Annons

Autodeskchefen om BIM 360, AutoCAD, Revit och smartare byggmetodik: ”Bättre börjar här”

Autodeskbasen fokuserade i år sitt inledningsanförande på miljö, byggautomation och smarta tekniklösningar. Från scenen i Las Vegas var det positiva tongångar, som förväntat, även om Andrew Anagnost påpekade att utmaningarna i skenet av planetens tillväxt ifråga om resursförbrukning ställer ökande krav på hur saker och ting utvecklas och hanteras i allt ifrån material, stadsluft, byggnader och resande – alldeles oavsett om det handlar om fordonsburna person- och materialtransporter, båt- eller flygresor.
– Alltfler kommer in i det vi kallar medelklassen, sa han. Idag är vi 4 miljarder människor inom denna kategori och massor av fler människor knackar på dörren. Detta kommer i sin tur att kräva mer av allting; fler bilar, mer mat, flera bostäder, ökad energikonsumtion etc. Hur ska vi hantera detta? Ja, även om många är skeptiska till automation så kommer det krävas mer av denna ”vara”, liksom effektivare materialanvändning och så vidare, sa Anagnost.
Hur ska vi uppnå detta? Ja, det är ingen enkel utmaning, konstaterade Autodesk-chefen:
– Men min tro är att ”better starts here”, sa han. ”Bättre börjar här,” i detta rum och inför denna publik som har så stor inverkan på alla de här sakerna. Produktutveckling, tillverkning, distribution, byggnation och användning. Det är bland er arkitekter, designers, och ingenjörer i denna skara som detta med ”bättre” får sin början.

Tekniken finns redan
Tekniken att börja göra saker bättre, material-effektivare, energisnålare och användarvänligare finns redan och Autodesk spelar ofta en avgörande roll i detta, menade Anagnost, vilket onekligen har sina poänger. Energi- och materialanvändning är t ex sånt som på sista raden i högsta grad påverkar människor världen över. Att använda material som inte skadar människor och miljö eller att designa lösningar som inte smutsar ner luften och ökar CO2-utsläppen är sånt som låter som självklarheter, men som inte alltid varit det. Av flera orsaker: Ibland har det varit tekniken som inte räckt till, ibland kostnader som ansetts för höga o s v. Skälen varierar förstås, men kokar på sista raden ner till att de verktyg, framför allt de digitala verktygen, som finns idag slår undan mycket av den problematik som tidigare generationer brottats med på de här områdena.
Hur detta kan gå till gav han en mer detaljerad bild av. Ta t ex bygg- och anläggningssidan.
– Vi vet alla att byggverksamheter skapar en tredjedel av den samlade globala skräpvolymen. Detta är ett slöseri. Ska vi komma framåt med en bättre miljö med mindre bortkastat material, energi och annat kan vi inte fortsätta skapa dessa sopvolymer. Därför måste vi på ett fundamentalt sätt omskapa sättet vi bygger på, var hans konklusion och i detta pekade han på hotellkedjan Marriott, som vid pass 2015 inte klarade av att bygga det antal hotellanläggningar de hade behov av. Det saknades helt enkelt kompetent arbetskraft, som var villiga att jobba i de smutsiga, bullrande och allmänt krävande byggmiljöerna. Hur mötte man detta? Detta är intressant, för sedan 2014 har saken nämligen förändrats radikalt för Marriott.

En Marriott hotellrumsmodul i 3D och 2D ihopsamlat i ett BIM 360 dokument.

Marriott, modulärt tänkande,
och byggarbetsplatser som flyttar inomhus
Frågan var alltså, hur skulle man på Marriott runda detta problem? Tankens riktning är tämligen klar: genom automation, genom robotisering och genom modularisering av byggkomponenter kan man uppnå stora fördelar. För Marriotts del har framför allt modulariseringen betytt mycket, något man alltså började använda sig av för fem år sedan.
Inom parentes kan man påpeka att detta inte är någon unik nyhet för svenska förhållanden, där t ex norrländska Part Construction sedan lång tid bygger färdiga badrumsmoduler enligt ett Marriottliknande koncept.
Hur som helst är Marriott idag långt komna på denna resa och bygger just nu världens största modulärt uppbyggda hotell i New York på Manhattan. 25 våningar handlar det om, som byggs upp av 168 fixt färdiga moduler, där man tillsammans med designern och arkitekten Skystone skapat i stor sett helt oklara hotellrum, som byggs separat i en fabrik för att sedan skeppas till byggplatsen och lyftas på byggnaden, modul för modul, rum för rum i färdiga kopplingsbara ”lådor” där allt i rummet redan finns på plats. Man har flyttat byggarbetet inomhus och kan då använda helt andra automationslösningar, robotar som svetsar stålramarna, materialresuser som är exakt anpassade efter behoven och därmed skapar ett minimum osv sopor och bortslängt material och annat, i byggarbetet. Smart? Absolut. Lönsamt? Helt klart.

En av 169 moduler kranas på plats i Marriotts nya moduluppbyggda hotell på Manhattan i New York.

Jobbade fram lösningar i Revit
Men Anagnost berättade att de också på Skystone funderat en hel del kring materialval. Istället för att koncentrera sig på betong har de byggt rummen baserat på stålskelett, vilket inte bara varit mindre otympligt och inneburit användning av material med lägre vikt och mindre åtgång, utan också mer flexibelt som designmaterial.
Vilken mjukvara använde då Skystone för att utveckla detta smarta upplägg? Revit, var svaret som Anagnost gav från scenen:
– Precis, de använde Revit för att bygga upp ett gäng moduler som kunde mixas och matchas med varandra. Man ville bygga en lösning för automation och gjorde det också. För att klara detta använde Skystone Revit för att bygga upp ett bibliotek av parter. Man byggde detta på moln-plattformen Forge. Här fanns sedan s a s kopplingar åt alla tänkbara håll, eller stiliserat uttryckt, också möjligheterna att begränsa och försluta i ena änden. Den Autodesktjänst man använde heter Kit Connect, där bibliotek av lösningar kan samlas upp för att sedan bli konfigurerade och modelerade till en samlad singulär modell.
Allt som görs i Revitmodellerna är associativt kopplade till Kit Connect, vilket gör att de BOMar (Bill of Materials) som utgör grunden för varje producerat rum alltid är korrekt och aktuellt, hävdade Anagnost. Kopplat, realtidsmässigt och rationellt på de flesta tänkbara sätt alltså.
– Absolut, idag behöver man bara göra motsvarande halva arbetet på byggarbetsplatsen. Resten görs i fabrik och sen skeppar man in de 168 modulerna som Marriottbygget på Manhattan består av, via hamnen. Rakt in till bygget där de kranas upp och häktas på betongskalet och kopplas ihop med varandra.
Därmed når man ett läge som är win-win för alla inblandade. ”Bättre”, som ADs Autodesk University 2019-slogan säger.
– Ja, det blir mindre smuts, färre sopor, mindre slöseri på material, mindre byggbuller för grannarna o s v. Kort sagt, ”bättre börjar här”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title