Annons

AUTOMATION: Rockwell tar nya grepp på uppkopplad säkerhet

På industriautomationssidan står det idag klart att en av områdets klassiska aktörer, Rockwell Automation, är på offensiven. Bolaget annonserade för en tid sedan ett djupgående partnerskap med PLM-utvecklaren PTC för att tillsammans med dem utveckla sömlösa IIoT-lösningar (Industrial Internet of Things). Hur detta materialiseras är det för tidigt att sia om, men bilden av ett proaktivt företag som tagit upp behov relaterat till industrins digitalisering behöver ingen tvivla på.
Under tiden står dock inget stilla. Idag meddelar bolaget att man tagit fram en lösning för smartare och säkrare drift med nya GuardLink-systemet. På sista raden handlar detta också i högsta grad om uppkopplad teknik och man förstärker därmed bilden av en tydlig ambition att matcha digitaliseringens behov.

Rockwell Automation introducerar alltså vad man mer formellt kallar för, ”Allen-Bradleys Guardmaster GuardLink”, vilket är ett nytt kommunikationsprotokoll, som ger operatörerna bättre maskindiagnostik och minskade stilleståndstider med förbättrad produktivitet.

Drastiskt sänkta installationskostnader. Traditionellt sett är säkerhetsenheter kopplade till separata säkerhetsingångar som kräver avsevärt mer ledningsdragning och som för in fler potentiella felkällor. Serieanslutningen gör att användarna inte kan särskilja informationen från varje enhet. GuardLinks säkerhetsenheter går att seriekoppla smidigt men ger även access till varje individuell enhets diagnostik. Det här systemet ger säkerhet, diagnostik, fjärråterställning och låskommando via en enda fyrledarkabel med upp till 32 enheter per länk.
Dessutom kan användarna sänka installationskostnaden drastiskt tack vare upp till 38 procent mindre ledningsdragning med GuardLink.

Sömlös integration. GuardLink-tekniken är sömlöst integrerat med Allen-Bradleys Guardmaster-säkerhetsreläer och -komponenter så att användarna har access till statusinformation i hela säkerhetssystemet. Anslutningen av säkerhetsenheterna med smarta, GuardLink-klara kopplingar och standardkablage till Guardmaster-säkerhetsreläerna ger systemet större transparens ända ned till individuella skyddsluckor och nödstopp.
– Påverkas ett nödstopp eller en förreglingsbrytare, så går den individuella säkerhetssignalen till säkerhetsreläerna, säger Thomas Helpenstein, säkerhetsproduktchef på Rockwell Automation. Den informationen kommuniceras sedan sömlöst i hela Connected Enterprise via Guardmasters nätverksgränssnitt. Det ger en snabbare och smidigare diagnos och reparation av problemen jämfört med traditionella ledningsdragna system.

GuardLinks säkerhetssystem går att integrera helt i Logix-plattformen med fördefinierade taggnamn i Rockwells Software Studio 5000-applikation. Den förenklade designen och minskade ledningsdragningen ger smidig plug and play-installation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title