Annons

Autodesk och PLM? Trögt i port-gången, men nu släpper det…

De flesta kurvor pekar i dagsläget uppåt igen för världens dominerande leverantör av CAD-lösningar, Autodesk. Framför allt handlar detta om att man steg för steg börjar få utdelning på övergången till molnet och den nya affärsmodellen, där användarna hyr lösningen istället för att köpa evighetslicenser. Man har i detta fått upp nivån till drygt 3,9 miljoner användare av bolagets nya abonnemangs-/hyresmodell, vilket får betraktas som en god siffra. Men hur ser det ut på PLM-sidan? Autodesks molnbaserade plattform, Fusion Lifecycle (tidigare hette den PLM 360 Fusion), har ju funnits på banan ett antal år vid det här laget, så vad händer?
Klart är att Fusion Lifecycle avancerar uppåt, utan att ännu ha kommit in i ett momentum. Under bolagets PLM-event, Accelerate, i Toronto, Kanada, förra veckan, konstaterade flera bedömare att Autodeskkunder i allmänhet är försiktiga generaler, rent av lite PLM-skeptiska: Man tar sig in på området stegvis, genom att identifiera ett problem i taget, hitta en lösning för att sedan gå vidare till nästa problem.
Generellt är detta tillvägagångssätt typiskt för PLM-införandet bland små- och medelstora företag (SMBs) och alls inte fel. PLM - eller rättare sagt cPDm (collaborative Product Definition management), som är en bättre definition om vad Fusion Lifecycle-lösningen går ut på – är ett bra helhetskoncept men kräver förändringar som få vågar sig på att genomföra i en enda loop. Man är försiktiga med att bryta upp fungerande processmönster med de risker som en snabb och total omgörning kan föra med sig. Fokus ligger därför på de traditionella bitarna: CAD-data-, dokument- och BOM-hantering. Men trenden är också man börjar bredda synfältet och det var ingen tillfällighet att de flera fallstudier från Autodesk-PLM-användare, som presenterades i Toronto, cirkulerade kring process- och workflowmanagementsidan.

Att vässa arbetsprocesser och flöden är också nycklar för effektiv produktutveckling och tillverkning, konstaterade Autodesks VP för Fusion 360, Stephen Hooper, i sitt inledningsanförande från scenen i MaRS Discovery Center. Teknologierna avancerar idag blixtsnabbt och att kunna hantera komplex produktinformation, teknik- och tillverkning inom ramen för välordnade arbetsflöden och samarbeten är av yttersta vikt för den som vill vara konkurrenskraftig.
Inget stridbart i det. PLM-programvaran kopplar, som han konstaterade, ”människor, processer och data över hela produktlivscykeln till ett centralt förvar av information, så att alla – från konceptdesignern till slutkund – s a s är på samma ’sida’ och delar samma uppdaterade data, strukturer och produktdefinitioner.” A single source of truth, en enda källa för produktdata är ju också en nyckel för att få sammanhållna processer av god kvalité.

Även om ADs PLM-plattform, Fusion Lifecycle, var fokus under Accelerate, talades det mycket om bolagets tillverkningsrelaterade Fusion 360-svit, med bl a lösningar för generativ design (se fästet vid det bakre hjulet på bilden). Bolaget har i ett slag sänkt priset på plattformen till en enhetskostnad för hela paketet på 495 dollar per år.

Fortfarande tufft att få de mindre bolagen att satsa på PLM. Men problemet är att få upp SMB-bolagen på plattformen. Man håller sig i många av de mindre företagen gärna till Excelark och liknande.
Ändå kan de mycket väl vara användare av andra AD-produkter, framför allt tänker man på CAD-lösningar som Inventor på tillverkningssidan och sånt som ingår i bolagets plattform för tillverkningssidan: Fusion 360.
Fusion 360 är en molnbaserad 3D CAx-plattform (CAD/CAM/CAE) för produktutveckling med tillgänglighet på allehanda verktyg för allt från mekanisk konstruktion, industriell- och generativ design till simulerings-, samarbets- och bearbetningsverktyg. Poängen är en rad verktyg, samlade på ett ställe och med en långt driven integration. Allt hänger ihop.

Den nya prisbilden och de spännande kapabiliteterna i Fusion 360 diskuterades under Autodesks manager för Fusion 360, Stephen Hoopers, keynote i Toronto. ”Allt det vi nu gör öppnar generativ design för en mycket bredare publik,” sa han bl a. Hooper framhöll också värdet med Fusion Lifecycle-plattformen. ”Vår teknologi knyter ihop människor, processer och produktdata,” sa han.

Hur ser Autodesks cPDm/PLM-lösning ut? Men utvecklingsverktygen är nu ”bara” en del av produktframtagningsverkligheten. Vid sidan av CAD och de andra utvecklingsverktygen behövs en cPDm/PLM-plattform. Här pekar Autodesk på Fusion Lifecycle. Det handlar om PLM i molnet och är en lösning som AD menar, ”förenklar hanteringen av processer och projekt” – inte minst då samarbetet i projektgrupper. Rätt information ska kunna levereras till rätt personer vid rätt tidpunkt.

Plattformen innehåller ett antal kapabiliteter – vilka? Så här ser de ut:
* Bill of Materials (BOM) är förstås en grundläggande sådan. Man kan skapa, hantera, visualisera och dela BOM-information i realtid.
* Change Management. Att skapa tillförlitliga processer, förstå och godkänna ECRs (Engineering Change Requests) och ECOs (Engineering Change Orders) är en nyckel – check.
* New Product Introduction (NPI) – Fusion Lifecycles verktyg för introduktion av nya produkter. Hjälper till  med att hålla tider och budgetar under kontroll.
* Supplier Collaboration – samverkan med leverantörskedjan. Här får man tillgång till all information som behövs för att offerera, köpa in och hantera sina leverantörer.
* Quality Management – kvalitetshantering.
* Product Data Management – sist men inte minst, PDM eller cPDm, som analytikern CIMdata definierar det (collaborative Product Definition management). Dessa lösningar ser till att produktutvecklingsteamet och utvecklingspartners samverkar kring samma data – men innehåller också lösningar för att organisera, hantera, dela och spåra produktdata.

PLM-konceptet funnits med under lång tid men det tar tid innan lösningarna tränger ner till de mindre bolagen. Ha gärna med i perspektivet att det har tagit närmare ett decennium för de större, resursstarka företagen att få igång smidiga, välfungerande PLM-lösningar. Men ADs Stephen Hooper menade under Torontoeventet att, ”det börjar hända nu”. SMB-företagen är försiktiga generaler och tar gärna införandet steg för steg för att inte störa fungerande existerande processer. Just arbets- och processflöden har visat sig vara en väg in för många av användarna. På bilden ett exempel på gränssnittet.

Autodesk tia i ”cPDm-toppligan”. Med detta sagt är det klart att om man tittar på och löser ett problem i taget tar implementeringen av PLM tid – lång tid. Och att nå ett momentum i försäljningen av lösningar dras på samma vis ut.
Det är ingen tillfällighet att Autodesk under 2017 ”bara” hamnade på tionde plats när det gäller cPDm/PLM-intäkter, enligt CIMdata. Bolaget drog in 64 miljoner dollar – eller ca 575 miljoner kronor – i relaterade direkta mjukvaruintäkter och hamnade som sagt tia på en lista som enligt CIMdatas statistik toppades av SAP PLM (838 miljoner dollar), med Dassault som tvåa (546) och Siemens PLM som trea (506). Notabelt i sammanhanget är att svenska IFS landade på en sjätteplats (117).
Nu ska sägas att man ändå avancerar tämligen snabbt, inte minst i skenet av att en PLM-utvecklare som de senaste årens komet, Aras, trots betydligt fler år på banan hamnade nia på 2017 års lista med bara några få miljoner mer i intäkter än Autodesks Fusion Lifecycle.

Autodesk har skapat en prisvärd lösning. Slutsatsen är att det tar tid innan lösningarna tränger ner till de mindre bolagen, trots att PLM-konceptet funnits på banan som en option under lång tid. Ha gärna med i perspektivet att det har tagit närmare ett decennium för de större, resursstarka företagen att få igång smidiga, välfungerande PLM-lösningar.
Tidigare var det inte bara en fråga om komplexa system och implementeringar, utan också om pengar. PLM var dyrt – och är det fortfarande – dock inte ADs Fusion Lifecycle-upplägg. Och, som noterades ovan, så kliver fler och fler bolag på tåget, om än i maklig takt och i fraktioner – en sak i sänder.
Detta faktum fick vi flera bevis på under ”break-out-sessionerna” i Torontoeventet.

INTRESSANT PLM-CASE. Chloe Watmore (i mitten) från Thermotex driver ett mindre bolag, som tillverkar värmeisolering och anpassade skyddshöljen och pekade i sin presentation ut ADs PLM-lösning som en viktig faktor bakom en expansion där 5 personer växte till 25.

Thermotex och digitaliserade processer. Ta Chloe Watmore från Thermotex som ett exempel. Hon driver ett mindre bolag, som tillverkar värmeisolering och anpassade skyddshöljen och pekade i sin presentation ut ADs PLM-lösning som en viktig faktor i en expansion där 5 personer växte till 25 och där de internationella kunderna dominerar. Bolaget baserade tidigare verksamheten på pappersdokument, men satsade på PLM 360, som plattformen hette tidigare innan den döptes om till Fusion Lifecycle. Med denna ”på bordet” kunde man digitalisera processerna.
– Idag jobbar vi med QR-koder för att kunna hålla reda på och spåra råmaterial och pågående arbeten. Våra medarbetare använder numera också surfplattor, inte papper, för att ta emot varor och skriva ut beställningar. Genom att få till digitaliserade och välordnade processer, med data och flöden som alla har tillgång till, har verksamheten effektiviserats betydligt när det gäller dessa två områden, berättar Chloe Watmore.

Stegvisa förändringar oroade mindre när PLM infördes. Men detta är bara början. Precis som noterades ovan, tar man klokt nog sakerna stegvis. Hon berättade relaterat till detta att man nu ska ta ytterligare ett steg och att hon vill rulla ut PLM-baserade arbetsflöden med avseende på fler processer, vilket Watmore räknar med att ska bidra till att öka intäkterna.
Vilka var de viktigaste lärdomarna kring implementeringen?
– Att det är lätt att bli hemmablind, säger hon. ”Vi-har-ju-alltid-gjort-så-här-fenomenet”, sålunda. Men man behöver fräscha ögon som tittar på processuppläggen och det var ett av de viktigaste inslagen när vi gick in i PLM.
Men sen är det förstås också så att all förändring av rotade vanor skapar osäkerhet och oro hos vissa medarbetare, medan andra kan överraska.
– Det är här just detta med stegvisa mindre förändringar blir så viktigt, förklarar Chloe Watmore. Att börja använda surfplattor kan ses som en mindre ”innovation”, och blir därför mindre hotande, blir lättare att ta till sig och kan samtidigt ge stora resultat. Bara en sån sak som den ökade spårbarheten leder till en starkare känsla av ”processägande” och kontroll. Man ser konkreta snabba framsteg. Arbetet blir lättare och skapar ett bättre engagemang. På sista raden är det min erfarenhet att detta också leder till att medarbetarna börjar föreslå förändringar, som man med med PLM-teknikens hjälp plötsligt kan genomföra.
PLM-tentaklerna, som sträcker sig in i allt fler hörn av verksamheten inspirerar och nu tar Thermotexägaren också sikte på att effektivisera orderhanteringen och utvidga konceptet till att omfatta alla inköp.

Aclara bytte ut ett traditionellt system mot Fusion Lifecycle.  Det presenterades flera case under eventet, men tydligt är att just detta med att ordna och standardisera processflöden är något som blivit många företags inträdesbiljett på PLM-arenan, med mycket goda resultat.

Doug Frey, senior manager för kvalitetssäkring på bolaget Aclara, som utvecklar och säljer system och produkter för gasmätning, berättade om sitt bolags resa inom PLM-världen. Han var ett exempel på det mellanstora bolagets vilja att få till något enklare än vad de större PLM-bolagens lösningar erbjöd.
– Vi hade tidigare ett system från ett av de tre stora PLM-bolagen, sa han. Men vi tyckte att det var otroligt tungt att underhålla och uppgradera. Vi har mellan 200 och 250 medarbetare i systemet och att satsa på en molnlösning känns med facit i hand som det rätta steget att ta för att radikalt förenkla de här bitarna, berättade Frey.
Inledningsvis oroade han sig lite över komplexiteten i att transferera alla produktdata från det tidigare systemet till Fusion Lifecycle, men, konstaterade han:
– Det visade sig fungera alldeles utmärkt. Ändå hade vi data från många olika system som skulle migreras. Vi hade i huset exempelvis Creo, SOLIDWORKS och Cadence på CAD-sidan. På ERP-området var det Oracle JD Edwards och Salesforce. Denna diversitet, bl a som ett resultat av företagsköp vi har gjort – exempelvis GEs Meterdivison, som hade sina data i DS ENOVIA.

Men övergången gick bra och med Jitterbit/PLM Connect som nav snurrar Fusion Lifecycle processerna som önskat.
Intressant var också att även Doug Frey pekade på värdet av att man nu infört standardiserade processflöden i bolaget.

PLM&ERP News ska i kommande artiklar borra lite djupare i detaljerna i de här fallstudierna.
Vi kommer också att berätta om ett antal frågeställningar kring kostnaderna med att simulera i molnet i skenet av ADs satsning på generativ design. Frågan diskuterades i Toronto. Även om man gjort en radikal prisreduktion på Fusion 360-plattformen (495 dollar per år för hela paketet), så finns det frågetecken kring vad det kostar att simulera i molnet. Detta med ”infinite simulation” och obegränsade möjligheter att iterera kan bli riktigt dyrt, visar det sig. Inte för att ADs Fusion360-paket är dyrt, utan för att molnteknikplattformar som Azure och Amazon kan skicka saftiga räkningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title