Den allmänna bilden av den svenska byggsektorn är att det råder ordning och reda. Därför är det anmärkningsvärt att det faktiska förhållandet enligt en färsk Autodesk och FMI-undersökning, åtminstone i vissa avseenden, är det motsatta: Sverige är det enda landet i undersökningen i vilket mindre än hälften av byggföretagen, bara 42 procent, har en formell plan för insamling och analys av data. Det kan jämföras med Danmark, som har en andel på hela 73 procent.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − åtta =