Annons

AUTOMATION: Prevas tar hem stororder, fyra produktionslinjer med 20 robotar

Industrikonsulten Prevas har fått en stororder på nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin.
Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna.

För att uppnå en effektiv och hållbar tillverkning behövs automation och robotlösningar, konstaterar Prevas i en pressrelease. Moderna robotlösningar ger ökad produktionstakt och produktionskvalitet samt färre driftsstopp och lägre kostnader. Bolaget har också lång erfarenhet av att leverera robotlösningar och system för styrning och övervakning av robotceller.
Detta är bakgruynden till beskedet att bolagetcfått en order där bolasg inoim fordonsindustrin ska utöka sin produktionskapacitet och flexibilitet med fyra nya produktionslinjer.

Innefattar ett helhetsåtagande
Prevas har fått helhetsåtagandet som innefattar projektledning, konstruktion, tillverkning, montage, programmering och idrifttagning av utrustningen.
– Vårt goda renommé, långvarigt samarbete och tidigare genomförda leveranser av liknande uppdrag till kunden har lagt grunden till ett nytt stort förtroende avseende denna leverans, säger Lars-Erik Forsberg, säljchef för robotlösningar på Prevas.
Leveransen sträcker sig över större delen av 2020 med en avslutande delleverans våren 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title