Annons

AUTOMATION: Ny organisation kring pneumatik och hydraulik när HPF och IFS går ihop

HPF (Hydraulik och Pneumatik Föreningen) och IFS (Intresseföreningen för Fluid Systemteknik) har gått samman och bildat den nya branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association (SFMA).
Organisationen syftar till att stärka svensk industris konkurrenskraft, skapa en positiv image för branschen och verkar för en ökad kompetensutveckling.
Pneumatik och hydraulik är två av de viktigaste teknikområdena inom industriell automation och genom samgåendet mellan HPF och IFS ökas förutsättningarna för att driva utvecklingen för svensk tillverkningsindustri ytterligare framåt.

SFMA är en gemensam mötesplats och plattform för att driva branschgemensamma frågor.
– Vår branschorganisation är ett viktigt forum för att driva industrifrågor och det är mycket positivt att vi nu blir fler säger Torbjörn Lundberg, SMC Automation och styrelsemedlem i SFMA.

Målsättningarna är bland annat att lyfta fluidtekniken och automation i Sverige och att vara ett stöd för medlemsföretagen. Organisationen arbetar aktivt med kvalitets- och säkerhetsfrågor, standardisering i Sverige samt för ökad information och utbildning av användare och leverantörer inom branschen. SFMA är också certifieringsorgan för hydraulikingenjörer i Sverige – ett professionellt riktmärke för kvalitet inom automationsindustrin.

Sammantaget har den nya organisationen ett 60-tal föreningar vars företag årligen förser den svenska marknaden med hydraulik- och pneumatikprodukter till ett värde av c:a 8 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title