuvarande webbplats säger ingenting om Fusion 360-integration. Autodesk har en långsiktig vision för Fusion 360-dataintegration gentemot Forge, vilket kommer att göra Fusion 360-datahantering mer robust. Som en del av detta projekt utvecklar Autodesk några datahanteringsprojekt som utökar datafunktionerna Fusion 360 och Forge. Vad som kommer att hända med dessa projekt är inte lika klart. Tekniskt sett är den mest intressanta utvecklingen att se hur Upchain kommer att integreras i Forge-dataöversättningsrörledningen och vad som kommer att hända med Upchain-datahanteringsplattformar som ett resultat av det.”

Summa summarum planerar Autodesk på lång sikt att dra tillbaka alla befintliga PDM- och PLM-lösningar och ersätta dem med en bunt Upchain-teknikstackar som körs ovanpå Autodesk Forge och Fusion 360.

Fotnot: Enligt Upchain hemsida finns integrationer med Siemens NX och Solid Edge, PTCs Creo, Dassaults CATIA och SOLIDWORKS, liksom förstås för Autodesks egna Inventor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title