Annons

AUTODESK: Den svenska byggbranschen på efterkälken när det gäller datahantering inom design och konstruktion

Undersökningen, som heter ”Harnessing the Data Advantage in Construction: Why adopting a data strategy can bring firms in Europe a competitive edge”, fokuserar på de kostnader som bristande tillgång till data medför i byggprojekt.

UNDER DE SENASTE TRE ÅREN HAR MÄNGDEN PROJEKTDATA FÖRDUBBLATS
Till saken hör att framsteg inom byggteknik fortsätter att påskynda vad som är möjligt för industrin i stort. Utmaningen med all denna nya teknik är den stora mängden projektdata den genererar. Faktum är att bara under de senaste tre åren har mängden nya projektdata har fördubblats i branschen. Konsten att nå framgång handlar i detta tveklöst om att fånga, hantera och analysera dessa data. Idag visar undersökningar att ”dåliga data” och ineffektiv hantering av data globalt kan ha drygt 15 biljoner kronor r i kostnadseffekter för byggindustrin. Satt i ett beslutsperspektiv låter det föga uppmuntrande, dåliga data påverkar tveklöst beslutsfattandet, som rimligtvis, givet denna bakgrund, kan ha en rad brister.
Samtidigt är de flesta idag medvetna om betydelsen av att man i dagens konstruktionslandskap måste kunna arbeta snabbt för att nå konkurrensfördelar. Oavsett om man har som uppgift att samordna med intressenter, skapa handlingsmönster eller hanterar arbetsplatser, är förmågan att fatta snabba beslut sånt som, om de är bra och faktabaserade, får positiva effekter; eller, om de är dåliga för att dataunderlaget är det, kan få projektbrytande effekter.
Här menar nu Autodesk att byggteam med rätt datahanterings-system och strategier enkelt kan få den information de behöver för att fatta bra beslut som driver projekt framåt med minimal risk. Det är naturligt med tanke på Autodesks roll som världens ledande leverantör av mjukvara och tjänster för hantering av information för olika typer av designarbete och konstruktion. Från att historiskt varit mest känt för CAD-lösningen AutoCAD, som finns kvar i sortimentet, har Autodesk numera ett brett fokus, baserat på hantering av data.

ÖVERRASKANDE BRIST
Den allmänna bilden av den svenska byggsektorn för utomstående är säkert att det råder ordning och reda. Därför är det anmärkningsvärt att det faktiska förhållandet, åtminstone i vissa avseenden, är det motsatta:
Sverige är det enda landet i undersökningen i vilket mindre än hälften av byggföretagen, bara 42 procent, har en formell plan för insamling och analys av data. Det kan jämföras med Danmark, som har en andel på hela 73 procent, alltså nästan dubbelt så stor som Sverige.
– Det är förvånande, säger Nicholas Klokholm. Här har de svenska byggföretagen mycket att lära från andra branscher.

RISKER FÖR ATT FATTA DÅLIGA BESLUT
Brister i datahantering ligger troligtvis bakom att 42 procent av de svenska deltagarna anger att tidspress och krav på snabba beslut medför risker för att fatta dåliga beslut. Det blir helt enkelt mindre tid över för att fatta bra beslut om tiden går åt till att leta reda på data.
Undersökningen som tar upp många olika aspekter av datahantering i byggsektorn innehåller också analyser av hur mycket kostnader bristande datahantering medför. Den globala kostnaden under 2020 anges till 15,9 biljoner kronor.

Det finns även en beskrivning av hur en bra strategi för datainsamling i byggsektorn bör se ut. I korthet så här:

  1. Börja i liten skala med att identifiera data, innan insamlingen sätts i gång.
  2. Säkerställ internt stöd och intresse.
  3. Fokusera på hög datakvalitet.
    Undersökning finns att ladda ner här.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title