Annons

AUTOMOTIVE/AEROSPACE: VI-grades ägare, Spectris, stärker simulatorsidan med köpet av Concurrent Real-Time

Köpet av Concurrent-RT är, enligt Spectris, ”i linje med strategin att göra synergistiska förvärv för att förbättra och skapa tillväxt.”
Concurrent-RT kommer att integreras i Spectris HBK-division som positionerar denna och Concurrent-RT på ett sätt och med kapabiliteter som ska kunna möta ett för närvarande icke uppfyllt marknadsbehov genom att kombinera HiL-funktioner med ”driver-in-the-loop-system”. Det senare är något man menar att kunderna efterfrågar – t ex de större fordonsutvecklarna i världen som vill ha nyckelfärdiga, brett funktionella simulator- och testlösningar.

Spectris-chefen, CEO, Andrew Heath.

DRIVER REDAN IDAG SPECTRIS VI-GRADE-SIMULATORER
Concurrent-RT har sitt huvudkontor i Pompano Beach, Florida (USA), utvecklar alltså realtidsoperativsystem (’RTOS’) för simuleringsapplikationer för ”hardware-in-the-loop”, särskilt för flyg-, försvars- och fordonskunder. Bolagets hårdvaru- och mjukvarulösningar för RTOS används för att testa kritiska system för att säkerställa att de fungerar korrekt i realtidsapplikationer och används, som sagt, redan av HBK-divisionen inom Spectris för att driva sina VI-grade simulatorer.
– Simulering är ett viktigt strategiskt tillväxtområde för HBK och Concurrent-RT ger kompletterande teknik för att stärka och utöka våra virtuella testlösningar. Concurrent-RT har visat överlägsen teknisk prestanda, stark omsättningstillväxt och konsekvent lönsamhet som kommer att tjäna oss väl när vi bygger en marknadsledande position inom simuleringsprogramvaror och simulatorlösningar, säger Spectris VD, Andrew Heath.

”KUNDERNA VILL HA NYCKELFÄRDIGA BREDARE LÖSNINGAR”
Det är också så att Heath bland HBKs kunder sett en växande efterfrågan på mer realistisk simulering för att utveckla produkter av högre kvalitet samtidigt som man kan få ut dem snabbare på marknaden och till lägre kostnader.
Det nu annonserade köpet av Concurrent-RT kommer, räknar man med, att stärka HBKs nuvarande och framtida simuleringserbjudande avsevärt och är ytterligare ett steg för att bygga en skalposition i den höga tillväxt, snabbt utvecklande och spännande simuleringsmarknaden.
Kombinationen positionerar också HBK och Concurrent-RT för att möta det ovan omtalade ”ouppfyllda marknadsbehovet av att kunna kombinera HiL-funktioner med ”drive-in-the-loop-system”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title