Annons

AUTOMATION/Robotics: KB Components dubblar sin kapacitet med nytt logistiksystem från Swisslog

På sista raden kommer dessa satsningar att stärka Örkeljunga-enhetens konkurrenskraft då man nu automatiserat ytterligare en del av processen. Sedan tidigare är man en av Europas modernaste formsprutningsanläggning med en mycket hög automationsgrad på allt från byggnation av pallar till tillverkning och packning av plastkomponenter.
– Utflödet till kund har lyfts en nivå tack vare en robot som märker ca 70 % av pallarna till våra kunder. Vi har tillsammans med Swisslog anpassat logistikflödet och fokuserat på att öka kapaciteten och säkerställa vår leveransprecision, säger Daniel Harrysson som varit projektledare.

Logistiksystemet är ett helautomatiserat system.

40 ÅR MED SWISSLOG
Redan för 40 år sedan inledde KB Components i Örkelljunga och Swisslog ett samarbete kring en av dåtidens mest moderna lageranläggning. Men nu har alltså nästa steg tagits i utvecklingen och Swisslog är fortfarande med på resan.
Bolaget har installerat det nya systemet ProMove och den nya mjukvaran SynQ som ska hantera pallflödet.
Logistiksystemet är ett helautomatiserat system som integrerats med KBs befintliga höglager med över 6000 pallplatser.
Transporter till och från höglagret består nu av banelement som transporterar pallar till och från produktion, godsmottagning och utlastning till kund.
För att effektivisera olika processer i banflödet har avancerade celler implementerats. En av dessa celler är en robot som applicerar leveransetiketter inför transport till kund.

Det nya systemet ProMove och den nya mjukvaran SynQ som ska hantera pallflödet.

PROJEKT I TVÅ FASER
Med undantag av lite förseningar med transporter, kopplat till fraktproblematiken från Asien, har implementeringen gått enligt plan. Projektet har genomförts i två faser där fas ett garanterade att man kunde förse produktionen med möjligheter att ta ner och skicka upp pallar på höglagret under projektets genomförande. Fas två omfattade det nya bansystemet och automationen av godsmärkning.
– Fas två som innehåller huvuddelen av det nya bansystemet är nu implementerad och drifttagen men viss intrimning och kapacitetsförbättrande åtgärder kommer att krävas innan vi är helt i hamn. Detta är väldigt tillfredställande då vi har gjort flödet av pallar både till produktionen och utlastning betydligt effektivare genom hög automatisering. Det krävs mindre bemanning samtidigt som vi dubblat volymen av pallar som vi kan hantera, säger Otto Andersson, logistikchef på KB Components i Örkelljunga.

Samtidigt har arbetsmiljön förbättrats genom minskad truckkörning på avdelningen och trots inkörningsproblemen uppskattar medarbetarna det nya systemet som är logiskt uppbyggt, trevligt att jobba med och erbjuder en avancerad översyn över logistikflödena.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title