Annons

AUTOMATION: Schneider kastar in ett trumfkort i det tuffa digitaliseringsracet

Kampen om vilken av de stora globala automationsspelarna som ska få fram den första sant tvärindustriella lösningen går vidare. Pretendenterna är flera, svenska ABB, tyska Siemens, och amerikanska Rockwell och GE, men det finns givetvis flera. Alla täcker i varierande omfattning automationssidan och händelserna på verkstadsgolvet. Skillnader finns förstås, men relaterar ofta till vilka specifika industri- och tekniksegment man är starka på.
Sedan är det en definitionsfråga vad man menar med med tvärindustriella kapabiliteter. De senaste åren har vi fått uppleva ett automationsrally där poängen har varit att bredda sig från det tidigare dominerande fokuset på OT, Operativ Teknik, mot att dels knyta ihop systemen mot produktutvecklingssidan och PLM/ERP (eller allmänt mot IT, om man vill), och dels förlänga banden åt andra hållet mot slutanvändarna av de producerade lösningarna med sånt som IoT, etc.
Sett i detta perspektiv har Siemens varit den spelare som under längst tid odlat breddningen och sammankopplingen av de tre bitarna; ett pionjärskap som också avspeglats i den sammantaget längst driva och mest välfungerande produktframtagningsplattformen. Men man har flera av konkurrenterna i hasorna; ABB har med sin Abilityportfölj slagit sig ihop med PLM-utvecklaren Dassault Systemes och Rockwell (FactoryTalk) med PTC. De senare har också i viss utsträckning haft ett samarbete med GE kring Predix-plattformen. Så där ser det ut i den absoluta toppen. Men i övrigt då?
Ja, Schneider Electric är en av automationsaktörerna, som med sin 500 000 kunder har en omfattande global verksamhet och här på Hannovermässan presenterade man ”helt nya lösningar för den uppkopplade industrin” – bland annat ”Schneider Electric Exchange” – världens första öppna och tvärindustriella digitala ekosystem. Breddmässigt har man hittills hållit sig utanför att knyta specifika formella allianser med utvecklarna av PLM-lösningar. Bakgrunden till den senaste systemlanseringen är att det enligt Gartner år 2020 kommer att finnas 20 miljarder uppkopplade enheter i världen, och IoT inom industrin förväntas bidra med 14 triljoner dollar till den globala ekonomin till 2030. Man behöver inte för en sekund tvivla över att det finns en enorm kommersiell potential i detta och det mer energi- och elteknologiska automationsperspektiv som Schneider erbjuder har definitivt goda utsikter i detta. Klart är också att ingen allmänt strategiskt kan bortse från det faktum att ett brett ekosystem blir konkurrensavgörande när digitaliseringen tar klivet över nya disruptiva teknologintrösklar. Schneider är i detta inget undantag, på mässan har man lanserat och visat flera nya digitala produkter, lösningar och tjänster. Framför allt tänker man just på ekosystemet Schneider Electric Exchange (SEE), vilket är den största av bolagets nyheter.

– Vi lanserar också flera nya produkter, kopplade till vår IoT-plattform EcoStruxure, som hjälper verksamhetschefer i många olika industrisektorer att digitalisera sina maskiner och processer, säger Schneider Electrics Thomas Träger.

Molnbaserad plattform för digitalisering
Denna molnbaserade plattformen hjälper, menar Thomas Träger, VD för Schneider Electric i Sverige, beslutsfattare och verksamhetschefer inom industrin att digitalisera sina verksamheter snabbt och kostnadseffektivt och minskar klimatpåverkan. Användarna kan enkelt samarbeta, dela insikter och designlösningar samt hantera och leda olika projekt i realtid i molnet.
SEE hjälper även användarna att genom bland annat dataanalys och APIer nå annars svårnådda kundgrupper på nya marknader, samt att snabbt skala upp lösningar och snabbare få ut dem till marknaden.

Exostructureplattformen i fokus
Lösningen bygger på Schneider Electrics öppna IoT-plattform och systemarkitktur EcoStruxure. EcoStruxure används i dag av över 500 000 verksamheter och kopplar samman över två miljoner enheter.
– För att maximera avkastningen och möta en teknikutveckling som går allt snabbare behöver industrin öppna, flexibla och innovativa plattformar för att dela idéer och låsa upp nya marknader. Därför lanserar vi Schneider Electric Exchange. Vi lanserar också flera nya produkter, kopplade till vår IoT-plattform EcoStruxure, som hjälper verksamhetschefer i många olika industrisektorer att digitalisera sina maskiner och processer, säger Thomas Träger.

Ny lösning för maskinbyggare – Modicon M262
EcoStruxure för maskinbyggare ger yrkesutövarna realtidskontroll och analyser vilket hjälper dem att effektivisera maskinerna genom hela deras livscykel. På mässan i Hannover presenterade Schneider Electric en ny lösning för maskinbyggare: Modicon M262,ett nytt styrsystem, PLC, med inbäddad molnanslutning, krypterade kommunikationsprotokoll och upp till fem separata Ethernet-nätverk för hög prestanda i krävande miljöer. Modicon M262 visar 30 procent högre prestanda för ”motion control” och fyra gånger snabbare CPU jämfört med marknaden.

Sju nya EcoStruxure-appar hjälper
företag att snabba på sin digitalisering
Mer då? Ja, på mässan lanserar Schneider Electric även sju nya EcoStruxure-appar och tjänster för industrin, smarta byggnader, datacenter och elnät. Apparna säkerställer enkel och kostnadseffektiv integration av IoT. De ger verksamhetschefer realtidsinformation och insikter från IoT-uppkopplade produkter och gör det möjligt att styra och övervaka verksamheten på distans via molnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title