Annons

Kvartalsrapport Q2: Autodesk fortsätter på tillväxtkurvan

Det verkar som CAD- och PLM-utvecklaren Autodesk har vänt kurvan efter den förväntade dippen när bolaget bytte affärsmodell för några år sedan. När man i slutet av augusti släppte sin rapport för Q2 2018 så var det andra kvartalet i rad där intäkterna pekade starkt uppåt.
Bolagets CEO, Andrew Anagnost rapporterade att man vid kvartalsslutet hade 3 940 000 abonnenter, motsvarande en ökning med 119 000 stycken jämfört med första kvartalet. Totalt drog bolaget in 612 miljoner dollar (drygt 5 miljarder svenska kronor), vilket var en ökning med 22 procent jämfört med fjolårets motsvarande kvartal. Av detta stod abonnemangsrelaterade intäkter för 421 miljoner dollar (knappt 3,5 miljarder kronor), vilket var en uppgång med 115 procent.
Men även om man har drygt 3,9 miljoner användare på bolagets nya abonnemangs-/hyresmodell, så kvarstår det att bolaget fortsatt har ca 2 miljoner användare som kör på den gamla evighetslicensieringen, utan underhållsplan.
- Men detta är en god potential för tillväxt för oss, säger Anagnost. Vi tror att de kommer över till den nya modellen sett över tid.

Totalt sett var Autodesks Q2 ett solitt kvartal för bolaget. Den förväntade tillväxten på AEC-sidan infann sig, vilket bedömare relaterade till att Autodesk fortsätter att fokusera på att bygga upp sin BIM-plattform och lägga till adderande verktyg. AEC-sidan växte med 28 procent, till 243 miljoner dollar.

Tillverkningssidan växer saktare – ”mindre molnmogen marknad”. Däremot var det inte riktigt lika stark tillväxt när det gäller tillverkningsområdet där man trots allt ändå växte med 10 procent, till 146 miljoner dollar. Den relativt sämre tillväxten inom tillverkning beror, menade analytikern Monica Schnittger, ”troligen på det intensiva trycket från konkurrenter som säljer hårt till denna kundbas och Autodesks fokus på sin Fusion Cloudplattform.” I det senare fallet tror Schnittger att den del av världens CAD-community som är potentiella kunder, ”kanske ännu inte är helt klara och mogna för CAD i molnet.”

En annan intressant faktor är att bolaget ”e-store”, alltså den egna online försäljningen genererade närmare 20 procent av intäkterna för produktabonnemang. Det var en tillväxt på närmare 70 procent jämfört med samma kvartal ifjol.

Återförsäljare och partners går överraskande bra. Hur utvecklas läget för Autodeskkanalen, alltså partners och återförsäljare?
Det ser överraskande bra ut. Medan bolagets direktförsäljning var 28 procent av totalen – summa 160 miljoner dollar – stod indirekta intäkter för 410 miljoner dollar, vilket var en tillväxt på ca 25 procent. Därmed växte de senare intäktsslaget med betydligt mer än den direkta AD-försäljningen, som ökade med 18 procent.
Frågan är vad detta beror på, men förklaringen från Autodesk stavas – riktade promotionåtgärder.
CEO, Andrew Anagnost, kommenterade saken med att säga att, “vårt långsiktiga mål är att nå ett fifty-fiftyläge. Hälften direkt, hälften indirekt.”
Via direktbiten räknar Anagnost här med att ta in till 50 procent från e-storeverksamheten och 50 procent via direkta storkundskonton.

Bolagets CFO, finanschefen Scott Herren, pekade vidare på att 25 procent av intäkterna kom från nya kunder.
Den sammantagna bilden av Autodesk på väg uppåt fick mycket riktigt också Wall Street att reagera positivt – plus 7,5 procent upp till 146,5 dollar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title