VILL BIDRA TILL TT LÖSA DE STORA KLIMATUTMANINGAR VI STÅR INFÖR. Högskolan Västs professor Per Nylén konstatyerar som bakgrund till satsningen på två intressanta batteriprojekt att ny teknik behövs för att elektrifieringen ska kunna genomföras på ett ansvarsfullt sätt. "Högskolans två nystartade forskningsprojekt, med planerar för fler, fokuserar kring batterisidan," säger han.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =