Annons

AUTOMATION: Nya grepp med AGVer när BILA drar igång logistikdivision

Därmed, menar den 52-årige dansken, gör man något som ingen annan har gjort förut:
– Vi avlägsnar nämligen allt som är komplicerat med självkörande automatiska AGV-truckar genom att bygga en modul på en manuell staplare. Det är så enkelt att företaget själva kan installera produkten och därmed spara tid och pengar på stora konsultprojekt. Integreringen av programvaran förenklas eller tas bort helt. Dessutom hyrs eller leasas lösningen ut så att månadskostnaden blir ungefär en fjärdedel av vad det skulle kosta att ha en traditionellt bemannad truck i drift, säger han.

Kliva på automationståget
Madsen hävdar att detta innebär att alla små och medelstora företag också kan kliva på automatiseringståget och få en effektivare intern logistik.
– Vi har även en demonstrationsperiod med returrätt om investeringen inte betalar sig på tillfredsställande sätt. Sist men inte minst arbetar vi för att lagerföra Global AGV-lösningen så att det bara är en fråga om veckor innan du kan frigöra truckförarna till mer värdeskapande uppgifter inom företaget, säger Ole Madsen, som är VD för BILA Logistics och via sin tidigare roll som VD för Schäfer i Nord- och Östeuropa har en extensiv erfarenhet av detta med logistik.

Global AGV, som Madsen talar om ovan, är en förkortning av ”Automated Guided Vehicle”. Det är alltså frågan om förarlösa elektriska staplare, som med hjälp av laserskannrar själva tar sig fram mellan hyllorna i ett tillverkningsföretag. Utöver Global AGV omfattar BILA Logistics produktsortiment även två andra starka automationslösningar för logistik: PALOMAT och Dan Palletiser.

Ole Madsen vid en Global AGV.

Strategiskt fokus kan dra upp resultatet med 20 % på två år
Det finns mycket att vinna på att finjustera logistiken i ett tillverkningsföretag. I boken ”Den starka värdekedjan– så här skapar du konkurrenskraft”, av professor Jan Stentoft från SDU, och konsulten Einar Scholte från Implement, framgår det att intäkterna och resultatet kan förbättras med upp till 20 procent inom 24 månader om företaget lägger strategiskt fokus på värdekedjan.
Detta är nu utgångspunkter som Ole Madsen tar fasta på i sina ambitioner att hjälpa industrin att förnya och automatisera logistiken för lastpallar. Enbart industrin i Europa använder årligen mer än 400 miljoner pallar. Automationen kan frigöra arbetskraft för mer komplexa och värdeskapande logistikuppgifter.
En hög automationsnivå är i sammanhanget lika med stark konkurrenskraft både lokalt och globalt. Robotar kostar ju lika mycket över hela världen och företagets anställda kan i stället få tid över till de uppgifter som inte kan automatiseras.
– Som exempel ger en helautomatiserad lösning för pallhantering endast ca 25 % av kostnaderna per timme för en traditionell bemannad lösning, påpekar Ole Madsen.

BILA har arbetat med automation i 32 år
BILAs nya logistikdivision kommer att ligga i danska Ålborg, där man just öppnat ett nytt kontor. Automationsföretaget vill gärna komma ännu närmare kompetensen vid bland annat Aalborg Universitet. BILA Logistics kommer att rekrytera ett stort antal medarbetare med expertkunskaper inom logistik till den nya satsningen. Dessutom uppnås en synergieffekt med övriga 350 kollegor vid koncernens huvudkontor i Nykøbing Mors.
BILA Logistics är del av koncernen BILA A/S, som grundades 1988 och hjälper industrin med produktionsoptimering genom automationslösningar. Detta sker oftast genom stöd för logistiklösningar, industrirobotar och cobotar.
Lösningarna täcker allt från enkel automation till optimering av hela produktionslinjer. Alla kompetenser finns samlade hos BILA A/S och täcker rådgivning, konstruktion, utveckling, implementering och efterföljande service av robotanläggningar. Företaget har en egen verkstad där de utvecklar och konstruerar specialverktyg för robotanläggningarna.
BILA har för övrigt också lokalkontor i Sverige, Norge, Tyskland och USA samt en avdelning som håller på att etableras i England. Dessutom representeras PALOMAT redan av återförsäljare i 22 länder. BILA har genom åren levererat mer än 2 000 automationslösningar till industrin i Europa och USA.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title