Annons

AUTOMOTIVE: Amerikanska DANA satsar nära en halvmiljard på ny elektrodynamisk produktions-anläggning i Sverige och Åmål

Det var vid en presskonferens och ceremoni i Åmål igår där Danas ledning, kommunledningen, regionala företrädare, utrikeshandelsministern Anna Hallberg och Business Swedens VD, Jan Larsson närvarade, som satsningen avslöjades.

PRODUKTION AV ELMOTORER FÖR ELFORDON
Danas investering i Åmål, hävdade Valncia, stärker företagets förmåga att möta den ökande efterfrågan på hållbart tillverkade eldrivlinor och elmotorer till fordonstillverkande kunder i Europa, framförallt med fokus på tillverkning av Dana TM4 Motive elmotorer, som används i allt från lätta fordon till medelstora och tunga lastbilar och större lastfordon inom bygg och anläggning.
– Sverige är ledande inom förnybar energi med 98 procent koldioxidfri energiproduktion. Detta ger oss möjligheten att tillverka våra produkter på ett mer hållbart sätt, minska vårt klimatavtryck och bidra till att nå en framtid med nollutsläpp, förklarade Antonio Valencia.

Produktionen vid Danas nya anläggning i Åmål beräknas komma igång första kvartalet 2023 då elmotorer till kommersiella och terränggående fordon börjar tillverkas med en hög automationsgrad. Den nya anläggningen kommer att ligga bredvid koncernens sedan länge befintliga fabrik i Åmål som tillverkar kardanaxlar med ca 170 anställda.

Första spadtaget för bolagets anläggning i Åmål. FOTO: provinstidningen.se

VÄLKOMMET MED FLER GLOBALA STORFÖRETAG I SVERIGE
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister kommenterade satsningen:
– Det är varmt välkommet att ett världsledande företag som Dana väljer att investera i Sverige och Åmål. Det här är ett tydligt exempel på att det svenska industri-innovationsklimatet med fokus på hållbarhet stärker vår internationella konkurrenskraft och kommer hela landet till del. Danas nya produktionsanläggning kommer bidra med ny spetskompetens till branschen och fler högkvalificerade och framtidsinriktade jobb för kommunen.
Från Business Swedens sida sade Jan Larsson, VD, att Dana är en av världens topp 40 största leverantörer till fordonsindustrin.
– Deras produkter har drivit flera av historiens mest välkända fordon, däribland ikoniska Model T Ford. Det är med stor glädje och stolthet som jag konstaterar att Sverige kan ge Dana en språngbräda in i den elektrifierade eran, tillade han.

STRATEGISK LOKALISERING I NORDEUROPA
Danas beslut att etablera en ny produktionsanläggning i Åmål baserades på tre nyckelfaktorer: närhet till ledande innovatörer i det västsvenska mobilitetsklustret; tillgång till högkvalificerad kompetens med synergier till den befintliga anläggningen; samt en gynnsam geografisk lokalisering för leveranser till ett brett spektrum av europeiska kunder.
– Vår nya produktionsanläggning blir ett lysande exempel på kompetensen och kapaciteten som krävs för att möta kundernas krav på effektivitet, kvalitet, prestanda och hållbarhet. Investeringen i Åmål ger oss möjligheten att dra nytta av spetskompetensen som finns hos Danas högpresterande team i Sverige och utveckla innovativa tekniklösningar som kan underbygga förstklassiga e-Propulsion system för europeiska kunder, i takt med att de ställer om mot elektrifierade transporter, säger Robert Boffey, platschef, Dana Incorporated i Sverige.

DANAs elmotorer används i allt från lätta fordon till medelstora och tunga lastbilar och större lastfordon inom bygg och anläggning.

GLOBAL AKTÖR STÄRKER SVENSKA MOBILITETSKLUSTRET
Högkvalitativa internationella investeringar spelar en nyckelroll för sysselsättningen, innovationskraften och exportutvecklingen i Sverige. Utlandsägda företag står för omkring hälften av Sveriges totala export. För att ge Dana bästa möjliga beslutsunderlag och stöd i investeringsprocessen bistod Sveriges lokala, regionala och nationella främjandeaktörer och myndigheter med strategisk rådgivning och etableringshjälp.
Danas investering får nu stora positiva spridningseffekter för det svenska fordonsklustret och det lokala näringslivet i Åmål, konstaterar Kristina Jonäng, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen:
– Ökad innovationskraft och kompetens är viktiga förutsättningar i den omställning som pågår, särskilt i fordonsindustrin, och därför är etableringen i Åmål strategiskt viktig för hela Västsverige. När en industriell satsning som denna görs på en mindre ort som Åmål, får den avgörande betydelse lokalt för sysselsättning och attraktivitet. Åmål bidrar till att stärka Västsveriges internationella konkurrenskraft. Här finns även en stor potential till kunskapsutveckling på orten i nära samverkan med utbildningsanordnare och yrkesgymnasium.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title