Annons

NY STUDIE: Automation, sensorteknik och dataanalys värderas högst i industrin

Det teknologiområde som används näst mest, och även skattas som det näst viktigaste, är dataanalys.
– Det är däremot en större överraskning, särskilt att de mindre företagen ser ett så stort värde i att samla och analysera data, säger Christopher Sund.
Eftersom det finns en hög grad av automation och uppkopplade enheter som genererar data och information finns förutsättning för bred dataanalys i produktionsmiljön.

STORFÖRETAG VÄRDERAR TEKNOLOGIBITARNA HÖGRE
I studien deltar 19 stora företag, och 9 så kallade SME, små och medelstora företag med max 249 anställda. De stora företagen har en högre aktivitet på alla teknologiområden än de små och medelstora företagen. De stora företagen viktar också generellt teknologierna högre, förutom när det kommer till dataanalys som företagen – oavsett storlek – uppger som en av de viktigaste teknologierna.
– Det tyder på ett generellt intresse att samla och analysera data för att på så sätt öka kunskap och förståelse om kunder, omvärld och den egna verksamheten, säger Christopher Sund.

NATURLIG FÖLJD FÖLJD AV AUTOMATIONSSTRÄVANDENA
Sensorteknologi kommer på tredjeplats gällande företagens användning och viktning.
– Det är en naturlig följd av aktivitet och viktning inom automation, som i sin tur kräver sensorer i större utsträckning för mer avancerad automation och digitalisering, säger Christopher Sund.
Projektet MIND finansieras av Region Örebro län, Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun och Karlskoga kommun. Flera aktörer i näringslivet har visat intresse för kartläggningen, och i veckan kommer Christopher Sund att presentera resultaten för Business Region Örebro.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title