Annons

AUTOMATION: Addtech fortsätter växa – köper Synthecs

Teknikhandelskoncernen Addtech fortsätter att växa. Det senaste köpet handlar om att Addtechs affärsområde Components, köpt samtliga aktier i Synthecs BV, dotterbolag inkluderade.
Det börsnoterade bolagets verksamhet består idag av runt 120 självständiga bolag, alla verksamma inom högteknologisk industri med produkter och lösningar som säljs till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur. Geografiskt finns man i 20-talet länder.

När det gäller Synthecs-gruppens verksamhet bedrivs den främst genom dotterbolagen Isotron Systems i Holland och Belgien. Bolagen levererar automationskomponenter och lösningar inom områdena sensorer, maskinvision, industriell PC, styrsystem m m till den industriella marknaden i Benelux.

Synthecs-gruppen kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolagen har 50 anställda och omsätter 14 miljoner euro.

Tillträde beräknas ske i början av april 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästa räkenskapsår.

Goda resultat under bokslutsårets tre första kvartal. Hittills under innevarande bokslutsår kan konstateras att teknikhandelskoncernen gått bra. Addtech har dragit in knappa 6 miljarder kronor för perioden april – december 2017, vilket är en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 155 miljoner kronor (att jämföra med 132 året innan) motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 procent (7,3).
Koncernchefen Johan Sjö konstaterar i en kommentar till den senaste rapporten att man hade den största ökningstakten i Finland och Danmark, medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra.
– Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet, noterar Sjö och tillägger att, ”efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin hade en positiv utveckling medan investeringstakten inom processindustrin var stabil. Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten i Norden sjönk under kvartalet medan försäljningen av nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Efterfrågan på el-relaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title