Annons

AUTOMATION/Förnybart: ABBs 800-styrsystem vässar SaltXs plattform för saltbaserad energilagring

SaltXs unika teknik går ut på att låta saltet lagra överskottsel med hög energidensitet i ett bulkmaterial, vilket innebär att det skulle kunna skalas upp till hundratals megawattimmar (MWh). Det har förutsättningar att bli en cirkulär och hållbar energilagringslösning för leverantörer och kunder i industrier som massa och papper, metaller och tillverkning. Den innovativa nanobeläggningen, som har utvecklats av SaltX under mer än 15 år möjliggör system med lång livslängd där kunderna kan ladda upp lagret när elpriset är lågt och använda den lagrade energin när priset är högt och på så sätt uppfylla sin mission att hjälpa samhället att ställa om till hållbar energi.
Denna lösning kan, om man får den att fungera optimalt vara värd stora pengar på en marknad som ser mycket lovande ut. Marknaden för energilagringslösningar växer, och 2018 prognostiserade Bloomberg investeringsmöjligheter på 620 miljarder dollar. Bloomberg drog också slutsatsen att majoriteten av energilagren kommer att vara storskaliga 2030.

SaltX anläggning för saltbaserad energilagring.

”TILLKFÖR ENORMT VÄRDE”
ABBs roll i det inledande pilotprojektet omfattar automation- och styrsystem, motorer och drivsystem, processinstrumentering och smart elektrifiering med möjlighet att skala upp lösningen för industrikunder. Den svensk-schweiziska verkstadsjättens långa erfarenhet av skalbara styrsystem ska bidra till att säkerställa att den tekniska plattformen i EnerStore är optimerad för den förväntat höga efterfrågan i framtiden.
– Samarbetet med ABB för att uppgradera vårt EnerStore med förstklassiga process- och styrsystem samt fördelen av bolagets historik och expertis inom processoptimering tillför enormt värde och trovärdighet till detta spännande pilotprojekt, säger Carl-Johan Linér, CEO för SaltX Technology.

ABBS TOPPRANKADE ABILITY 800-STYRSYSTEM SKA GÖRA JOBBET
ABBs Björn Jonsson, Hub Manager på ABB Process Industries pekar på att bolagets motorer, drivsystem och automationslösningar kompletterar de unika egenskaperna hos SaltX:s teknik:

ABBs Björn Jonsson.

– I första hand genom att möjliggöra långvarig lagring av värmeenergi med begränsad värmeenergiförlust över tiden, säger han och tillägger, ”detta banbrytande partnerskap passar som hand i handske med vårt åtagande att ställa om till hållbar förnybar energi och att bädda in cirkularitet i allt vi gör för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutstläpp.
Konstruktionen av pilotanläggningen har startat tillsammans med SaltX med målet att installera det första gemensamma systemet i Luleå.

Som vanligt på styrsystemsidan är det ABBs beprövade Ability-system 800xA som ska användas. Detta klassas av analytikern ARC Advisory Group som världens främsta distribuerade styrsystemplattform (DCS) under de senaste 21 åren.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title